ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ9256862

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะพงัน,หาดริ้น,Full moon party,สุราษฎร์ธานี,เกาะแตใน,หาดริ้น,หาดศรีกันตัง,ท่าเรือท้องศาลา,เกาะม้า,เกาะแตใน,หาดธารเสด็จ,หาดขวด,หาดโฉลกหลำ,หาดยาว,อ่าวเจ้าเภา,อ่าวหินกอง,อ่าววกตุ่ม,หาดทองนายปาน

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ เกาะพงัน-Full Moon Party 3 วัน 2 คืน

วันแรก

20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
20.30 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่สอง
06.00 น. เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
07.00 น. หลังจากนั้นเดินทางไปที่ท่าเรือชุมพรเพื่อลงเรือไปเกาะพงัน
11.00 น. นำทุกท่าน Check in เข้าห้องพัก พร้อมรับ welcome drink หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออาจลงเล่นนํ้าที่สระว่ายนํ้าที่มองเห็นวิทะเล ของรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะพงัน
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น. พักผ่อนเล่นนำตามชายหาดตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะม้าตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ชมปะการังนํ้าตื้น และ ปลานานาชนิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00 น. นำทุกท่านตื่นตาตื่นใจต่อกับโลกใต้ทะเลที่สวยงาม
15.00 น. เดินทางเข้าที่พักรีสอร์ท และพักผ่อนเล่นนำตามชายหาดตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
18.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปหาดริ้นเพื่อนำท่านร่วมงาน Full Moon Party ในวันที่พระจันทร์เต็มดวง พร้อมสนุกสนานเต้นลำปาร์ตี้กันตามอัธยาศัย
01.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท
02.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางจากรีสอร์ทถึงท่าเรือเกาะพงัน
14.00 น. เดินทางจากท่าเรือเกาะพงันถึงท่าเรือชุมพร
17.30 น.เดินทางถึงท่าเรือชุมพร หลังจากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเพื่อกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า
05.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยปลอดภัย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ เกาะพงัน 3 วัน 2 คืน

20.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
20.30 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถตู้/รถโค้ดปรับอากาศ มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันแรก
06.00 น.เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
07.00 น.หลังจากนั้นเดินทางไปที่ท่าเรือชุมพรเพื่อลงเรือไปเกาะพงัน
11.45 น.นำทุกท่าน Check in เข้าห้องพัก พร้อมรับ welcome drink หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
12.00 น.และพักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออาจลงเล่นนํ้าที่สระว่ายนํ้าที่มองเห็นวิทะเล ของรีสอร์ท
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ที่ท่านสามารถเห็นวิทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะพงัน
20.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น.ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
10.00 น.นำทุกท่านเข้าชม ชมวัดจีน เพื่อ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และชมสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบฉบับของชาวจีน
11.00 น.หลังจากนั้นชม วนอุทยานนํ้าตกแพง เพลิดเพลินกับธรรมชาติและทัศนียภาพที่งดงามรอบเกาะจากจุดชมวิว จากนั้นสนุกกับ การเล่นนํ้าที่นํ้าตกธารนํ้ารัก
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.20 น.นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะม้า ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ชมปะการังนํ้าตื้นและปลานานาชนิด
15.00 น.เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกธารเสด็จ โดยรถยนต์ 4wd ที่ทางพงันซาฟารีจัดไว้ให้
16.00 น.นำท่านชมธรรมชาติที่สวยงามและบริสุทธิ์ของนํ้าตกธารเสด็จ นํ้าตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง
17.00 น.เดินทางออกจาก นํ้าตกธารเสด็จ ส่งลูกค้ากลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
20.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น.ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น.เดินทางจากรีสอร์ทถึงท่าเรือเกาะพงัน
14.00 น.เดินทางจากท่าเรือเกาะพงันถึงท่าเรือชุมพร
17.30 น.เดินทางถึงท่าเรือชุมพร หลังจากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ดปรับอากาศเพื่อกลับกรุงเทพฯ
05.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยปลอดภัย

อัตราค่าบริการ:
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม:
1.ค่ารถตู้ /โค้ช VIP
2.ค่าที่พัก 2 คืน
3.ค่าอาหาร 6 มื้อ
4.ค่าเรือข้ามเกาะต่างๆ
5.ค่าดำน้ำดูปะการัง และอุปกรณ์
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8.ค่าไกด์และ Staff

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์ “เกาะเต่า - นางยวน - เกาะพงัน - เกาะสมุย” (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
05.00 น. เจ้าหน้าของ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุท่านที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนำท่านแวะที่ร้านอาหารคุณสาหร่ายเพื่อทำธุระส่วนตัว
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นเจ้าหน้าของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะนำทุกท่านเดินทางมุ่งสู่ท่าเรือบริเวณปากน้ำชุมพร
07.00 น. จากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่ทะเลกว้างใหญ่ กับบรรยากาศยามเช้าอันสดชื่น ด้วยเรือ Seatran Discovery พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำ ปลายทางอยู่ที่ เกาะพะงัน
09.00 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งสู่ เกาะเต่า - เกาะนางยวนโดยเรือ Seatran Discovery พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ นำท่านสู่บริเวณหาดทรายขาวละเอียด เกาะนางยวน ทีมงานเอจิเลนต์ทัวร์ สาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ (SkinDive) จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำท่ามกลางปะการังแข็งแปลกตา ฝูงปลาทะเลที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น สัมผัสน้ำทะเลใส พักผ่อนเล่นน้ำหน้าหาดตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเส้นทางธรรมชาติขึ้นสู่ จุดชมวิวเกาะนางยวน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางถึงสู่ เกาะเต่า จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำ สัมผัสน้ำทะเลใส ดำน้ำชมปะการังหลากหลายแบบสัมผัสความน่ารักของปลาทะเลหลากสีหลายชนิด หรือ เลือกชมปะการังและปลาทะเล พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะเต่า
15.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางจากท่าเรือเกาะเต่า ด้วยเรือ Seatran Discovery เดินทางมุ่งสู่ เกาะพะงัน
16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถนำเที่ยวท้องถิ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พะงัน ยูโทเปีย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ จุดชมวิวทะเลสวยสุดของเกาะพะงัน ที่เกาะม้า นำท่านเดินทางผ่านแนวสันทรายที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลเป็นทางยาวประมาณ 200 เมตร ขึ้นสู่ เกาะม้าคล้ายกับทะเลแหวก จากนั้นนำทุกท่านชมชายหาดที่มีชื่อเสียงของเกาะพะงัน เริ่มจากหาดยาวที่สวยงดงามท่ามกลางรีสอร์ทที่สวยงามตั้งอยู่เรียงรายตามแนวหาด จากนั้นเยี่ยมชม หาดริ้น หาดทรายที่ขึ้นชื่อที่สุดว่างดงามที่สุดของเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวยามค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหรือรู้จักกันในนามของ ฟูลมูนปาร์ตี้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ นำท่านเข้าชม น้ำตกแพง ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ เป็นน้ำตกที่สวยงามมีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ธารกล้วยไม้ เป็นหนึ่งในสายธารเล็ก ๆ ของสายน้ำตกแพง ที่มีน้ำไหลตลอดปี ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
16.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยเรือ Seatran Discovery และอำลาเกาะพะงัน เดินทางสู่เกาะสมุย
17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม เนเชอรอล วิง หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
08.00 นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกหน้าเมือง ธารน้ำตกท่ามกลางธรรมชาติ อีกแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนของชาวสมุย และนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ ชมแท่งหินพิสดาร “หินตา- หินยาย” อันเลื่องชื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากนั้นแวะชิมและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก นำท่านสักการะ พระใหญ่ เกาะฟาน เพื่อเป็นสิริมงคลได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
14.00 น. หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์
14.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับท่าเรือดอนสักโดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำ อำลาสมุยด้วยความประทับใจ พักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านเดินทางถึงท่าเรือ พร้อมส่งท่านกลับถึงจุดมุ่งหมาย

อัตราค่าบริการ:
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม:
1.ค่ารถท้องถิ่น
2.ค่าที่พัก 2 คืน (ยูโทเปียรีสอร์ท และโรงแรม เนเชอรอล วิง หรือระดับเดียวกัน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ
4.ค่าเรือข้ามเกาะต่างๆ
5.ค่าดำน้ำดูปะการัง และอุปกรณ์
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8.ค่าไกด์และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่
สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์:081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา