Insurance Planner
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน06/11/2011
อัพเดท21/02/2024
เป็นสมาชิกเมื่อ 08/07/2011
สถิติเข้าชม1051082
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe

ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.  0629323615
Mail  korntinun.d@gmail.com
QR code
http://www.muangthai-insure.com
Search      Go

Home / All Product List / ประกันชีวิตแบบบำนาญ 9960(บำนาญลดหย่อนได้)บำนาญลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

ประกันชีวิตแบบบำนาญ 9960(บำนาญลดหย่อนได้)บำนาญลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

รูปภาพประกอบทั้งหมด 4 รูป

ประกันชีวิตแบบบำนาญ 9960(บำนาญลดหย่อนได้)บำนาญลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  29/03/2012
แก้ไขล่าสุด  :  16/12/2023
ราคา  โทร 0816324935

ประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท กับประกันลดหย่อนภาษีบำนาญ 9960 รับเงินบำนาญคืน 12% ทุกปีเมื่ออายุครบ 60 ปี


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566


เงินได้สุทธิ เงินได้สูงสุด อัตราภาษี ต้องเสียภาษี(บาท)
0-150,000 150,000 ยกเว้น -
150,001-300,000 150,000 5% 7,500
300,001-500,000 150,000 10% 20,000
500,001-750,000 250,000 15% 37,500
750,001-1,000,000 250,000 20% 50,000
1,000,001-200,000 1,000,000 25% 250,000
2,000,001-5,000,000 3,000,000 30% 900,000
5,000,001 ขึ้นไป - 35% ตามเงินได้สุทธิ

เงินเดือนกับการคำนวณภาษี


เงินเดือน รายได้ต่อปี ต้องเสียภาษีสิ้นปี
20,000 บาท 240,000 บาท -
30,000 บาท 360,000 บาท 6,000 บาท
40,000 บาท 480,000 บาท 16,500 บาท
50,000 บาท 600,000 บาท 29,000 บาท
80,000 บาท 960,000 บาท 89,000 บาท
100,000 บาท 1,200,000 บาท 142,500 บาท
120,000 บาท 1,440,000 บาท 202,500 บาท
150,000 บาท 1,800,000 บาท 292,500 บาท
200,000 บาท 2,400,000 บาท 458,000 บาท
250,000 บาท 3,000,000 บาท 638,000 บาท
300,000 บาท 3,600,000 บาท 818,000 บาท
350,000 บาท 4,200,000 บาท 1,003,500 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ท่านรู้หรือไม่ ??? การวางแผนภาษีที่ดี ทำให้ท่านมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นและเสียภาษีน้อยลง


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ถ้าวันนี้ !! ท่านต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละหลายแสนบาท มาดูวิธีลดหย่อนภาษีกันดีกว่าครับ


1. ซื้อกองทุน LTF หรือ (Long Term Equity Fund)


LTF คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนไปหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ตำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีผ่านของกองทุน LTF มีดังนี้


1) ไม่กำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
2) ลดหย่อนภาษีไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท
3) ต้องถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
4) หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 ปีปฏิทินจะต้องชำระคืนภาษีที่ได้รับลดหย่อนมาแล้ว และต้องนำกำไร(ถ้ามี)ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ เพื่อชำระภาษีย้อนหลังด้วย

2. ซื้อกองทุน RMF หรือ (Retirement Mutual Fund)


RMF คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นช่องทางในการลงทุนหรือออมเงินแบบสมัครใจเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้สำรองเลี้ยงชีพในวัยเกษียณอายุ

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีผ่านของกองทุน RMF มีดังนี้


1) ลงทุนไม่น้อยกว่า 3% และไม่เกิน 15%ของเงินได้ต่อปีในภาษีนั้น หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
2) สามารถนำไปยกเว้นเงินได้ในการคำนวณภาษีได้ ไม่เกินร้อยละ 15% ของเงินได้ใน แต่ละปีภาษี และเมื่อรวมกับ กบข.และประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
3) ต้องลงทุนอย่างต่ำ 5 ปี และลงทุนจนกระทั่งครบอายุ 55 ปี
4) หากไถ่ถอนก่อนกำหนดจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดที่ได้รับจากกองทุน และชำระภาษีย้อนหลัง หากลงทุนไม่ถึง 5 ปี

3. ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้ 8560/9960


ประกันชีวิตแบบบำนาญ 8560/9960 เป็นการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ เพื่อเป็นเงินบำนาญไว้ใช้จ่ายจนถึงอายุ 85 ปี และ 99 ปี เป็นการลดหย่อนภาษีแบบไม่มีความเสี่ยงใดๆ และมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีผ่านประกันบำนาญลดหย่อนได้ มีดังนี้


1) ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 55 หรือ 60 ปี รับผลตอบแทน 12% หลังเกษียณจนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี
2) สามารถนำไปยกเว้นเงินได้ในการคำนวณภาษีได้ ไม่เกินร้อยละ 15% ของเงินได้ใน แต่ละปีภาษี และเมื่อรวมกับ กองทุน RMF และ กบข.ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554 ฉบับที่ 194


http://www.rd.go.th/publish/44295.0.html


- สามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท(สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ 100,000 บาทแรก)


- หากท่านใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิต 100,000 บาทแรกแล้ว สามารถลดหย่อนได้เพิ่มเติมอีก 200,000 บาท


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญ มีดังนี้


1.รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
2.ไม่มีความเสี่ยง แถมยังได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงอีกด้วย
3.มีเงินคืนสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณไปจนถึงอายุ 85 ปี หรือ 99 ปี
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แบบประกันเมืองไทยบำนาญ 9960


เงื่อนไขการรับประกัน


- อายุที่รับประกัน : 20-55 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 60 ปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง : อายุ 99 ปี
- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ)
- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท(สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ 100,000 บาทแรกครบแล้ว)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างที่ 1


ผู้หญิงอายุ 35 ปี ชำระเบี้ยปีละ 200,000 บาท
ผู้หญิงอายุ 35 ปี ชำระเบี้ยปีละ 200,000 บาท
อายุ ปีที่ เบี้ยประกัน เบี้ยสะสม รับบำเหน็จ ประหยัดภาษี ภาษีสะสม คุ้มครองชีวิต
35 ปี ปีที่ 1 200,000 บาท 200,000 บาท - 60,000 บาท 60,000 บาท 3,168,567.81 บาท
36 ปี ปีที่ 2 200,000 บาท 400,000 บาท - 60,000 บาท 120,000 บาท 3,168,567.81 บาท
37 ปี ปีที่ 3 200,000 บาท 600,000 บาท - 60,000 บาท 180,000 บาท 3,168,567.81 บาท
38 ปี ปีที่ 4 200,000 บาท 800,000 บาท - 60,000 บาท 240,000 บาท 3,168,567.81 บาท
39 ปี ปีที่ 5 200,000 บาท 1,000,000 บาท - 60,000 บาท 300,000 บาท 3,168,567.81 บาท
40 ปี ปีที่ 6 200,000 บาท 1,200,000 บาท - 60,000 บาท 360,000 บาท 3,168,567.81 บาท
41 ปี ปีที่ 7 200,000 บาท 1,400,000 บาท - 60,000 บาท 420,000 บาท 3,168,567.81 บาท
42 ปี ปีที่ 8 200,000 บาท 1,600,000 บาท - 60,000 บาท 480,000 บาท 3,168,567.81 บาท
43 ปี ปีที่ 9 200,000 บาท 1,800,000 บาท - 60,000 บาท 540,000 บาท 3,168,567.81 บาท
44 ปี ปีที่ 10 200,000 บาท 2,000,000 บาท - 60,000 บาท 600,000 บาท 3,168,567.81 บาท
45 ปี ปีที่ 11 200,000 บาท 2,200,000 บาท - 60,000 บาท 660,000 บาท 3,508,156 บาท
46 ปี ปีที่ 12 200,000 บาท 2,400,000 บาท - 60,000 บาท 720,000 บาท 3,508,156 บาท
47 ปี ปีที่ 13 200,000 บาท 2,600,000 บาท - 60,000 บาท 780,000 บาท 3,168,567.81 บาท
48 ปี ปีที่ 14 200,000 บาท 2,800,000 บาท - 60,000 บาท 840,000 บาท 3,168,567.81 บาท
49 ปี ปีที่ 15 200,000 บาท 3,000,000 บาท - 60,000 บาท 900,000 บาท 3,168,567.81 บาท
50 ปี ปีที่ 16 200,000 บาท 3,200,000 บาท - 60,000 บาท 960,000 บาท 3,168,567.81 บาท
51 ปี ปีที่ 17 200,000 บาท 3,400,000 บาท - 60,000 บาท 1,020,000 บาท 3,508,156 บาท
52 ปี ปีที่ 18 200,000 บาท 3,600,000 บาท - 60,000 บาท 1,080,000 บาท 3,168,567.81 บาท
53 ปี ปีที่ 19 200,000 บาท 3,800,000 บาท - 60,000 บาท 1,140,000 บาท 3,168,567.81 บาท
54 ปี ปีที่ 20 200,000 บาท 4,000,000 บาท - 60,000 บาท 1,200,000 บาท 3,168,567.81 บาท
55 ปี ปีที่ 21 200,000 บาท 4,200,000 บาท - 60,000 บาท 1,260,000 บาท 3,168,567.81 บาท
56 ปี ปีที่ 22 200,000 บาท 4,400,000 บาท - 60,000 บาท 1,320,000 บาท 3,168,567.81 บาท
57 ปี ปีที่ 23 200,000 บาท 4,600,000 บาท - 60,000 บาท 1,380,000 บาท 3,168,567.81 บาท
58 ปี ปีที่ 24 200,000 บาท 4,800,000 บาท - 60,000 บาท 1,440,000 บาท 3,168,567.81 บาท
59 ปี ปีที่ 25 200,000 บาท 5,000,000 บาท - 60,000 บาท 1,500,000 บาท 3,168,567.81 บาท
รวม 25 ปี 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท รวม 6,365,652 บาท 1,500,000 บาท -

หักเบี้ยที่จ่าย 6,365,652 - 5,000,000 = 1,365,652 บาท
ฐานภาษี 30% รับเงินคืนภาษี 60,000 x 25 = 1,500,000 บาท

บำเหน็จ+คืนภาษี 1,365,652+1,500,000=2,865,652 บาท


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2.2 เลือกรับบำนาญ >> ชำระเบี้ย 200,000 บาท


จำนวนเงินเอาประกัน 3,168,567.81 บาท
ผู้หญิงอายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 200,000 บาท(ชำระเบี้ย 25 ปี = 5,000,000 บาท)
อายุ ปีที่ เบี้ยประกันที่จ่าย บำนาญต่อปี เฉลี่ยบำนาญต่อเดือน คุ้มครองชีวิต
60 ปี ปีที่ 1 5,000,000 บาท 380,228 บาท 31,685 บาท 3,802,280 บาท
61 ปี ปีที่ 2 - 380,228 บาท 31,685 บาท 3,422,052 บาท
62 ปี ปีที่ 3 - 380,228 บาท 31,685 บาท 3,041,824 บาท
63 ปี ปีที่ 4 - 380,228 บาท 31,685 บาท 2,661,596 บาท
64 ปี ปีที่ 5 - 380,228 บาท 31,685 บาท 2,281,367 บาท
65 ปี ปีที่ 6 - 380,228 บาท 31,685 บาท 1,901,139 บาท
66 ปี ปีที่ 7 - 380,228 บาท 31,685 บาท 1,520,911 บาท
67 ปี ปีที่ 8 - 380,228 บาท 31,685 บาท 1,140,683 บาท
68 ปี ปีที่ 9 - 380,228 บาท 31,685 บาท 760,455 บาท
69 ปี ปีที่ 10 - 380,228 บาท 31,685 บาท 380,228 บาท
70 ปี ปีที่ 11 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
71 ปี ปีที่ 12 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
72 ปี ปีที่ 13 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
73 ปี ปีที่ 14 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
74 ปี ปีที่ 15 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
75 ปี ปีที่ 16 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
76 ปี ปีที่ 17 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
77 ปี ปีที่ 18 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
78 ปี ปีที่ 19 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
79 ปี ปีที่ 20 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
80 ปี ปีที่ 21 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
81 ปี ปีที่ 22 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
82 ปี ปีที่ 23 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
83 ปี ปีที่ 24 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
84 ปี ปีที่ 25 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
85 ปี ปีที่ 26 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
86 ปี ปีที่ 27 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
87 ปี ปีที่ 28 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
88 ปี ปีที่ 29 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
89 ปี ปีที่ 30 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
90 ปี ปีที่ 31 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
91 ปี ปีที่ 32 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
92 ปี ปีที่ 33 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
93 ปี ปีที่ 34 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
94 ปี ปีที่ 35 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
95 ปี ปีที่ 36 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
96 ปี ปีที่ 37 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
97 ปี ปีที่ 38 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
98 ปี ปีที่ 39 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
99 ปี ปีที่ 40 - 380,228 บาท 31,685 บาท -
รวม 25 ปี 5,000,000 บาท 11,787,069 บาท 11,787,069 บาท -

หักเบี้ยที่จ่าย 11,787,069 - 5,0000,000 = 6,787,069 บาท

รวมรับบำนาญ 6,787,069 บาท


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7 ขั้นตอนการสมัครทำประกันง่าย ๆ ดังนี้


1. แจ้งเพศ / ปี พ.ศ.เกิด / แบบประกัน / เบี้ยประกันที่ต้องการ
2. รอรับใบเสนอราคา และเบี้ยประกัน
3. นัดวันเวลาและสถานที่ทำประกัน โทร 0816324935
4. นัดทำประกันได้ 2 ช่องทาง
4.1 นัดทำประกันที่บ้านหรือสถานที่สะดวก
4.2 นัดทำประกันออนไลน์ส่งเอกสารชำระเงินผ่านมือถือ/คอมพิวเตอร์
5. ถ่ายบัตรประชาชน / เซ็นชื่อพร้อมชำระเงินผ่านมือถือ
6. รอพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ 3-5 วันทำการ
7. ถ้าอนุมัติรอรับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ 7-10 วันทำการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขตรวจสุขภาพ


1. ถ้ามีโรคประจำตัว/ประวัติเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล บริษัทอาจจะต้องขอตรวจสุขภาพ โดยต้องสมัครทำประกันและชำระเบี้ยประกัน และบริษัทจะออกเอกสารให้ตรวจสุขภาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
2. ถ้าไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีประวัติเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล หรือผลตรวจสุขภาพปกติ ก็ไม่ตรวจสุขภาพ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารที่ใช้ทำประกัน


1.นัดทำประกันที่บ้านใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.นัดทำประกันที่บ้านใช้สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ใบ
3.นัดทำประกันที่บ้านใช้สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ 1 ใบ(กรณีคนละนามสกุล)
4.กรณีทำประกันออนไลน์ใช้เอกสารบัตรประชาชนตัวจริง/สำเนาบัญชีธนาคาร
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีการชำระเบี้ยประกัน


1. ชำระด้วยเงินโอน / คิวอาร์โค้ด ผ่าน Mobile banking ทุกธนาคาร .
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต ชำระผ่าน Online Payment ใช้ OTP
3. ชำระรายเดือน ต้องจ่ายงวดแรกและต้องหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0816324935 กรณ์ธินันท์(เบิร์ด)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แอดไลน์กดลิ้งค์ https://line.me/ti/p/56P_t80sP1
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สนใจทำประกันสมัครได้ที่ :


กรณ์ธินันท์ ดำรงเวชวาณิชย์(เบิร์ด)
ที่ปรึกษาประกันชีวิต/ผู้จัดการขาย
ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 5401056770
มือถือ : 0816324935
Line ID : 0816324935
แอดไลน์กดลิ้งค์ https://line.me/ti/p/56P_t80sP1

การแสดงความคิดเห็นที่ร้าน Insurance Planner สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกของ PantipMarket เท่านั้น