ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8735477

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์,มุกดาหาร,สะพานมิตรภาพไทย-ลาว,สะหวันนะเขต,ภูผาเทิบ,หอแก้วมุกดาหาร,กรุงเทพๆ,นครราชสีมา,ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ มุกดาหาร (1 วัน)

07.00 น. รอรับท่านที่อำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ให้การต้อนรับ

08.00 น. นำท่านเที่ยวชม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นสะพานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านสงเปือย ตำบลบางไทรใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 7 กิโลเมตร โดยข้ามไปลงที่ บ้านนาแก เมืองคันทะบูลี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวแขวงสะหวันนะเขตไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยรูปแบบสะพานเป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ความยาวสะพานทั้งสิ้น 2,702 เมตร

10.00 น. นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ในบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง มีหลักเมืองประดิษฐานอยู่ด้วย ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองนี้ไม่มีผู้ใดทราบความเป็นมาว่าสร้างในสมัยใดสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองมุกดาหาร แต่เดิมเป็นเพียงศาลไม้ต่อมาได้มีการบูรณะก่อสร้างเป็นศาลคอนกรีต ชาวเมืองมุกดาหารถือว่าศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองมุกดาหารให้ร่มเย็นเป็นสุข

11.00 น. ชม หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ครบ ๕๐ ปี หอแก้วมุกดาหารเป็นหอสูงภายในมีห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมุกดาหาร วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของชนสองฝั่งโขง ชั้นบนสุด(ชั้น๗)เป็นหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหารและพระประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

13.00 น. นำท่านเดินทางไปชม อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ชม กลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของประติมากรรม ธรรมชาติเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง ๑๒๐-๙๕ ล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไปดูคล้ายรูปไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้และหอยสังข์ ซึ่งความคงทนของชั้นหินที่แตกต่างกันก็เนื่องจากการประสานของเนื้อทรายแตกต่างกัน หินทรายชั้นบนที่คงทนมีสีเนื้อหินเป็นสีน้ำตาล มีส่วนประกอบที่เป็นซิลิกาและเม็ดกรวดมาก ส่วนหินทรายชั้นต่ำลงมาที่ไม่คงทนมีสีของเนื้อหินเป็นสี
ขาวจะมีส่วนผสมของคาร์บอเนตมากสภาพของธรณีวิทยา บริเวณกลุ่มหินเทิบประกอบด้วยหินชั้นของหมวดหินเสาขัวและกลุ่มหินภูพานของกลุ่มหินโคราช มีการลำดับชั้นหินอยู่ในมหายุคมีโซโซอิค ประกอบด้วยหินโคลน หินทราย หินทรายแป้ง และหินกรวดมนหนาประมาณ ๒๐๐ เมตร

15.00 น. ลานมุจลินท์ เป็นลานหินเรียบทอดยาวกว้างไกลต่อจากกลุ่มหินเทิบ โดยมีป่าเต็งรังแคระล้อมรอบให้ความงดงามกลมกลืนกับธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง มีพันธุ์ไม้พุ่มจำพวกข่อยหิน นางฟ้าจำแลง อ้นเหลืองและกระโดนดานเป็นส่วนประกอบ จุดเด่นของที่นี้ที่ไม่ควรมองข้ามคือกลุ่มดอกหญ้าของสังคมพืชขนาดเล็ก เช่น สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง หนาวเดือนห้า ดาวรวมดวงและดุสิตา ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี ณ กลางลานแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพแม่น้ำโขงได้ด้วย

16.00 น. เดินทางกลับที่พักที่โรงแรมมุกดาหาร

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
3. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
4. ค่าไกด์นำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ


---------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์แขวงสะหวันนะเขต - สปป.ลาว (1 วัน)

วันแรก
08.00 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2
- ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว
- เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง
- ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร
13.00 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ
- ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ
- ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง
16.00 น. - ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร
- เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร…แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน…ส่งและลาทุกท่าน…

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง)
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 %
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
3. ค่าอาหาร 1 มื้อ
2. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
3. ค่าประกันการเดินทาง
4. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษี 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่าดนตรีคาราโอเกะ, Soft Drink, และการแสดงโชว์พื้นเมือง

เอกสารที่ต้องใช้
1. ชื่อ-สกุล พร้อมเลขประชาชน 13 หลัก
2. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาทะเบียนบ้าน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์แขวงสะหวันนะเขต - สปป.ลาว (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
09.00 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2
- ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว
- เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง
- ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร
13.00 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ
- ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ
- ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง
16.00 น. - ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร
18.00 น. - นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมรุ่งทิพย์” (3 ดาว)
18.00 น. - รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2)ที่สวนอาหาร
19.00 น. - สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะและชมการแสดงโชว์พื้นเมือง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
22.00 น. - ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
09.00 น. - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
- แวะซื้อและชมสินค้าที่ร้านโอท้อปลาว
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)ที่ร้านอาหาร
- เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร…แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน…ส่งและลาทุกท่าน…

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง)
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 %
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษี 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่าดนตรีคาราโอเกะ, Soft Drink, และการแสดงโชว์พื้นเมือง

เอกสารที่ต้องใช้
1. ชื่อ-สกุล พร้อมเลขประชาชน 13 หลัก
2. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาทะเบียนบ้าน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์ ลาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร -นครพนม-สกลนคร (5 วัน 4 คืน)

วันแรก
17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ทัวร์ให้การต้อนรับ
18.00 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่สอง
06.00 น. ถึง จังหวัดมุกดาหาร ล้างหน้าล้างตาที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1)ที่โรงแรม
08.30 น. เดินทางออกจากโรงแรมที่พักสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารลงเรือข้ามฝั่งเพื่อนำท่านสู่ สปป.ลาว แขวงสะหวันนะเขต
- นมัสการ พระธาตุ “อิงฮัง” พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสะหวันนะเขต
- เยี่ยมชม อนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรมวิหาร ประธานประเทศในอดีต
- แวะสักการะ พระพุทธรูป ณ วัดใหญ่ชัยภูมิ ซึ่งเป็นวัดประจำแขวง
- แวะ ซื้อกระเป๋า เสื้อผ้า หมวก เข็มขัด ณ ด่านท่าเรือเก่า
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2)ที่สนามกอล์ฟดาวเรือง
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดสะหวันไชย หรือตลาดสิงค์โปร ซื้อสินค้าที่ระลึกเป็นของฝาก
- แวะซื้อของ ร้านโอด้อปลาว มีสินค้าของแต่ละแขวงของลาว
- แวะช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษีดาวเรือง เช่น เหล้า บุหรี่ ไวน์ ขนม กาแฟ
15.30 น. เดินทางกลับสู่ จ.มุกดาหาร แวะช้อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร
16.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
16.45 น. Check in เข้าสู่ห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
20.30 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม
09.00 น. Check out ออกจากรีสอร์ท
09.30 น. นำท่านเดินทางไปชม อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ชม กลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของประติมากรรม ธรรมชาติเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง ๑๒๐-๙๕ ล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไปดูคล้ายรูปไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้และหอยสังข์
10.30 น. หลังจากนั้นแวะชม ลานมุจลินท์ กันต่อ ซึ่งเป็นลานหินเรียบทอดยาวกว้างไกลต่อจากกลุ่มหินเทิบ โดยมีป่าเต็งรังแคระล้อมรอบให้ความงดงามกลมกลืนกับธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง 11.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แก่งกระเบา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)ที่แก่งกระเบา
13.00 น. หลังอาหารกลางวันปล่อยให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันต่อที่ แก่งกะเบา ซึ่งเป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งก็ยังมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี
14.00 น. เดินทางไปชม วัดสองคอน สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 1 ใน Unseen In Thailand โบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
14.45 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนม
16.30 น. ถึง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว Check in เข้าสู่ห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6)ที่ห้องอาหารของโรงแรมสนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมที่ทีมงานเอจิเลนต์ทัวร์ได้จัดเตรียมไว้ให้
22.30 น. ราตรีสวัสด์

วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอธาตุพนม
10.00 น. ถึงอำเภอธาตุพนมนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุพนม ภายในมีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่8)ที่ร้านอาหาร
14.00 น. แวะนมัสการ พระธาตุเรณูนคร,พระพุทธรูปองค์แสน ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก
14.30 น. ชมและเลือกซื้อ ร้านขายของฝากพื้นเมืองของชาวภูไทยในอำเภอเรณูนคร
16.00 น. แวะเที่ยวชม หมู่บ้านเก่าแก่ในจังหวัดนครพนมที่โฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม พร้อมผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จอยู่หัวฯ เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ระหว่าง พ.ศ. 2467 – 2474
16.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่9)
22.00 น. ราตรีสวัสด์

วันที่ห้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10) ที่โรงแรม
09.00 น. Check out ออกจากที่พักมุ่งหน้าสู่ พระธาตุเชิงชุม
10.00 น. นมัสการ วัดพระธาตุเชิงชุม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์
11.00 น.ถึง อุทยานแห่งชาติภูพาน เพื่อชม น้ำตกคำหอม และ โค้งปิ้งงู บนถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นช่วงที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนกับงูเลื้อย หรืองูที่ถูกปิ้งที่มีไหล่ทางลดหลั่นลงมา มี หลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ริมทาง ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม การคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สะดวก และปลอดภัย สามารถเดินทางเข้าถึงตลอดทั้งปี สำหรับน้ำตกต่าง ๆ จะมีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่11)ที่ร้านอาหารในอำเภอสมเด็จ
14.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
17.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
01.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. ค่าเดินทางไป-กลับ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
2. ค่ารถตู้ / โค้ชนำเที่ยว ในประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางเข้า-ออกจากประเทศลาว สำหรับคนไทย
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5. ค่าไกด์และสต๊าฟ
6. ค่าที่พัก 3 คืน
7. ค่าอาหาร 11 มื้อ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์นครพนม - แขวงสะหวันนะเขต - สปป.ลาว (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
XX.XX น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับทุกท่านที่ สนามบินนครพนม
XX.XX น. ออกเดินทางจากสนามบินนครพนมโดย รถตู้ปรับอากาศ
12.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป อำเภอธาตุพนม
14.00 น. เดินทางถึง อำเภอธาตุพนม นำทุกท่านเข้า นมัสการองค์พระธาตุพนม ภายในมีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระ ธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม) พญาจุลนีพรหมทัด พระยาอินทรปัตนคร และพญาดำแดง เมืองหนองหารน้อย พากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ ภายในเป็นจำนวนมาก
15.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป อำเภอเรณูนคร
15.30 น. เดินทางถึง อำเภอเรณูนครนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุเรณูนคร โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก
16.00 น. นำทุกท่านชมและ เลือกซื้อร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองของชาวภูไทย ในอำเภอเรณูนคร
16.30 น. เดินทางกลับที่พักที่ อ.เมืองนครพนม
17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักโรงแรม….
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทาอาหารเช้าตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร
10.00 น. เดินทางถึง จ.มุกดาหาร
10.20 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2
- ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว
- เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง
- ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต
12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. – นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ
– ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ
– ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง
16.00 น. – ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร
18.00 น. – นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมสะหวันเวกัส” (5 ดาว) มีคาสิโนในโรงแรม
18.00 น. – รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2) ที่สวนอาหาร
19.00 น. – สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะและชมการแสดงโชว์พื้นเมือง (ถ้าต้องการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
22.00 น. – ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
08.00 น. - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
- แวะซื้อและชมสินค้าที่ร้านโอท้อปลาว
12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)ที่ร้านอาหาร
- เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร
13.30 น. แวะให้ท่านช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน
14.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนครพนม
16.00 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย… โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 7 ท่านขึ้นไป
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง)
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 %
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)
2. ค่าอาหาร 4 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษี 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม, คิดวันละ 2,000 บาท (ไม่รวมน้ำมัน)
3. ค่าดนตรีคาราโอเกะและห้อง (3,500 บาท), Soft Drink (ท่านละ 70 บาท), และการแสดงโชว์พื้นเมือง (โชว์ชิ้นละ 1,000 บาท)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 6:

โปรแกรมทัวร์ นครพนม (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
14.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินจังหวัดนครพนม ที่เที่ยวบินเวลา 14.30 น.
15.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนครพนม โดย รถตู้ปรับอากาศ เพื่อนำท่านเข้าตัว เมืองนครพนม
15.30 น. นำทุกท่านไปเที่ยวชม สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว (คำม่วน) พื้นที่ฝั่งไทย ที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง และบริษัทอิตาเลียนไทย จำกัดเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทย ทั้งสิ้น 1,723 ล้านบาท มีระยะเวลาการก่อสร้างรวม 900 วัน สะพานจะแล้วเสร็จในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดถึง 3 เดือน เมื่อสะพานแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของประเทศจีน
16.30 น. หลังจากนั้นเดินทางเข้าที่พัก “โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว”
17.00 น. พักผ่อนชมวิวแม่น้ำโขงภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (08 พ.ค. 55)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. พักผ่อนชมวิวแม่น้ำโขงภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป อำเภอธาตุพนม
11.00 น. เดินทางถึง อำเภอธาตุพนม นำทุกท่านเข้า นมัสการองค์ พระธาตุพนม ภายในมีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระ ธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม) พญาจุลนีพรหมทัด พระยาอินทรปัตนคร และพญาดำแดง เมืองหนองหารน้อย พากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ ภายในเป็นจำนวนมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป อำเภอเรณูนคร
14.00 น. ถึงอำเภอเรณูนครนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุเรณูนคร โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก
15.00 น. นำทุกท่านชมและเลือกซื้อ ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ของชาวภูไทยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
16.00 น. เดินทางเข้าที่พัก “โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว”
17.00 น. พักผ่อนชมวิวแม่น้ำโขงภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. พักผ่อนชมวิวแม่น้ำโขงภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม
10.00 น. นำทุกท่านเข้านมัสการ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงภายในตัวอำเภอเมืองนครพนม สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระธาตุนคร ลักษณะขององค์พระธาตุมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงประมาณ๒๔เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวนครพนม
13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่านเข้านมัสการที่ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ถนนศรีเทพ เยื้องโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 สร้างขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2402 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติที่สวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระแสง ตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุกและหลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ข้างๆโบสถ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่จันทร์ (พระเทพสิทธาจารย์) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือ ส่วนรูปปั้นนั้นจะอยู่ในตึกเทพสิทธาราม และที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งคือ อาคารที่สร้างขึ้นใน พ. ศ. 2464 ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านออกเดินทางไป อำเภอเมือง
14.00 น. แวะเที่ยวชม หมู่บ้านเก่าแก่ในจังหวัดนครพนมที่โฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม พร้อมผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จอยู่หัวฯ เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ระหว่าง พ.ศ. 2467 – 2474
14.40 น. นำทุกท่านเดินทางกลับเพื่อส่งทุกท่านที่ สนามบินจังหวัดนครพนม
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินจังหวัดนครพนมและส่งทุกท่านที่เที่ยวบิน 15.30 น

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ และเชื้อเพลิง
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

---------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

---------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

---------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา