ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8709948

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กาญจนบุรี,บ้านริมแคว,แพริมน้ำ,แค้มป์ช้าง,ล่องแพเปียก,ศรีสวัสดิ์,ถ้ำกระแซ,ล่องแพเธค,สุสานสัมพันธมิตร,พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,นั่งรถไฟสายมรณะ,ช่องเขาขาด,น้ำตกไทรโยคน้อย,น้ำตกเอราวัณ,ขี่ช้าง,สุสานสัมพันธมิตร

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี "1 วัน (One-Day-Trip)"

07.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

10.00 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า

11.30 น. นำทุกท่านลงแพล่องลำใหญ่ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บนแพ

13.00 น. แวะเที่ยวชมสุสานเขาช่องไก่ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำเขาปูน ความมหัศจรรย์ของ "แม่ชีลอยน้ำ" ที่วัดถ้ำมังกรทอง

15.00 น. ขึ้นจากแพนำทุกท่านออกเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท

16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก

18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
5. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี(2 วัน 1 คืน) / รับลูกค้าที่ กรุงเทพฯ

วันแรก
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
11.00 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกันออสเตรเลียและฮอลันดาจำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน, กิจกรรม Walk Rally จะมีให้ประมาณ 5 ฐาน)
14.30 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Walk Rally ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน;
15.30 น. จบกิจกรรม Walk Rally
16.00 น. นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ที่ “เดอะเลกาซี่รีสอร์ท” และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พร้อมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ภายในบริษัทของท่านและ ดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมที่ทีมงาน เอจิเลนต์ทัวร์ ได้จัดเตรียมไว้ให้
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. นำทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
10.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพักออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แพ
11.00 น. นำทุกท่าน ลงแพล่องลำใหญ่ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) บนแพ ระหว่างทาง แวะเที่ยวชม วัดถ้ำมงกรทอง หลังจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธคตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านลากแพขึ้นฝั่ง
14.30 น. เดินทางไปแวะท่านชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของเชลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม
15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อ ท่าน
(ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. อาหาร 5 มื้อ
4. ค่าล่องแพ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
7. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์ ล่องแพ-กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน) / รับลูกค้าที่กาญจนบุรี / รถลูกค้านำมาเอง

วันแรก
10.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
11.30 น. นำทุกท่านลงแพเพื่อ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บนแพ ระหว่างทาง แวะเที่ยวชม วัดถ้ำมงกรทอง
15.30 น. จากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธคตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) บนแพ
19.00 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ภายในบริษัทของท่านและ สนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธคตามอัธยาศัย และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) บนแพ
09.30 น. นำท่านลากแพขึ้นฝั่ง
10.30 น. เดินทางถึงฝั่ง, แวะให้ท่านได้ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในแพ
11.00 น. เดินทางไปแวะท่านชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของเชลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม
12.00 น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัยลูกค้าจ่ายเอง
13.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
14.30 น. แวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน
15.30 น. ลาและส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 1 คืน (บนแพ)
2. ค่าอาหาร 4 มื้อ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
5. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี - แค้มป์ช้าง - ล่องแพเปียก - ถ้ำกระแซ (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) พร้อมบริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง (หลังจากนั้นเล่นเกมในรถแจกของขวัญ)
10.30 น. เดินทางถึง ไทรโยค นำท่านมุ่งหน้าสู่ แค้มป์ช้าง หลังจากนั้นนำท่าน นั่งช้าง ชมไพร ( 30 นาที ) จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านริมแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ท หรือระดับเดียวกันกรณีห้องพักไม่ว่าง จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำกระแซ ชมความงดงามภายในถ้ำและไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก ชมธรรมชาติลำน้ำแควน้อย ชมความงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่นงดงามยิ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับที่พักรีสอร์ท
17.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหาร
19.30 น. ต่อด้วยความสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ หรือ กิจกรรมรอบกองไฟ
22.00 น. รับประทานอาหารว่างรอบดึก (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหาร
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร
08.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.00 น. นำทุกท่านเดินทาง สู่ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ให้ท่านได้พักผ่อน ชมธรรมชาติ เล่นน้ำตก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พักทำธุรกิจส่วนตัว (หรือลูกทัวร์สามารถเลือกโปรแกรมล่องเรือ ชม "ถ้ำเชลย" สถานที่หลบซ่อนตัวของเหล่าเชลยศึก พร้อมชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามภายในถ้ำ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท และเดินทางเข้าสู่อำเภอเมือง
14.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 4 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าเรือขี่ช้าง และล่องแพ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
7. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าจอดรถ, ค่าทางด่วน, และ ฯลฯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์ “ทองผาภูมิ - สังขละบุรี - กาญจนบุรี ” (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
05.00 น. รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมบริการเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
07.00 น. แวะให้ทุกท่านทานอาหารเช้าตามอัธยาศัยที่ อำเภอบ้านโป่ง
09.00 น. แวะชม น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในเขตอำเภอทองผาภูมิ น้ำตกผาตาดเกิดจากลำห้วยกุยมั่ง ไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูนสูง 30 เมตร มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำ มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น จากนั้นพาท่านไปแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายที่ :)้ำพุร้อนหินดาด อยู่ห่างจากน้ำตกผาตาด ประมาณ 6 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า น้ำพุร้อนกุยมั่ง บังเอิญถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกให้สร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชื่อกันว่าน้ำแร่จาก:)้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา โรคไขข้ออักเสบ
10.30 น. ออกเดินทางชม เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย อยู่เหนืออำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 6 กม. เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำที่ทองผาภูมิ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่เขื่อนเขาแหลม
12.30 น . นำทุกท่านเดินทางไปชม เหมืองปิล็อก ตั้งอยู่ในตำบลปิล็อก ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร ที่นี่เคยมีการทำเหมืองแร่ดีบุก วุลเฟรม กันมากบนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอากาศดีโดยเฉพาะฤดูหนาว สามารถชมทัศนียภาพทะเลอันดามันที่จุดชมวิวไทย-พม่า
17.00 น. ออกเดินทางเข้าที่พักที่ “ดอนคำรีสอร์ท”
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริม
22.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมตัวออกเดินทางไปยัง สะพานมอญ
06.30 น. พาท่านไปเดินชมวิถีชีวิตของชาวมอญ พร้อมบรรยากาศดีๆ ที่ สะพานมอญ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09.00 น. นำทุกท่าน ล่องแพเปียก (แพไม่ไผ่)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.30 น. ออกเดินทางไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์ อยู่ท้องที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี แนวที่ตั้งเจดีย์ทั้ง 3 องค์ จะเรียงกันจากด้านทิศตะวันออกไปสู่ด้านทิศตะวันตก องค์ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกอยู่ในเขตแดนของฝ่ายไทย และองค์ที่อยู่ด้านทิศตะวันตกอยู่ในเขตแดนฝ่ายพม่า สำหรับองค์กลางตั้งอยู่บนเส้นแบ่งพรมแดน ไทย – พม่า
15.30 น. จากนั้นพาท่านออกเดินทางไปยัง วัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะ งดงามด้วยศิลปะแบบพม่า
16.30 น. เดินทางเข้าที่พักที่ “ดอนคำรีสอร์ท”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
20.00 น. เชิญทุกท่านร่วมทำ กิจกรรมสันทนาการ เพื่อเพิ่มความสามัคคีในบริษัท
22.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
08.00 น. ออกเดินทางไป น้ำตกเกริงกระเวีย พร้อมชมน้ำตกเกริงกระเวียแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวกาญจนบุรี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงาม สูงประมาณ 5 ม. มีน้ำตลอดปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร ภาพยนตร์
15.00 น. และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXXบาท ต่อ ท่าน

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม :
1. รถรถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน (ดอนคำรีสอร์ท)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าล่องแพ
5. ค่าดนตรีคาราโอเกะและ Soft drink
6. ค่ากิจกรรมสันทนาการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 6:

โปรแกรมทัวร์ “ล่องแพ-เขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน”

วันแรก
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับเป็นกันเอง
08.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี
11.00 น. เดินทางถึง แพเขื่อนศรีนครินทร์ นำทุกท่านชมวิวบนสันเขื่อนพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
12.30 น. นำทุกท่านเดินทางขึ้นแพที่เขื่อนศรีนครินทร์
13.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
14.00 น. นำท่าน ล่องแพชมทะเลสาบ ยามบ่ายและชมวิถีชีวิตที่เขื่อนศรีนครินทร์
16.00 น. นำทุกท่าน ล่องแพถึงเกาะกลางทะเลสาบ หลังจากนั้นนำทุกท่านเล่น กิจกรรมทางน้ำตามอัธยาศัย
18.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
19.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
24.00 น. ปิดเครื่องเสียง (มีไฟแสงสว่างให้ตลอดทั้งคืน)

วันที่สอง
08.00 น. ขอเชิญทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) พร้อมกาแฟร้อนๆ กับธรรมชาติยามเช้าที่สดชื่น
10.30 น. แพเคลื่อนที่ออกจากเกาะล่องแพชมทะเลสาบยามขากลับของเขื่อนศรีนครินทร์
11.30 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4)
12.30 น. ล่องแพกลับฝั่ง พร้อมออกเดินทางกลับไปที่อำเภอเมือง
14.00 น. แวะให้ท่านเยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี
14.30 น. หลังจากนั้น นำพาท่านชม สุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย)
15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน (นอนบนแพ)
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าจอดรถ, ค่าทางด่วน, และ ฯลฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 7:

โปรแกรมทัวร์ “ไทรโยค - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)”

วันแรก
06.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง (รับประทานอาหารเช้าบนรถ มือที่ 1)
08.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
09.30 น. ออกเดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกไทรโยคใหญ่ น้ำตกไทรโยคใหญ่หรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำตกเขาโจนเนื่องจากเป็นน้ำตกที่ไหลสูงจากหน้าผาลงสู่แม่น้ำแควน้อยราวกับกระโจนลงมา น้ำตกแห่งนี้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนฤดูแล้งจะมีน้ำน้อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางชม ปางช้างไทรโยค เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมนั่งช้าง, ล่องแพ ชมบรรยากาศสองฝากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่น(มีชูชีพให้ทุกท่าน) ทามกลางสายน้ำไหลใสเย็น สมควรแก่เวลานำท่านชมการแสดงของเหล่าช้างแสนรู้ เช่น เต้นรำ ตีกอล์ฟ นวดตัวหรือ เชิญท่านเที่ยว น้ำตกเอราวัณ เป็นลักษณะน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกันซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ 7 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยว ทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธาร น้ำที่ไหลตกลดหลั้นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างเสี่ยงสาดซ่า คลอเคล้าด้วยส่งเสียงเรียกของนกป่า
17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรีคาราโอเกะพร้อมซอฟดริ้ง พร้อมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
0900 น. เพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น. เดินทางไปชม ปราสาทเมืองสิงห์ ชมศิลปะขอมสมัยบายนที่อยู่ทางด้ายทิศตะวันตกที่สุดของประเทศไทย ที่ปราสาทเมืองสิงห์ เมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมขอม อยู่สุดชายแดนทางด้าน ตะวันตกของไทย มีกำแพงเมืองขนาด 800x900ม. เนื้อที่ 641 ไร่ 1 งาน 65ตารางวา ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบ ขอมสมัยบายน (มีอายุในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ผสมผสานกับศิลปะทวารวดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปไปชม "ถ้ำเชลยศึก" ในอดีต ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่หลบซ่อนของเชลยศึกที่ทหารญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยจะต้องเดินเท้าเข้าไปตามทางอันลาดชันราวสามร้อยเมตร ผ่านป่าไผ่โปร่ง ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามแปลกตา
17.00 น. นำทุกท่านเข้าที่พักรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6)
20.00 น. ผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
08.00 น. นำทุกท่านพักผ่อนที่รีสอร์ท
08.30 น. นำทุกท่าน Check out จากห้องพักและเดินทางแวะท่านชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของชเลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม
09.00 น. แวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน
09.30 น. มุ่งหน้าเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
11.00 น. ถึงกรุงเทพเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXXบาท ต่อ ท่าน

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม :
1. รถรถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าดนตรีคาราโอเกะและ Soft drink
5. ค่ากิจกรรมสันทนาการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าจอดรถ, ค่าทางด่วน, และ ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 8:

โปรแกรมทัวร์ ศรีสวัสดิ์ - เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ไป จ.กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
11.00 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค”
14.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่านทางเราจะมีทีมงานและวิทยากรจัดเตรียมให้
17.00 น. กิจกรรม และผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
08.30 น. เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำและทางบกได้ตามอัธยาศัย (ลูกทัวร์จ่ายค่ากิจกรรมเอง) ดังนี้
** ขับรถ ATV , ขับ Jet Sky, นั่งเรือ Mini Boat , นั่งเรือลาก Banana Boat, โดนัท ( เรือ AB ), ขี่ม้าม,
นวดแผนไทย, และ ขี่จักรยาน **
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
10.30 น. แวะเที่ยวชม, เล่นน้ำ, หรือถ่ายรูปที่ น้ำตกเอราวัณ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตกที่สวยงามมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง)
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 %
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 9:

โปรแกรมทัวร์ ศรีสวัสดิ์ - เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รับท่านที่จุดนัดพบ…
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งสู่ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม บริการอาหารว่างแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน (แทนโปรแกรมโรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวรเนื่องจากปิดแล้ว)
10.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง เขื่อนศรีนครินทร์ ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารเรือนธารา เขื่อนศรีนครินทร์
13.00 น. เดินทางถึง เขื่อนศรีนครินทร์ นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค”
15.00 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค , ห่วง Thampoline, สไลเดอร์ในรีสอร์ทตามอัธยาศัย (ฟรี)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
18.30 น.นำทุกท่านสนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็นดนตรีคาราโอเกะและ กิจกรรมเสริม โดยทีมงาม เอจิเลนต์ ทัวร์
*** อภินันทการงานเลี้ยงแบบล่องแพคาราโอเกะถ้าลูกทัวร์ต้องการ ***
22.00 น. จบกิจกรรม และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
09.00 น. พักผ่อนตามอัธาศัยภายในรีสอร์ท
10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Outdoor) ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน
11.00 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน;
12.00 น. จบกิจกรรม Team Building พร้อมสรุปข้อคิด
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักที่ “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค”
14.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค , ห่วง Thampoline, สไลเดอร์ในรีสอร์ทตามอัธยาศัย (ฟรี)
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
08.30 น. เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำและทางบกได้ตามอัธยาศัย (ลูกทัวร์จ่ายค่ากิจกรรมเอง) ดังนี้
-ขับรถ ATV, ขับ Jet Sky , นั่งเรือ Mini Boat, นั่งเรือลาก Banana Boat, โดนัท ( เรือ AB ) ,ขี่ม้า , นวดแผนไทย
*** หรือเลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค , ห่วง Thampoline, สไลเดอร์ในรีสอร์ทตามอัธยาศัยฟรี ***
10.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารครัวเอราวัณ
12.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
14.00 น เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝากที่ร้านแก้ว

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
1. ท่านละ x,xxx บาท (พักห้องพัดลม / พัก 4 ท่าน ต่อห้อง)
2. ท่านละ x,xxx บาท (พักห้องแอร์ / พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 40 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์
7. ค่าเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 10:

โปรแกรมทัวร์ รายาบุรี รีสอร์ท - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางจาก ชลบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งสู่ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.30 น. เดินทางถึง เขื่อนศรีนครินทร์ นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
11.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่ “รายาบุรี รีสอร์ท”

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท
16.30 น. นำท่าน ล่องแพ ชมวิถีชีวิตชาวเรือ, ชาวแพ พร้อมชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ท่ามกลางพระอาทิตย์ยามเย็นพร้อมรับบริการ Soft drink ฟรี ท่านละ 1 drink
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
08.30 น. เล่นกิจกรรมทางน้ำได้ตามอัธยาศัย เช่น พายเรือคายัค, เรือเป็ดตามอัธยาศัย
11.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
15.00 น เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด
, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำในรีสอร์ท หรือ ฯลฯ
2. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 11:

โปรแกรมทัวร์ รายาบุรีรีสอร์ท - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารว่างแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “รายาบุรี รีสอร์ท” และเก็บสัมภาระเข้าห้องพักพร้อมพักผ่อน
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี / เฉพาะที่รายาบุรีรีสอร์ท***
16.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
18.30 น. นำทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ ดนตรีคาราโอเกะ และร่วมร้องเพลงกันภายในองค์กร
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
09.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี / เฉพาะที่รายาบุรีรีสอร์ท***
*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, ห่วง Thampoline, สไลเดอร์ ฟรี / เฉพาะที่ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท***
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่าน ลงเรือหางยาว เพื่อเที่ยวชม น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ละชั้นมีความสูงและความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทำเส้นทาง เดินสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี
16.00 น. จบกิจกรรมเที่ยวน้ำตก และเดินทางกลับที่พักที่ “รายาบุรี รีสอร์ท”
17.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี / เฉพาะที่รายาบุรีรีสอร์ท***
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท/ ร้านอาหาร
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** บริการพายเรือคายัค, ฟรี / เฉพาะที่รายาบุรีรีสอร์ท***
10.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย

15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
อัตราค่าบริการ: ดังนี้
1, ท่านละ x,xxx บาท (พักแบบ Raya Hillside / ติดริมน้ำบนฝั่ง)
2. ท่านละ x,xxx บาท (พักแบบ Raya Island / แพบนผิวน้ำ)
3, ท่านละ x,xxx บาท (พักแบบ Raya Island Suite / แพบนผิวน้ำแบบ VIP)
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป
-อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 12:

โปรแกรมทัวร์ อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
11.30 น. นำท่านแวะเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
14.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท”
*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) ***
16.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
18.30 น.นำทุกท่านสนุกสนานกับปาร์ตี้ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม โดยทีมงาม เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
09.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) ***
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
14.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
16.00 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมลากแพเปียกเล่นน้ำบริเวณรอบๆ รีสอร์ทและชมพระอาทิตย์ตกดิน
17.00 น. จบกิจกรรมลากแพเปียก
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) ***
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
14.30 น. แวะให้ท่านไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน (แทนโปรแกรมโรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวรเนื่องจากปิดแล้ว)
15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละx,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
*** ห้องพัก “เรือนแพปลาชาโด” นอน 2 ท่าน ต่อ ห้อง / จำนวน 2 ห้อง ***
*** ห้องพัก “เรือนแพปลาตะเตียน หรือเรือนบ้านแฝด” นอน 2 ท่าน ต่อ ห้อง / จำนวน 7 ห้อง ***
*** ห้องพัก “เรือนแพปลากะโห้” นอนได้ 24 ท่าน / มี 5 ห้องนอน 1 ห้องโถงใหญ่ 2 ห้องน้ำ ***
*** ห้องพัก “เรือนแพปลาทับทิม” นอนได้ 16 ท่าน / มี 4 ห้องนอน 1 ห้องโถงใหญ่ 2 ห้องน้ำ ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์
7. ค่าเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 13:

โปรแกรมทัวร์ รักน้ำรีสอร์ท - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งสู่ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม บริการอาหารว่างแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะให้ท่านไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน
11.00 น. เดินทางถึง อำเภอศรีสวัสดิ์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านแวะเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอศรีสวัสดิ์
15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “รักน้ำรีสอร์ท”
15.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
*** บริการพายเรือคายัค / Tummarin / Slider ฟรี***
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
09.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
*** บริการพายเรือคายัค / Tummarin / Slider ฟรี***
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
14.00 น เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝากที่ร้านแก้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 14:

โปรแกรมทัวร์ Walk Rally - ล่องแพ - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ไป จ.กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.00 น. เดินทางถึง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แวะเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
10.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านชม สุสานทหารสัมพันธมิตร เนื่องจากการเกณฑ์ทหารสัมพันธมิตรมาสสร้าง ทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปประเทศพม่าของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงที่กาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว
11.00 น. นำทุกท่านลงแพเพื่อ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว พร้อม รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนแพ ระหว่าง
13.00 น. จากนั้นให้ท่าน สนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธค ตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านลากแพขึ้นฝั่ง
15.00 น. เดินทางถึงฝั่ง
16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ บ้านสวนฝนรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน, กิจกรรม Walk Rally จะมีให้ประมาณ 5 ฐาน)
10.00 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Walk Rally ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน;
11.00 น. จบกิจกรรม Walk Rally
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ท
13.00 น. นำท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวร เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์...ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0ภายใต้การก่อสร้าง และ บริหาร จัดการของ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ (Prommitr Film Studio) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรีก่อ สร้าง ด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้างทาง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
15.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ บ้านสวนฝนรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
10.00 น. นำท่านขึ้นรถไฟเพื่อนั่งเที่ยวชม รถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ได้ สร้างขึ้น มาจาก น้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้าง ของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่ กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่าน ประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อม ด้วย ธรรมชาติ สวยงามมาก เลยทีเดียว มีจุดชมวิวที่สวยงามช่วงโค้งสะพานสายมรณะ ซึ่ง ตั้งตระหง่าน คู่ กับ แม่น้ำแคว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง)
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 %
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา