ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ17539003

สินเชื่อ รถแลกเงิน ไทยพานิชย์ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อนได้ 72 เดือน

สินเชื่อ รถคือเงินไทยพาณิชย์ My Car My Cash

ไม่ว่าโจทย์ความจำเป็นเรื่องเงินของคุณคืออะไร เราพร้อมบริการคุณ แค่นำรถยนต์ส่วนตัวของคุณ มาเปลี่ยนเป็นเงินสดกับเรา ได้เงิน แถมรถก็ยังมีขับ ผ่อนครบธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์กลับไปเป็นของคุณทันที

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
ก. อัตราดอกเบี้ย ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี 10 % 20 %
รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปี เป็นต้นไป 17 % 34 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน

ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปี
ง. หลักประกัน รถยนต์ โดยลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ฉ. การประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน ไม่มี
เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น
เงื่อนไขการทำประกันภัย

เงือนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ

วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน) ดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณี เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ กรอกแบบสอบถามได้ที่ link สมัครครับ จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดให้ครับ

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา