ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13515915

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,คีรีวง,ขนอม,หมู่บ้านคีรีวง,วัดคีรีวง,ล่องแก่งคีรีวง,บ้านประวัติศาสตร์คีรีวง,บ้านสมุนไพรคีรีวง,น้ำตกหนานหินท่าหา,สวนสมรม (สวนผสม),กลุ่มผ้ามัดย้อม,ศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง,กลุ่มลายเทียน

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมท่องเที่ยวคีรีวง (1 วัน)

หมายกำหนดการท่องเที่ยว
07.30 น.เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ คีรีวง
08.30 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 1)จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made)
09.30 น.เที่ยวชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
10.00 น.เที่ยวชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์
10.30 น.เที่ยวชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม
11.00 น.เที่ยวชมน้ำตกหนานหินท่าหา และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร
13.00 น.เดินเที่ยวชมสวนสมรม (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา
14.30 น.เที่ยวชมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
15.00 น.เที่ยวชมช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย
15.30 น.จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึก กลางสะพานบ้านคีรีวง
16.00 น.ส่งและทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่าอาหารตามโปรแกรม
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมท่องเที่ยวคีรีวง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
07.30 น.เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ คีรีวง
08.30 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 1)จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made)
09.30 น.เที่ยวชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
10.00 น.ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์
10.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม
11.00 น.เที่ยวชมน้ำตกหนานหินท่าหา
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร
13.00 น.เดินชมสวนสมรม (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา
14.00 น.เข้าที่พัก ขน่ำบ่าวเล็กรีสอร์ท หรือ คีรีวงรีสอร์ท
15.00 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 3)และพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำในธารน้ำตกขนาดใหญ่
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท
19.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
22.00 น.ราตรีสวัดิ์

วันที่สอง
06.00 น.สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)ที่รีสอร์ท
09.00 น.ออกจากที่พัก
09.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มลายเทียน ผลิตผ้าบาติก (ผ้าเขียนเทียน) จากสีธรรมชาติ
10.30 น.ชมน้ำตกวังไม้ปัก
12.00 น.ประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)ที่ร้านอาหาร
13.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
14.30 น.เที่ยวชมและช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ้านคีรีวงจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย
15.00 น.จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกกลางสะพานบ้านคีรีวง
15.30 น.เดินทางกลับ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมศึกษา-ดูงานขนอม-คีรีวง-นครศรีธรรมราช (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
19.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

วันที่สอง
08.00 น. เดินทางถึง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชเชิญท่านทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
09.30 น. จากนั้นเชิญท่านทำกิจกรรม ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าขนอม ตามอัธยาศัย
11.30 น. จบกิจกรรมศึกษาดูงาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ลานสกา เพื่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง
15.30 น. เดินทางถึง อ.ลานสกา (หมู่บ้านคีรีวง)
16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่คีรีวง….
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
20.30 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
08.30 น. เที่ยวชม วัดคีรีวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
09.00 น. เที่ยวชม ช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย
10.00 น. นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
14.00 น. แวะเที่ยวชม สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสวนส้มโชกุนและสินค้า OTOP หลากหลายชนิด เช่น มะละกอทุ่งตะโก มังคุด ทุเรียนกวน มังคุดกวน และของฝากที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกหลายชนิด มีร้านอาหาร ครัวสวนนายดำ ร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มรื่น สดชื่นไปด้วยสีเขียว ฟังเสียงน้ำไหลในร้าน พร้อมกาแฟสดสไตล์อิตาเลียน ที่สำคัญที่สุดคือส้วมหลากหลายจินตนาการ ทั้ง ส้วมทาร์ซาน ส้วมรู ส้วมคุณก้อนทอง ฯลฯ
15.00 น. เดินทางกลับ สระบุรี และแวะซื้อของฝากที่เมืองเพชรบุรี
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยลูกทัวร์จ่ายเอง
XX.XX น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-20 ท่าน ต่อห้อง / แอร์ / พัดลม)
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์หมู่บ้านคีรีวง - ขนอม - นครศรีธรรมราช (4 วัน 3 คืน)

วันแรก
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
18.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

วันที่สอง
07.30 น.เดินทางถึง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
08.30 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 1)จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made)
09.30 น.เที่ยวชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
10.00 น.ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์
10.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม
11.00 น.เที่ยวชมน้ำตกหนานหินท่าหา
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร
13.00 น.เดินชมสวนสมรม (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา
14.00 น.เข้าที่พัก ขน่ำบ่าวเล็กรีสอร์ท หรือ คีรีวงรีสอร์ท หรือ เขาหลวงรีสอร์ท
15.00 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 3)และพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำในธารน้ำตกขนาดใหญ่
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท
19.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
22.00 น.ราตรีสวัดิ์

วันที่สาม
06.00 น.สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)ที่รีสอร์ท
09.00 น.ออกจากที่พัก
09.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มลายเทียน ผลิตผ้าบาติก (ผ้าเขียนเทียน) จากสีธรรมชาติ
10.30 น.ชมน้ำตกวังไม้ปัก
12.00 น.ประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)ที่ร้านอาหาร
13.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
14.30 น.เที่ยวชมและช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ้านคีรีวงจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย
15.00 น.จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกกลางสะพานบ้านคีรีวง
15.30 น.เดินทางกลับที่พักที่ ขน่ำบ่าวเล็กรีสอร์ท หรือ คีรีวงรีสอร์ท หรือ เขาหลวงรีสอร์ท
16.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7)ที่รีสอร์ท
19.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
22.00 น.ราตรีสวัดิ์

วันที่สี่
06.00 น.สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)ที่รีสอร์ท
09.00 น.นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท
09.30 น.นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
14.00 น.แวะเที่ยวชม สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสวนส้มโชกุนและสินค้า OTOP หลากหลายชนิด เช่น มะละกอทุ่งตะโก มังคุด ทุเรียนกวน มังคุดกวน และของฝากที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกหลายชนิด มีร้านอาหาร ครัวสวนนายดำ ร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มรื่น สดชื่นไปด้วยสีเขียว ฟังเสียงน้ำไหลในร้าน พร้อมกาแฟสดสไตล์อิตาเลียน ที่สำคัญที่สุดคือส้วมหลากหลายจินตนาการ ทั้ง ส้วมทาร์ซาน ส้วมรู ส้วมคุณก้อนทอง ฯลฯ
15.00 น.เดินทางกลับ สระบุรี และแวะซื้อของฝากที่เมืองเพชรบุรี
18.00 น.แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยลูกทัวร์จ่ายเอง
23.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์ ขนอม-คีรีวง-นครศรีธรรมราช (4 วัน 3 คืน)

วันแรก
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก
19.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ

วันที่สอง
08.00 น. เดินทางถึง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เชิญท่านทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารร้านโกปี้ (สาขาศาลากลาง)
09.30 น. จากนั้นเชิญท่านไหว้พระทำบุญแห่ผ้าขึ้นธาตุที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
11.00 น. ให้ท่านชม บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์เรือนปั้นหยาแห่งนครศรีธรรมราช เรือนปั้นหยาอายุกว่า 108 ปีหลังนี้ สร้างขึ้นโดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น "ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์" นายอำเภอเมืองกลาย ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยาในที่สุด เมื่อปีพ.ศ. 2482 ทว่าหลังจากนั้นได้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2529 และต่อมาในภายหลังนายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านหลังนี้อีกครั้งฟื้นฟูสู่สภาพที่สวยงามพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เยี่ยมชมและศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างแท้จริง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ลานสกา เพื่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง
13.30 น. เดินทางถึง หมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนา การบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบด้วย การนำทาง เดินป่า ลูกหาบ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กร กลางของชาวชุมชนจัดแบ่งหน้าที่ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ชุมชนอย่างทั่วถึง การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคีรีวงนี้ ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว เพราะนอกจากจะได้มาท่องเที่ยว ในบริเวณที่มีธรรมชาติ สวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมกับการกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วย
15.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ขนอม เพื่อไปยังที่พัก
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมโกลเด้นบีชรีสอร์ทขนอม"
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
20.30 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง "ท่าเรือแหลมประทับ"
08.30 น. นำท่าน ลงเรือหางยาว เพื่อชม โลมาสีชมพูในอ่าวเตล็ดตระการตา แนวหินดินดานที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกสลับลับกับชั้นหินปูนที่ได้รับ การขนานนามว่า Pancack Rock เมืองไทย
10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พิสูจน์ตำนานบ่อน้ำจืดกลางทะเลที่มีการเล่าขานมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี พบกับความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างลงตัว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม "ถ้ำเขาวังทอง" ถ้ำหินปูนผสมแร่เหล็ก ที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามมากมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอขนอม บริเวณปากถ้ำเป็นจุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ของตำบลควนทอง ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ห้องโถงใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตามพื้นถ้ำ ผนังถ้ำ และเพดานถ้ำ ประดับประดาด้วยหินงอก หินย้อย เสาหิน รูปร่างต่างๆ
15.30 น . นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ "โรงแรม ขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล"
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)ที่โรงแรม
18.30 น. นำทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ ดนตรีคาราโอเกะ และร่วมร้องเพลงกันภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
10.00 น. แวะเที่ยวชม สวนโมกขพลาราม เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสน
11.00 จากนั้นไหว้พระที่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์พระเจดีย์ เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพและแวะซื้อของฝาก

===================================================================

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

--------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์:081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา