กรุณาป้อนราคาสินค้าตั้งแต่   ถึง     
ID Brand หมวดสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ( บาท )
272258- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์ 20/14 ออมทรัพย์เพียง 14 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี พร้อมรับเงินคืน 100% ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท เบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คิด โทรสอบถาม 0989599793
272259- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์ซุปเปอร์เซฟวิ่ง 14/7 ประกันออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี 100,000 บาท พร้อมรับเงินคืน 3-5% ทุกปี คุ้มครองชีวิต 145% ตั้งแต่ปีแรก โทรสอบถาม 0989599793
272260- ประกันชีวิตประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพสมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20 ประกันคุ้มครองชีวิต ครอบครัว และคนที่คุณรัก ผู้ชายอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 19,000 บาท คุ้มครอง 1 ล้านบาททันที โทรสอบถาม 0989599793
272263- ประกันผู้สูงอายุประกันชีวิตผู้สูงอายุวัยเก๋าคุ้มทั่วไทย(เพื่อผู้สูงอายุ) สำหรับผู้สูงอายุ 50 - 75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เลือกคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 500,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
272278- ประกันโรคร้ายแรงโครงการยิ้มสู้โรคร้าย คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เบี้ยประกันได้คืน ไม่สูญเปล่า โทรสอบถาม 0989599793
272340- ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy PA เดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยก็อุ่นใจ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท พร้อมบัตร PA Card รักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงปีละ 700 บาท โทรสอบถาม 0989599793
272342- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์สมาร์ทแพลนนิ่งพลัส 20/15 ประกันออมทรัพย์ จ่ายเบี้ยเพียง 15 ปี รับเงินคืน 3% ทุก ๆ 3 ปี ครบสัญญารับเงินคืน 150% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
272343- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์ธนพันธุ์ 20/8 ออมทรัพย์ระยะสั้นเพียง 8 ปี ผลตอบแทนสูง และมีเงินคืนระหว่างปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
272344- ประกันสุขภาพประกันสุขภาพเด็กเล็ก 1 เดือน - 5 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 2000-3000-4000 รักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย โทรสอบถาม 0989599793
281102- ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy Mom คุ้มครองเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสำหรับผู้หญิง 20 - 60 ปี โทรสอบถาม 0989599793
281103- ประกันผู้สูงอายุประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 40 - 70 ปี คุ้มครองสุขภาพ-ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน โทรสอบถาม 0989599793
281105- ประกันบำนาญประกันลดหย่อนภาษีแบบบำนาญ 8555/9955 รับเงินคืน 12% ทุกปี เพื่อใช้ในยามเกษียณหรือวัยที่ไม่มีรายได้ประจำ และลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
281113- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์สมาร์ทแพลนนิ่งพลัส 10/5 ออมทรัพย์ระยะสั้น 10 ปี มีเงินคืนทุก 3 ปี ลดหย่อนภาษี 100,000 บาท คุ้มครองชีวิตสูง โทรสอบถาม 0989599793
281115- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์รีไทร์เม้นพลัส 60 ประกันออมทรัพย์ สำหรับวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต และลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
281117- ประกันชีวิตประกันคุ้มครองธุรกิจ-เจ้าของกิจการ คุ้มครองชีวิต ครอบครัว และกิจการของคุณ โทรสอบถาม 0989599793
281119- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีแฮปปี้เซฟเวอร์ พลัส 10/2 ชำระเบี้ยเพียง 2 ปี รับเงินคืน 2.25% ทุกปี(ไม่เสียภาษีเงินฝาก) ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท รับผลตอบแทนรวม 128% โทรสอบถาม 0989599793
281120- ประกันออมทรัพย์ประกันชีวิตตลอดชีพซุปเปอร์โพรเทคชั่น 90/5 ประกันชีวิตจ่ายเบียสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี ลดหย่อนภาษีได้ โทรสอบถาม 0989599793
281121- ประกันบำนาญประกันลดหย่อนภาษีแบบบำนาญ 8501 ดี 55 - 60 ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับเงินบำนาญ 12% ทุกปีหลังเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้ถึง 300,000 บาท สำหรับผู้ที่เสียภาษีมาก-น้อย หรือไม่แน่นอนในแต่ละปี โทรสอบถาม 0989599793
281123- ประกันโรคร้ายแรงสัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรงแฮปปี้ลีฟวิ่ง คุ้มครองเสียชีวิตและโรคร้ายแรง 30 โรค โทรสอบถาม 0989599793
281124- ประกันบำนาญประกันลดหย่อนภาษีแบบบำนาญ 8560/9960 ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท ประกันบำนาญ 4 คุ้ม โทรสอบถาม 0989599793
281125- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์แฮปปี้ 14/4 ประกันออมทรัพย์ให้ลูก ออมระยะสั้นได้เงินคืนเร็ว พร้อมรับเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ โทรสอบถาม 0989599793
281126- ประกันโรคร้ายแรงสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ 1 ล้านบาท พร้อมเงินชดเชยวันละ 5,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
281132- ประกันโรคร้ายแรงสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิลซีไอ คุ้มครองโรคร้ายแรง 4 กลุ่ม 35 โรค สูงสุด 400% โทรสอบถาม 0989599793
281133- ประกันสุขภาพประกันสุขภาพชาวต่างชาติ Health Insurance for foreign คุ้มครองสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล โทรสอบถาม 0989599793
281134- ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Hospital care คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ชดเชยสูงสุดวันละ 3,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
298615- ประกันชีวิตประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน โทรสอบถาม 0989599793
298617- ประกันชีวิตประกัน Keyman Assurance ประกันบุคคลสำคัญของบริษัท นำเบี้ยประกันไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท โทรสอบถาม 0989599793
305123- ประกันชีวิตประกันออมทรัพย์รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 ประกันคุ้มครองชีวิต ออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี 100,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
336668- ประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเหมาจ่ายสมาร์ทเฮลท์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี โทรสอบถาม 0989599793
336691- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์ซุปเปอร์เซฟเวอร์ 25/16 ออมเพียง 16 ครั้ง รับเงินคืนทุกปี คุ้มครอง 25 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท โทรสอบถาม 0989599793
342383- ประกันออมทรัพย์ประกันตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4 ออมทรัพย์ระยะสั้น 4 ปี มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ ออมทรัพย์ลดหย่อนภาษี
342384- ประกันออมทรัพย์ประกันออมทรัพย์ธนทวี 15/10 ออมทรัพย์มีเงินคืน คุ้มครองชีวิตสูง พร้อมลดหย่อนภาษีได้ โทรสอบถาม 0989599793
342385- ประกันบำนาญประกันชีวิตบำนาญ 8555 จี 20 ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี 300,000 บาท รับบำนาญ 24% ทุกปี คุ้มครองชีวิตสูง โทรสอบถาม 0989599793
342387- ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุ Classic PA ประกันคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง 1 ล้านบาท เบี้ยปีละ 1,500 บาท โทรสอบถาม 0989599793
374915- ประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเหมาจ่ายอีลิทเฮลท์ ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายปีละ 20 - 100 ล้านบาท เบี้ยประกันไม่แพง คุ้มครองสูง โทรสอบถาม 0989599793