ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ14170073

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สิบสองปันนา,เชียงของ,ห้วยทราย,หลวงน้ำทา,บ่อเต็น,โม่ฮาน,เมืองหล้า,เชียงรุ่ง,สวนป่าดงดิบ,วัดหลวงเมืองลื้อ,โชว์พาราณา,หมู่บ้านไทลื้อ,อุโมงค์น้ำแข็ง,Ice Museum,หลวงน้ำทา

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สิบสองปันนา ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ
เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – เชียงรุ่ง – เมืองหล้า – ห้วยทราย – เชียงของ
( ไป รถ กลับ รถ / 3 คืน 4 วัน )

วันแรก เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้ำทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมือง
เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีการของลาวเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย (ออกเดินทางจากห้วยทราย
(111 กม.) คณะแวะพักที่หมู่บ้านน้ำฟ้า) จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่
ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว
รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ สู่หลวงน้ำทา
12.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารสบายดีหลวงน้ำทา
13.00 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน) ผ่านพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้(มณฑลยูนนาน)
15.00 น. คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง(อำเภอเมืองของสิบสองปันนา)
18.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่2) ณ ภัตราคารอี้ผิงชวน จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ หวู่เยว่
(Wu Yue Hotel)หรือโรงแรมหรุ่ยน่า (Runner Membership Hotel)หรือเทียบเท่า พักผ่อนตาม
อัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้ง ที่ถนนคนเดินสิบสองปันนา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงแรม

วันที่สอง เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณาสี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่3) ในที่พัก
08.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอีก้อ ชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้ามังกร จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว นำท่านชมศุนย์วิจัยยาสมุนไพรสิบสอองปันนา ในตัวเมืองเชียงรุ่ง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารไท่กรั๋วเฉิน
13.00 น. นำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวน
ห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และ
พระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้
อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อจินฟา ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตมีดสิบสองปันนาที่เลื่องชื่อ
หลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ภัตตาคารไต่เหยียนฟู๋ จากนั้นเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็น
การแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เชียงรุ่ง – หมู่บ้านไทลื้อ – อุโมงค์น้ำแข็ง Ice Museum – เชียงรุ่ง
07.00 น. ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำคณะเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อบ้านติ้ว ซึ่งได้รับการอนุรักษ์จากทางการจีน และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน เลือกซื้อผมไม้สดตลาดฤดูกาล และผ้าไทลื้อ ฯ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ สุ่ยหยวน
14.00 น. นำคณะชมอุโมงค์น้ำแข็ง Ice Museum เป็นการแสดงแกะสลักน้ำแข็ง เป็นรูปร่างและสถานที่ต่างๆ ตกแต่งประดับด้วยไฟหลากสีสวยงามมาก จัดแสดงภายในห้องโถงขนาดใหญ่ อุณหภูมิติดลบ มีบริการให้ยืมเสื้อกันหนาวด้วย จากนั้นนำคณะชมร้านนวดฝ่าเท้า และร้านผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหารจี้เชียงหยวน จากนั้นอิสระในการช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่พัก

วันที่สี่ เชียงรุ่ง – เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
07.00 น. จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารครัวไท ที่เมืองหลวงน้ำทา
13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำกลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ


*********************************************************

อัตราค่าบริการ

ราคาทัวร์สำหรับ 8 ท่าน ท่านละ 8,790 บาท
ราคาทัวร์สำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ท่านละ 8,490 บาท
ราคาทัวร์สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,990 บาท
ราคาทัวร์สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,490 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท

อัตรานี้รวม อัตรานี้ไม่รวม
-ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนหน้าด่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
-ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
-ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว, อาหาร 10 มื้อ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
-ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
-มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
-ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ค่าถ่ายรูปแนบวีซ่าจีน กรณีรูปที่ส่งมาไม่ผ่าน
-ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

เอกสารการเดินทาง
ส่งหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจากคอมฯ และไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ (โดยห้ามเย็บรูปติดพาสปอร์ตใกล้ใบหน้า) มาก่อนการเดินทาง 15 วัน

การชำระเงิน
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ตลาด เอ.ซี.ลำลูกกา
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวณัชชา เหมลคร เลขที่ 684-2-15743-7
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 80 % ของมัดจำ
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสำคัญ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา