ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ9793634

แพ็คเกจทัวร์,โปรแกรมทัวร์,เกาะเต่า,เกาะนางยวน

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ เกาะเต่า -เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน

วันแรก
20.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับ
21.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ / โค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่จังหวัดชุมพร

วันที่สอง
06.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือท่ายาง จ.ชุมพร ให้ทุกท่านได้ทำธุระกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
07.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ เกาะเต่า โดยเรือ LOMPRAYAH EXPRESS BOAT ทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ ของท้องทะเล และความงดงามของอ่าวไทยอย่างใกล้ชิด
09.00 น. ถึง ท่าเทียบเรือเกาะเต่า นำท่านเข้าสู่ที่พัก "วิวคลิฟรีสอร์ท" ให้ท่านเก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น. หลังอาหารอิสระ ให้ท่านได้เล่นน้ำโดยท่านสามารถดำน้ำชมปะการังและปลาหลากหลายชนิดบริเวณหน้ารีสอร์ท
18.00 น. ชื่นชมความงามของพระอาทิตย์ตกน้ำบริเวณด้านหน้ารีสอร์ท
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09.30 น. นำท่านลงเรือเพื่อไปดำน้ำชมปะการัง สัมผัสธรรมชาติรอบๆ เกาะเต่า และ เกาะนางยวน ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีวิตใต้ท้องทะเล สวยงามด้วยแนวปะการังทั้งน้ำตื้น น้ำลึกอันเป็นสุดยอดของท้องทะเลอ่าวไทย ชมปลาหลากชนิดสีสวยๆ หาดทรายเนื้อละเอียดขาว น้ำทะเลใส พร้อมกันนี้เรามีบริการน้ำดื่มและผลไม้ตลอดการเดินทาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
16.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก พร้อมความประทับใจกับความงามของโลกใต้ทะเลเกาะเต่า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) พร้อมชื่นชมบรรยากาศยามเช้า เตรียมตัวอำลาเกาะเต่า
09.00 น. จัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ท่าเที่ยบเรือเกาะเต่า
10.15 น. ออกเดินทางจากเกาะเต่า โดยเรือ LOMPRAYAH EXPRESS BOAT
11.45 น. ถึงท่าเทียบเรือท่ายาง จังหวัดชุมพร รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางออกจากชุมพรโดยรถตู้ / โค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคาดังกล่าวรวม
1.ค่ารถตู้/รถโค้ช
2.ค่าที่พัก 2 คืน พัก(ห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 6 มื้อ
4.ค่าเรือเร็วลมพระยา
5.ค่าเรือท่องเที่ยวรอบเกาะเต่า-เกาะนางยวน
6.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
7.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่
สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดชุมพร - เกาะเต่า - เกาะนางยวน - จามจุรีวิลล่า (3 วัน 2 คืน)

21.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

วันที่สอง
06.00 น. ถึงชุมพร ให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
07.00 น. เดินทางโดยเรือเร็วลมพระยา High Speed Catamaran
08.30 น. ถึงท่าเรือเกาะเต่า มีรถมารับเข้าที่พักที่ รีสอร์ทบนเกาะเต่า เกาะนางยวน เข้าพัก ณ จามจุรีวิลล่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 1)
08.30 น. ดำน้ำตื้นชมปะการังรอบเกาะเต่า เกาะนางยวน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเกาะ
13.30 น. ดำน้ำต่อ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
09.00 น. อำลาเกาะเต่าเกาะนางยวน ... รถส่งคณะที่ท่าเรือ
10.00 น. เดินทางกลับโดยเรือลมพระยา High Speed Catamaran
11.45 น. ถึงชุมพร ... เดินทางกลับโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 50 ที่ันั่ง 2 ชั้น
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์
(จามจุรีวิลล่า พักห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า ไม่รวมอาหารมื้ออื่นๆ และ แพคเกจดำน้ำ)

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

ราคานี้รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 50 ที่นั่ง 2 ชั้น
ค่าเรือลมพระยา High Speed Catamaran รับส่งเกาะเต่า-ชุมพร
อาหารเช้า 2 มื้อ
ที่พัก 2 คืน (จามจุรีวิลล่า) ไม่รวมแพคเกจดำน้ำ ประมาณ 650 บาท/ท่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา