บริษัท โอเวอร์ ออล แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า วิธีการชำระเงิน แจ้งการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน09/09/2009
อัพเดท26/07/2016
เป็นสมาชิกเมื่อ 11/08/2009
สถิติเข้าชม4392
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe
ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  119/689 หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์ 2 ซอย 47 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร.  086-419-5289
Mail  panchanb@live.com
Search      Go

Home / All Product List


บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล จดเปลี่ยนแปลง และจดทะเบียนเลิกกิจการ 1. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี ==> 2,500.- **ฟรีค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนเดือนแรกของการจัดตั้งนิติบุคคล **ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กระทรวงพาณิชย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตรายาง อากรแสตมป์ สมุทรปราการ 3,000.- **ฟรีค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนเดือนแรกของการจัดตั้งนิติบุคคล **ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กระทรวงพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตรายาง อากรแสตมป์
 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี 3,000.- **ฟรีค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนเดือนแรกของการจัดตั้งนิติบุคคล **ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กระทรวงพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตรายาง อากรแสตมป์ สมุทรปราการ 3,500.- **ฟรีค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนเดือนแรกของการจัดตั้งนิติบุคคล **ราคา นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กระทรวงพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตรายาง อากรแสตมป์
  1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ , วัตถุประสงค์ , กรรมการ และอื่น ๆ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี 2,500.- สมุทรปราการ 3,000.- **ราคา นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กระทรวงพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตรายาง อากรแสตมป์
  2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - 2,500.-
บริการเกี่ยวเนื่อง ได้แก่บริการเสริมที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชีการเงิน ตามความต้องการของเจ้าของกิจการดังต่อไปนี้
 1. บริการวางรูประบบบัญชี ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 2. บริการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน (Profit & loss projection) งบแสดงฐานะการเงิน และประมาณการงบกระแสเงินสด เพื่อยื่นเสนอกู้เงินกับสถาบันการเงิน ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 3. บริการจัดทำงบกระแสเงินสด และประมาณการสภาพคล่องของกิจการ ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 4. บริการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวัดผลและประสิทธิภาพในการทำกำไรและการบริหารงาน ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 5. บริการวางระบบต้นทุนมาตรฐาน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 6. บริการจัดทำเงินเดือนเพื่อออก slip เงินเดือน และคำนวณภาษี ยื่นแบบ ภงด. 90, 91 ประจำปี ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 7. บริการเจรจาติดต่อกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับปัญหาด้านการขอคืนภาษี ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 8. บริการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ วางระบบคลังสินค้าและระบบ Barcode ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
 9. บริการอื่น ๆ ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสานงานหรือตามข้อตกลง
รวมทุกหมวด « รายการสินค้า
รายการสินค้า