ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ10982528

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,หาดไร่เลย์,ถ้ำพระนาง,อ่าวนาง,ทะเลแหวก,เกาะปอดะ,ถ้ำพระนาง,หาดนพรัตน์ธารา,หมู่เกาะพีพี,อ่าวมาหยา,ถ้ำไวกิ้ง,อ่าวรันตี,เกาะไม้ไผ่,สุสานหอย,สระมรกต,น้ำผุด,น้ำตกร้อน

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง - หมู่เกาะพีพี (4 วัน 3 คืน)

วันแรก (กรุงเทพฯ – กระบี่)
20.00 น. พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับ
20.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ ) และเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง

วันที่สอง (อ่าวนาง – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่รีสอร์ท
08.30 น. หลังอาหารนำท่านลงเรือหางยาว ท่องทะเลกระบี่ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เชิญท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (Unseen) (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบปิกนิก ที่ เกาะปอดะ หลังอาหารอิสระในการพักผ่อน หรือเล่นน้ำ
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ ในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเกาะแก่งมีทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตากว่าหาดอื่นๆ เพราะด้านหนึ่งของอ่าวเป็นภูเขา มีถ้ำหินงอก หินย้อย เรียกว่า ถ้ำพระนาง ภายในถ้ำจะเป็นหินงอก หินย้อย สลับซับซ้อนเป็นชั้นๆ และมีหาดทรายที่สวยงาม ได้แก่ หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระน
14.30 น. นำคณะเดินทางเที่ยวชม สุสานหอย 75 ล้านปี นักธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายุประมาณ 40 ล้านปี แต่ชาวบ้านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเป็นใต้น้ำ จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหินหนาประมาณ 40 ซ.ม.
15.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไป Check in เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมวัฒนาปาร์ค”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม (หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน และนำท่านลงเรือ พร้อมเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
09.30 น. นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach, อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถดำน้ำ ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด, อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน, ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น เที่ยวชมเกาะพีพีตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่าน ลงเรือ มุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เป็นจุดดำน้ำที่ สวยงามอีกจุดหนึ่งของหมู่เกาะพีพี
15.00 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งมีฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักที่ “โรงแรมวัฒนาปาร์ค”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ (สุสานหอย - สระมรกต – สระน้ำผุด – น้ำตกร้อน - กรุงเทพฯ)
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
07.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม
08.00 น. นำท่านชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มี สีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen) พักผ่อนกันตามสบาย
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกร้อน (Unseen) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ำตกร้อนที่มีจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่างกัดเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และ แวะให้ซื้อของฝากกลับบ้าน
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยประมาณและสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ผู้ใหญ่, การันตี 10 ท่านขึ้นไป
-เด็ก คิดท่านละ 75 %

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเรือและดำน้ำตามโปรแกรม
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าไกด์ / Staff
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง ( 4 วัน 3 คืน)

วันแรก (กรุงเทพฯ – กระบี่)

20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย....เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับ

20.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ / โค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม


วันที่สอง (อ่าวนาง – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.30 น. หลังอาหารนำท่านลงเรือหางยาว ท่องทะเลกระบี่ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เชิญท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (Unseen) (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบปิกนิก ที่ เกาะปอดะ หลังอาหารอิสระในการพักผ่อน หรือเล่นน้ำ

13.30 น. นำท่านชม ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมปีนหน้าผา

14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฝั่ง Check in เข้าสู่ที่พักที่อ่าวนาง ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม (หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน และนำท่านลงเรือ Speed Boat พร้อมเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

09.30 น. นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach, อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถดำน้ำ ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด, อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน, ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น เที่ยวชมเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น. นำท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เป็นจุดดำน้ำที่ สวยงามอีกจุดหนึ่งของหมู่เกาะพีพี

15.00 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งมีฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6)

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์


วันที่สี่ (สุสานหอย - สระมรกต – สระน้ำผุด – น้ำตกร้อน - กรุงเทพฯ)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารนำคณะเดินทางเที่ยวชม สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายุประมาณ 40 ล้านปี แต่ชาวบ้านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเป็นใต้น้ำ จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหินหนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น ไทย จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม

09.30 น. นำท่านชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มี สีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen) พักผ่อนกันตามสบาย

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) บริเวณหน้าน้ำตกร้อน หลังอาหาร เดินทางเข้าชม น้ำตกร้อน (Unseen) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ำตกร้อนที่มีจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่างกัดเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน จากนั้นแวะให้ซื้อของฝากคนทางบ้านก่อนเดินทางกลับ กทม.

18.00 น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย,
19.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

23.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะส่วนตัวตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป


ราคานี้รวม;

1. ค่ารถรถตู้ / โค้ชปรับอากาศ

2. ค่าที่พัก 2 คืน

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

5. ค่าดำน้ำดูปะการัง + อุปกรณ์ดำน้ำ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

8. ค่าไกด์และ Staff


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

*** หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถติด, ฝนตก, การจลาจลทางการเมือง ฯลฯ ตามความเหมาะสม ***


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004, 081-1049208

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา