ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8721563

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เชียงราย,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระธาตุดอยตุง,ดอยแม่สลอง,ดอยอ่างขาง,โครงการหลวง,วัดร่องขุ่น,ภูชี้ฟ้า,ดอยผาตั้ง,ดอยผาหม่น

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเชียงราย - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - ดอยแม่สลอง - ดอยอ่างขาง - โครงการหลวง - วัดร่องขุ่น - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ดอยผาหม่น
(5 วัน 4 คืน)

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย
18.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ร้านอาหารสี่แคว ริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)

วันที่สอง เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้ ดอยแม่สลอง สวนส้มธนาธร วัดท่าตอน ดอยอ่างขาง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ. เชียงราย ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)
08.00 น. เปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล) จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม ชม บ้านเกรียงศักดิ์ เก๋งจีน สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง แวะชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำกกที่ จุดชมวิววัดท่าตอน จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก (พักบ้านเลาติงบนดอยอ่างขาง มีน้ำอุ่น ทีวีทุกห้อง ห้องละ 4-5 ท่าน)
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารบนดอย (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นบนยอดดอยกันตามสบาย.....ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม ดอยอ่างขาง จุดชมวิวอ่างขาง บ้านนอแล โครงการหลวง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า
05.30 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวกิ่วลมอ่างขาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฎิบัตการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารชม สวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ แปลงทดลองปลูกพืชเมืองร้อนภายใน โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง พักผ่อนถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.แม่สรวย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาน้อยใหญ่ ระหว่างการเดินทาง แวะชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น ตอนเย็น ถึง ภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก พักผ่อน (พักบ้านลักษณ์บริการ พักหลังละ 4-5 ท่าน มีน้ำอุ่น ทีวีทุกหลัง) ชมวิวทิวทัศน์หน้าที่พักกันตามสบาย
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารลักษณ์บริการ (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ ยอดภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยผาหม่น น้ำตกภูซาง วัดศรีโคมคำ กว๊านพะเยา
05.30 น. นำท่านนั่งรถขึ้น จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
08.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง จุดชมวิว201 ซึ่งมองเห็นประเทศลาวและแม่น้ำโขงได้ชัดเจน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) หลังอาหารชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ สวนไม้ประดับอันสวยงามที่ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น ชมดอกทิวลิบบานสะพรั่ง (เฉพาะปลายเดือนมกราคมครับ) จากนั้นนำท่านชม น้ำตกภูซาง Unseen in Thailand สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองพะเยา นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ เพื่อเป็นสิริมงคลและสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน และชมบรรยากาศยามเย็นของ กว๊านพะเยา
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารแสงจันทร์ (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี/วีดีโอ/คาราโอเกะ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี/วีดีโอ/คาราโอเกะ
- ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุในรายการ)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา