ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13929093

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แควรีสอร์ท,ริเวอร์แควรีโซเทล,thefloathouseriverkwai,riverkwairesotel,ไทรโยค,กาญจนบุรี

แสดงภาพทั้งหมด

แพ็คเกจทัวร์เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แควรีสอร์ท - ไทรโยค - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
08.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ กาณจนบุรี พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องบนรถระหว่างเดินทาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารศีรีธารา
13.00 น. นำท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวร เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์...ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0ภายใต้การก่อสร้าง และ บริหาร จัดการของ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ (Prommitr Film Studio) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรีก่อ สร้าง ด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้างทาง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
14.00 น. เดินทางไปยัง อ.ไทรโยค เพื่อไปยังที่พัก…ที่ “ท่าเรือริเวอร์แควรีโซเทล”
15.00 น. นำท่านเดินทางโดยเรือเพื่อนำท่านเดินทางไป Check In เข้าที่พักที่ “เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แควรีสอร์ท”
16.00 น. นำทุกท่านลงเรือเพื่อ นั่งเรือเที่ยวหมู่บ้านมอญ และชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว
17.00 น. เดินทางกลับ และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
19.30 น. เชิญท่านชมการแสดงแบบฉบับของ รำมอญ ตามอัธยาศัยที่ริเวอร์แควรีโซเทล
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
12.00 น. เดินทางออกจากเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แควรีสอร์ทโดยเรือเพื่อเดินทางไปยังฝั่งที่ท่าเรือริเวอร์แควรีโซเทล
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวผักหวานบ้าน 1
14.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง แคมป์ช้างไทรโยค
15.00 น. เดินทางถึง แคมป์ช้างไทรโยค เป็นแค้มป์ที่ใหญ่ได้มาตรฐานและถูกเลือกสรรให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้สัมผัส อาทิ
-กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ ชมความงามของป่าเขา ผ่านชมหมู่บ้านควาญช้างและลัดเลาะสายธารลำน้ำแควใหญ่
-ล่องแพไม้ไผ่ ชมความงดงามของธรรมชาติริมฝั่งแคว และเพลิดเพลินกับนกนานาชนิดริมฝั่งน้ำ
*** ลูกค้าจ่ายค่ากิจกรรมนั่งช้างและล่องแพไม้ไผ่เองประมาณท่านละ 600 บาท ***
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ร้านอาหารครัวแม่สมสอง
18.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือริเวอร์แควรีโซเทล เพื่อกลับเข้าที่พักที่ “เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แควรีสอร์ท”
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท และนำท่านเดินทางออกจากเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แควรีสอร์ทโดยเรือเพื่อเดินทางไปยังฝั่งที่ท่าเรือริเวอร์แควรีโซเทล
11.00 น. เดินทางไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารศีรีธารา
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
14.00 น เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 24 ท่าน ขึ้นไป
- ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 3 คัน
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)
4. ค่ากิจกรรมนั่งช้างและล่องแพไม้ไผ่ท่านละ 600 บาท

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์


โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้


บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571


ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี


กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์


ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา