ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8728364

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,นครราชสีมา,โคราช,กรุงเทพๆ,นครราชสีมา, ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร,เขื่อนลำตะคอง,หลวงพ่อโต,อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี,ปราสาทหินพิมาย,ปราสาทเมืองต่ำ,ปราสาทเขาพนมรุ้ง,ชมเขื่อนลำตะคลอง

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ โคราช (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ โคราช พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1)ระหว่างเดินทาง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหารระเบียงน้ำ
11.00 น. นำท่านแวะนมัสการและไหว้ที่ วัดอุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือวัดสรพงษ์จัดสร้างโดย สรพงษ์ ชาตรี ซึ่งก่อตั้งโดยแรงศรัทธาของคุณ สรพงษ์ ชาตรี มหาเถรคันฉ่องในภาพยนต์สมเด็จพระนเรศวรแห่งสยามประเทศ ดาราที่ใครๆ ก็รู้จักค่ะ ผู้คนเลยเรียกชื่อที่นี่ว่า วัดสรพงษ์
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อ.เมือง โคราช
14.00 น. เดินทางถึง อ.เมือง โคราช นำท่านแวะนมัสการและ ไหว้ย่าโม ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า "คุณหญิงโม" เป็นภริยาปลัดเมืองนครราชสีมา ท่านสร้างวีรกรรมไว้แก่ชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2369 โดยได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไม่ให้มาตีกรุงเทพฯ เป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคุณหญิงโมเป็น "ท้าวสุรนารี"
14.30 น. เดินทางไปยัง อ.พิมาย
15.30 น. เดินทางถึง อ.พิมาย นำท่านเที่ยวชม ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ด้วยศิลปะแบบปาปวนเช่นเดียวกับปราสาทหินพนมวัน
16.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน เลือกซื้อเป็ดย่างพิมาย ได้ตามอัธยาศัย (ราคาตั้งแต่ 150-250 บาทต่อตัว)
17.30 น. เดินทางกลับไป Check In เข้าสู่พักที่ โรงแรม สีมา ธานี พร้อมเก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
09.00 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พักรีสอร์ท
09.30 น. เดินทางไปยังไปยัง อ .อำเภอโชคชัย
10.30 น. เดินทางถึง อ.อำเภอโชคชัย นำท่านแวะเที่ยวชม ด่านเกวียน เป็นอาณาจักร เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียนชมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามวิถีชีวิตดั่งเดิมเริ่มเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง อ.ปักธงชัย
13.40 น. เดินทางถึง อ.ปักธงชัย นำท่านเที่ยวชมและช็อปปิ้งที่ร้าน ผ้าไหมปักธงชัย ผ้าไหมที่ปักธงชัยนี้มีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายสี และผ้าไหมนี้ไม่ได้ขายแต่ผ้าไหมเพียงอย่างดียว ยังมีของฝากอีกมากมายที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น กระเป๋า เน็กไทด์ พวงกุญแจ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ ใครที่มาเยี่ยมมาชมนั่นก็ต้องติดใจกันไปตามๆๆกันกับความสวยงามของผ้าไหมไทยเมืองปักธงชัย
14.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก
20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
- เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
- เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
- เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์,ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ดนตรีคาราโอเกะ + Soft Drink 1 คืน


----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ นครราชสีมา - ปากช่อง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.20 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ นครราชสีมา พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1), ระหว่างเดินทางมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างการเดินทางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
10.00 น. แวะให้ท่านนมัสการและไหว้ที่ วัดอุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือวัดสรพงษ์ จัดสร้างโดย สรพงษ์ ชาตรี ซึ่งก่อตั้งโดยแรงศรัทธาของคุณ สรพงษ์ ชาตรี มหาเถรคันฉ่องในภาพยนต์สมเด็จพระนเรศวรแห่งสยามประเทศ ดาราที่ใครๆ ก็รู้จักค่ะ ผู้คนเลยเรียกชื่อที่นี่ว่า วัดสรพงษ์
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.เมือง จ. นครราชสีมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมวีวัน โคราช” หรือระดับเดียวกัน เพื่อเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก
13.30 น. นำทุกท่านร่วม กิจกรรมรับฟังสัมมนา ภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย
15.00 น. Coffee Break (1)
15.20 น. นำทุกท่านร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย (ต่อ)
17.00 น. จบกิจกรรมสัมมนา และพักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม
09.00 น. แวะให้ท่านนมัสการและ ไหว้ย่าโม ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า "คุณหญิงโม" เป็นภริยาปลัดเมืองนครราชสีมา ท่านสร้างวีรกรรมไว้แก่ชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2369 โดยได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไม่ให้มาตีกรุงเทพฯ เป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคุณหญิงโมเป็น "ท้าวสุรนารี"
09.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ปากช่อง
11.00 น. เดินทางถึง อ.ปากช่อง พาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเที่ยวชมภายใน ฟาร์มโชคชัย ชมกระบวนการสาธิตการรีดนม สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในท้องทุ่งกว้างโดยขบวนรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชมคอกแม่โคพันธุ์ สนุกสนานกับเกมการละเล่นแบบคาวบอย ชมการต้อนโคสไตล์คาวบอย ค้นพบประสบการณ์ขี่ม้าที่ให้คุณโพสท่าเป็นคาวบอยได้อย่างจุใจ สนุกสนานกับการแสดงอันน่ารักของสุนัขต้อนแกะ และการฝึกสุนัข
15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าห้องประชุม
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์นครราชสีมา - บุรีรัมย์ : ปราสาทหินพิมาย - ปราสาทพนมรุ้ง 2 วัน 1 คืน

วันแรก เขื่อนลำตะคอง-หลวงพ่อโต-อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-ปราสาทหินพิมาย
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน เมื่อพร้อมแล้วนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครราชสีมา ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่ม
เช้า นำท่านเดินทางมาสู่ เขื่อนลำตะคอง เชิญท่านถ่ายรูปใส่กล้องตัวน้อยเก็บภาพความประทับใจกับจุดชมวิวสวย ๆ กันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านแวะสักการะ “หลวงพ่อโต” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโนนสูง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านสวนอาหารเดือนยี่
บ่าย นำท่านเดินทางมาสู่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งเป็นอนุสรณ์รำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทยหลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่มีความงดงาม มีความเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทนครวัดในเขมรอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรมเทพนคร หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ปราสาทเมืองต่ำ-อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง-หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
เช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางมาสู่ ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น สวยงาม ประวัติความเป็นมาของปราสาทเมืองต่ำยังไม่ทราบชัดเพราะไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใดหรือใครเป็นผู้สร้าง นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งของจ.บุรีรัมย์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมาสู่ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่ยังคงความสวยงามและสมบูรณ์ของร่องรอยการแกะสลักหิน รวมถึงชมความงดงามของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์และร่องรอยของปล่องภูเขาไฟอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารลักษณาขาหมู *เชลล์ชวนชิม*
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งตรงสู่ จ.นครราชสีมา
บ่าย นำท่านเดินทางมาสู่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาและชมสาธิตวิธีการขึ้นรูปเครื่องปั้นชนิดต่าง ๆ กันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ ร้านเจ้าสัว
21.00 น. นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์ “นครราชสีมา 3 วัน 2 คืน”

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
09.30 น. เดินทางถึง ฟาร์มโชคชัย เจ้าหน้าที่นำชมกล่าวต้อนรับ แนะนำสถานที่ ชี้แจงกฎระเบียบในการท่องเที่ยวและพักผ่อนในรูปแบบแคมป์ แจ้งกำหนดการที่จะทำให้การท่องเที่ยวครั้งนี้ได้อรรถรสสมบูรณ์แบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแคมป์ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.30 น. นำทุกท่านแวะ ชมไร่องุ่น มีไร่องุ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดทั้งปี และยังสามารถเลือกซื้องุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น เช่น ไวน์ น้ำองุ่น องุ่นไร้เมล็ด องุ่นหยี แยมองุ่น เป็นต้น มีไร่องุ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดทั้งปี และยังสามารถเลือกซื้องุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น เช่น ไวน์ น้ำองุ่น องุ่นไร้เมล็ด องุ่นหยี แยมองุ่น เป็นต้น
15.30 น. นำทุกท่านเข้าห้องพักที่ "ไร่กุสุมารีสอร์ท" พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก
16.00 น. พักผ่อน เล่นน้ำตก ภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
07.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครราชสีมา
09.00 น. ถึง เขื่อนลำตะคอง เชิญท่านถ่ายรูปใส่กล้องตัวน้อยเก็บภาพความประทับใจกับจุดชมวิวสวย ๆ กันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านแวะสักการะ “หลวงพ่อโต” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโนนสูง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านสวนอาหารเดือนยี่ หรือร้านใกล้เคียง
13.00 น.นำท่านเดินทางมาสู่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นอนุสรณ์รำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย
14.00 น. หลังจากนั้นเดินทางชม ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่มีความงดงาม มีความเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทนครวัดในเขมรอีกด้วย
17.00 น. นำทุกท่านเข้าที่พัก “โรงแรมเทพนคร หรือระดับเดียวกัน”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
08.00 น.หลังอาหารนำท่านเดินทางมาสู่ ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น สวยงาม ประวัติความเป็นมาของปราสาทเมืองต่ำยังไม่ทราบชัดเพราะไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใดหรือใครเป็นผู้สร้าง นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งของจ.บุรีรัมย์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมาสู่ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ชมปราสาทหินทรายสีชมพู ที่ยังคงความสวยงามและสมบูรณ์ของร่องรอยการแกะสลักหิน รวมถึงชมความงดงามของ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ และ ร่องรอยของปล่องภูเขาไฟ อีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
13.00 น.นำท่านเดินทางมาสู่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาและชมสาธิตวิธีการขึ้นรูปเครื่องปั้นชนิดต่าง ๆ กันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ ร้านเจ้าสัว
18.00 น.แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
21.30 น.นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ราคานี้รวม;
1. ค่าที่พัก 2 คืน (ไร่กุสุมา และ โรงแรมเทพนคร หรือระดับเดียวกัน)
2. ค่ารถตู้ VIP 1 คัน,
3. อาหาร 7 มื้อ
4. ค่าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์ นครราชสีมา - บุรีรัมย์ – สุรินทร์ - ศรีสะเกษ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ให้การต้อนรับ
06.30 น. นำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ นครราชสีมา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.30 น. เดินทางถึง อ. เมือง จ.นครราชสีมา นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินพนมวัน เป็นโบราณสถานสมัยขอมสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน ตัวปราสาทหินพนมวัน สร้างเป็ฯปรางค์ มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว 25.50 เมตร กว้าง 10.20 เมตร พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย 1 องค์ ลักษณะศิลปะแบบอยุธยา รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคด ก่อด้วยหินกว้าง 54 เมตร ยาว63.30 เมตร ประกอบด้วยประตูทางเข้า 4 ทิศครับ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
12.30 น. นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ของวัฒนธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ค้นพบในเขตอีสานตอนล่าง โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ นำมาจัดแสดงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่อประดับที่ทำจากสำริดและหิน ส่วนโบราณวัตถุสมัย ประวัติศาสตร์ได้แก่ ใบเสมาแบบศิลปะทวาราวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร
14.30 น. นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินพิมาย เป็นโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โตและงดงามอลังการนั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” แหล่งโบราณคดีที่ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ วางแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร ชื่อ“พิมาย” น่าจะมาจากคำว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” ที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินตรงกรอบประตู ระเบียงคด
15.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง จ.บุรีรัมย์
17.30 น. เดินทางถึง จ.บุรีรัมย์ นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ “ซี แอนด์ ซี รีสอร์ทนางรอง”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม
09.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท และเดินทางไปยัง อ.เฉลิมพระเกียรติ
10.00 น. เดินทางถึง เฉลิมพระเกียรติ นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว คำว่า “พนมรุ้ง” ในภาษาเขมรหมายถึง “ภูเขาใหญ่” แสดงถึงความอลังการของภูเขาไฟลูกนี้ ได้เป็นอย่างดี ปราสาทหินพนมรุ้งประกอบด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ ตั้งเรียงรายจ ากลาดเขาทางขึ้น ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงองค์ปรางค์ประธานบนยอด เปรียบได้ดั่งวิมาน ที่ประทับของพระศิวะ ส่วนทางเดินขึ้นทอดไปสู่สะพานนาคราช คล้ายดั่งจุดเชื่อมโยง โลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ นับเป็นโบราณสถานฝีมือชั้นเลิศชิ้นหนึ่งที่แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองในครั้งอดีตของอาณาจักรขอมโบราณ
11.00 น. นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทเมืองต่ำ เป็นประสาทอิฐ กำแพงแก้วและซุ้มประตูทำด้วย หินทราย ส่วนกำแพงด้านนอกทำด้วยศิลาแลง เนินปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีสระน้ำล้อมรอบ ความเด่นของปราสาทเมืองต่ำ คือ มีการจำหลักส่วนต่าง ๆ ด้วยลวดลายอันประณีตสวยงาม อยู่ใกล้กับโบราณสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น สระน้ำขนาดใหญ่ที่คนขุดขึ้นในสมัยสร้างปราสาท ซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ 510 เมตร ยาวประมาณ 1090 เมตร ขอบสระกรุด้วยศิลาแลงสอบลงไปถึงพื้นดินเดิม สระนี้มีน้ำขังอยู่ตลอดปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.พนมดงรัก จ. สุรินทร์
14.00 น. เดินทางถึง อำเภอพนมดงรัก นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ กลุ่มปราสาทตาเมือน ประกอบด้วยโบราณสถาน ๓ แห่ง ได้แก่ ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือนธม
15.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.เมือง จ. สุรินทร์
17.30 น. เดินทางถึง อ.เมือง จ. สุรินทร์ นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ “โรงแรมทองธารินทร์”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม
08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม และเดินทางไปยัง อ.ศีขรภูมิ
08.40 น. เดินทางถึง อ.ศีขรภูมิ นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทศีขรภูมิ เป็นปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นปรางค์ประธาน มีปรางค์บริวารล้อมรอบอยู่ที่มุมทั้งสี่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบันไดทางขึ้นและประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออก ปรางค์ทั้งห้าองค์มีลักษณะเหมือนกัน คือ องค์ปรางค์ไม่มีมุขมีประตูทางเข้าด้านเดียว มีชิ้นส่วนประดับทำจากหินทรายสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นทับหลังและเสาประดับกรอบประตู เสาติดผนัง และกลีบขนุน ปรางค์ส่วนหน้าบันเป็นอิฐประดับลวดลายปูนปั้น องค์ปรางค์ประธานมีทับหลังสลักเป็นรูปศิวนาฏราช (พระอิศวรกำลังฟ้อนรำ) บนแท่น มีหงส์แบก 3 ตัวอยู่เหนือเศียรเกียรติมุข รูปพระคเณศ พระพรหม พระวิษณุ และนางปารพตี (นางอุมา) อยู่ด้านล่าง เสาประตูสลักเป็นลวดลายเทพธิดาลายก้ามปูและรูปทวารบาล ทับหลังรูปศิวนาฏราชนี้ถือได้ว่ามีความงามกว่าทับหลังชิ้นใด ๆ ที่สลักเรื่องราวเดียวกันทั้งที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
09.40 น. เดินทางไปยัง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
10.40 น. เดินทางถึง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด ลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์บนฐานเดียวกัน เรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ก่อด้วยหินทราย มีอิฐแซมบางส่วน มีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างบนแท่นเหนือหน้ากาล ส่วนปรางค์อีก 2 องค์เป็นปรางค์อิฐ มีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็นหินทราย เช่น ทับหลัง กรอบหน้าบันและกรอบเสาประตูด้านหลังปรางค์องค์ทิศใต้มีปรางค์ก่ออิฐอีก 1 องค์ ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ 2 หลัง ล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีโคปุระหรือประตูซุ้มทั้ง 4 ทิศ บริเวณปราสาทมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากเช่น ทับหลังจำหลักลวดลายต่าง ๆ พระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพิมพ์ดินเผาและประติมากรรมทวารบาลสำริด ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาในลัทธิมหายานเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ…

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ


---------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 6:

โปรแกรมทัวร์ นครราชสีมา - บุรีรัมย์ – สุรินทร์ - ศรีสะเกษ (3 วัน 2 คืน) / ศึกษาดูงาน: เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ให้การต้อนรับ
06.30 น. นำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ หรือ โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ นครราชสีมา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.30 น. เดินทางถึง อ. เมือง จ.นครราชสีมา นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินพนมวัน เป็นโบราณสถานสมัยขอมสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน ตัวปราสาทหินพนมวัน สร้างเป็ฯปรางค์ มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว 25.50 เมตร กว้าง 10.20 เมตร พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย 1 องค์ ลักษณะศิลปะแบบอยุธยา รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคด ก่อด้วยหินกว้าง 54 เมตร ยาว63.30 เมตร ประกอบด้วยประตูทางเข้า 4 ทิศครับ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารใบเตย
12.30 น. นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ของวัฒนธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ค้นพบในเขตอีสานตอนล่าง โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ นำมาจัดแสดงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่อประดับที่ทำจากสำริดและหิน ส่วนโบราณวัตถุสมัย ประวัติศาสตร์ได้แก่ ใบเสมาแบบศิลปะทวาราวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร
14.30 น. นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินพิมาย เป็นโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โตและงดงามอลังการนั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” แหล่งโบราณคดีที่ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ วางแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร ชื่อ“พิมาย” น่าจะมาจากคำว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” ที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินตรงกรอบประตู ระเบียงคด
15.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง จ.บุรีรัมย์
17.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารเกาะเสม็ด
18.30 น. เดินทางถึง จ.บุรีรัมย์ นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ “พนมรุ้งปุรีรีสอร์ท”
20.00 น. พักผ่อนและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม
09.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท และเดินทางไปยัง อ.เฉลิมพระเกียรติ
10.00 น. เดินทางถึง เฉลิมพระเกียรติ นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว คำว่า “พนมรุ้ง” ในภาษาเขมรหมายถึง “ภูเขาใหญ่” แสดงถึงความอลังการของภูเขาไฟลูกนี้ ได้เป็นอย่างดี ปราสาทหินพนมรุ้งประกอบด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ ตั้งเรียงรายจ ากลาดเขาทางขึ้น ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงองค์ปรางค์ประธานบนยอด เปรียบได้ดั่งวิมาน ที่ประทับของพระศิวะ ส่วนทางเดินขึ้นทอดไปสู่สะพานนาคราช คล้ายดั่งจุดเชื่อมโยง โลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ นับเป็นโบราณสถานฝีมือชั้นเลิศชิ้นหนึ่งที่แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองในครั้งอดีตของอาณาจักรขอมโบราณ
11.00 น. นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทเมืองต่ำ เป็นประสาทอิฐ กำแพงแก้วและซุ้มประตูทำด้วย หินทราย ส่วนกำแพงด้านนอกทำด้วยศิลาแลง เนินปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีสระน้ำล้อมรอบ ความเด่นของปราสาทเมืองต่ำ คือ มีการจำหลักส่วนต่าง ๆ ด้วยลวดลายอันประณีตสวยงาม อยู่ใกล้กับโบราณสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น สระน้ำขนาดใหญ่ที่คนขุดขึ้นในสมัยสร้างปราสาท ซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ 510 เมตร ยาวประมาณ 1090 เมตร ขอบสระกรุด้วยศิลาแลงสอบลงไปถึงพื้นดินเดิม สระนี้มีน้ำขังอยู่ตลอดปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารไก่ย่างพนมรุ้ง
13.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.พนมดงรัก จ. สุรินทร์
14.00 น. เดินทางถึง อำเภอพนมดงรัก นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ กลุ่มปราสาทตาเมือน ประกอบด้วยโบราณสถาน ๓ แห่ง ได้แก่ ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือนธม
15.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.เมือง จ. สุรินทร์
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารแม่พิมพ์ไก่ย่าง
19.00 น. นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ “โรงแรมทองธารินทร์”
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม
08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม และเดินทางไปยัง อ.ศีขรภูมิ
08.30 น. เดินทางไปยัง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด ลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์บนฐานเดียวกัน เรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ก่อด้วยหินทราย มีอิฐแซมบางส่วน มีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างบนแท่นเหนือหน้ากาล ส่วนปรางค์อีก 2 องค์เป็นปรางค์อิฐ มีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็นหินทราย เช่น ทับหลัง กรอบหน้าบันและกรอบเสาประตูด้านหลังปรางค์องค์ทิศใต้มีปรางค์ก่ออิฐอีก 1 องค์ ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ 2 หลัง ล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีโคปุระหรือประตูซุ้มทั้ง 4 ทิศ บริเวณปราสาทมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากเช่น ทับหลังจำหลักลวดลายต่าง ๆ พระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพิมพ์ดินเผาและประติมากรรมทวารบาลสำริด ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาในลัทธิมหายานเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18
11.00 น. เดินทางถึงกลับมายัง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นำท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ปราสาทศีขรภูมิ เป็นปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นปรางค์ประธาน มีปรางค์บริวารล้อมรอบอยู่ที่มุมทั้งสี่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบันไดทางขึ้นและประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออก ปรางค์ทั้งห้าองค์มีลักษณะเหมือนกัน คือ องค์ปรางค์ไม่มีมุขมีประตูทางเข้าด้านเดียว มีชิ้นส่วนประดับทำจากหินทรายสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นทับหลังและเสาประดับกรอบประตู เสาติดผนัง และกลีบขนุน ปรางค์ส่วนหน้าบันเป็นอิฐประดับลวดลายปูนปั้น องค์ปรางค์ประธานมีทับหลังสลักเป็นรูปศิวนาฏราช (พระอิศวรกำลังฟ้อนรำ) บนแท่น มีหงส์แบก 3 ตัวอยู่เหนือเศียรเกียรติมุข รูปพระคเณศ พระพรหม พระวิษณุ และนางปารพตี (นางอุมา) อยู่ด้านล่าง เสาประตูสลักเป็นลวดลายเทพธิดาลายก้ามปูและรูปทวารบาล ทับหลังรูปศิวนาฏราชนี้ถือได้ว่ามีความงามกว่าทับหลังชิ้นใด ๆ ที่สลักเรื่องราวเดียวกันทั้งที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
12.30 น. เดินทางถึงอ.เมืองสุรินทร์แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ห้องอาหารของโรงแรมมณีโรจน์สุรินทร์
13.30 น เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ… และแวะซื้อของฝากเมืองสุรินทร์ก่อนกลับบ้าน

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ หรือ โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นจำนวนข้อความทั้งหมด 2 ข้อความ

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น
ทิวลิป เปลี่ยนเป็นสัมนาที่เขาใหญ่
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 2 31/10/2558 เวลา 20:03:34 171.5.137.77|171.5.137.77
ทิวลิป เดินทางทัวร์ ไปสัมนาวังนำเขียว 16 เดินทางเช้า 17ประชุม 18 สรุป ทานข้าวเที่ยง เดินทางกลับ
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 1 31/10/2558 เวลา 20:00:27 171.5.137.77|171.5.137.77

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา