ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (24/05/2563)

 1. 1. Pantipmarket.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์
 2. 2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล Pantipmarket.com เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของ กฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การเสิร์ชข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชันการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ต่อไปในอนาคต
 3. 3. Pantipmarket.com มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร Pantipmarket.com มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น firewall, encode, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ Pantipmarket.com ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี
 4. 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Pantipmarket.com จัดเก็บ
  1. 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น cookies,ข้อมูลการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจัดเก็บ เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผลซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ
  2. 4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล , email,หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก ข้อมูลบัตรประชาชนโดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ในการยืนยันตัวบุคคล และป้องกันการปลอมแปลงตัวตนที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี
  3. 4.3 ข้อมูลของผู้แจ้งลบประกาศเช่น ชื่อผู้แจ้ง, หมายเลขโทรศัพท์, วันและเวลาที่แจ้งลบ จัดเก็บเพื่อจัดทำรายงานการแจ้งลบ
  4. 4.4 ข้อมูลของผู้สนใจลงโฆษณา , ขอซื้อโฆษณา ซื้อแพ็คเกจต่าง ๆ ของเว็บ pantipmarket.com เช่น ชื่อ , นามสกุล , ที่อยู่ , email,หมายเลขโทรศัพท์ ใช้เพื่อการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
  5. 4.5 ข้อมูลสำหรับติดต่อกับเจ้าหน้าที่เช่น ชื่อ , เบอร์โทร เก็บเพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้งานและปฏิบัติตามคําขอของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนกับเว็บไซต์ pantipmarket.com
  6. 4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลเนื้อหาประกาศที่ลงกับเว็บไซต์, link,รูปภาพ , ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งาน, ช่องทางการใช้งาน โดยจัดเก็บเพื่อรักษาบรรยากาศการใช้งานและวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้งาน
 5. 5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล Pantipmarket.com ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ
 6. 6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยสามารถติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอมได้ที่อีเมล info@pantipmarket.com โดยแจ้ง username/ชื่อสมาชิก ทีมงานจะทำการตรวจสอบและยกเลิกสมาชิกและทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกรายนั้นๆ ซึ่งการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง
  1. 6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า "ข้อมูลสมาชิก" ของตนเองได้อีก
  2. 6.2 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าแก้ไขประกาศ โฆษณา หรือแพ็คเกจต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบสมาชิก ของตนเองได้อีก
  3. 6.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง Pantipmarket.com จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
  4. 6.4 ประกาศ โฆษณา ร้านค้าออนไลน์ ที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยลงประกาศไว้ จะถูกลบออกไปทั้งหมด เมื่อผู้ใช้บริการได้ถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  5. 6.5 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลประเภท data analytic ที่ได้จัดเก็บไปก่อนมีการแจ้งถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลซึ่งถอนความยินยอมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้อีก
 7. 7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล Pantipmarket.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Pantipmarket.com มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. 7.1 กับบริษัทในเครือ Pantipmarket.com เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที
  2. 7.2 กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่ Pantipmarket.com เช่น Analytics โดย Pantipmarket.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantipmarket.com ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภทช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น
  3. 7.3 กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์
  4. 7.4 กรณีที่ Pantipmarket.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานมาจากบุคคลฝ่ายที่สาม Pantipmarket.com จะแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อขอความยินยอมอีกครั้ง
 8. 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 8.1 ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (cookies) ได้โดย ต้องนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ Pantipmarket.com เช่น computer notebook, tablet, โทรศัพท์มือถือมาที่สำนักงานใหญ่ เว็บไซต์ Pantipmarket.com เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  2. 8.2 ผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้โดยนําหลักฐาน ได้แก่
   1. 8.2.1 บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
   2. 8.2.2 email ทีได้ใช้ลงทะเบียน
   3. 8.2.3 username
   4. 8.2.4 รหัสผ่าน มาที่สำนักงานใหญ่เว็บไซต์ Pantipmarket.com เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 9. 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่ Pantipmarket.com สำนักงานใหญ่ 63/4 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-357-1960

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่