กรุณาป้อนราคาสินค้าตั้งแต่   ถึง     
ID Brand หมวดสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ( บาท )
47598Gain -ขายเครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กันน้ำได้, Auto Calibrate ฟรี! Buffer Solutions 4 7 10, น้ำยารักษาหัวอ่าน Hanna 25 ml. ราคา 200 บาท 1,800
47604Gain -ขายเครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เปลี่ยนหัววัดได้, Auto Calibrate ฟรี! Calibrate Powder 4,7,10 และ น้ำยารักษาหัวอ่าน 10 มล. มูลค่า 150.- 2,290
47610Gain -ขายเครื่องวัดกรดด่าง (pH) และอุณหภูมิ, กันน้ำ 100%, เปลี่ยนหัวอ่านได้ + ฟรี! Calibrate Solution 2 ขวด เหมาะสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1,890
47614Gain -เครื่องวัด pH ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน แถมผงสอบเทียบ 2 ซอง 590
47645Gain -ขายเครื่องวัดปุ๋ยอีซี EC / TDS / อุณหภูมิ แบบ 3in1 ในตัวเดียว สำหรับปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ฟรี! น้ำยาสอบเทียบค่า 1.41mS และ 5.00mS ขนาด 30 มล. รวมราคา 400 บาท 2,000
47760TS -เครื่องวัดความชื้นไม้ กะลามะพร้าว กระดาษ สมุนไพร รุ่น EM4805 1,390
47778Gain -มิเตอร์วัดความเข้มข้นปุ๋ยเอบี (EC) และอุณหภูมิ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ HM AP-2 ฟรี! น้ำยาสอบเทียบค่า 1.41 mS ขนาด 30 มล. มูลค่า 200 บาท 1,790
47782Gain -เครื่องวัด EC (ปุ๋ย A+B) สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ฟรี น้ำยาสอบเทียบ 1.41mS + กระดาษลิตมัส 1,190
47917Rapitest -ขาย ชุดแคปซูลวัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตส (NPK) และกรดด่าง (pH) ในดิน รุ่น Rapitest 1601 และ 1601-B 990
47921Ferry Morse -จำหน่ายเครื่องวัดดิน วัดกรดด่างดิน วัดความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-13, DM-15, DM-5 ฟรี! กระดาษลิตมัสสำหรับวัดค่ากรดด่างน้ำ pH 1-14 ราคา 150.- 2,290
47927Rapitest -ขายเครื่องวัดดิน แบบ 4in1 วัด NPK โดยรวมในดิน, กรดด่างดิน, ความชื้น และปริมาณแสง รุ่น Rapitest 1818 1,190
47932Gain -ขายเครื่องวัดค่ากรดด่าง และความชื้นในดิน รุ่นพิเศษขาวัดยาวถึง 29.5 ซม. 2,290
47936Gain -ขายเครื่องวัดกรดด่างและความชื้นในดิน รุ่น ZD-05 1,650
47947Rapitest -เครื่องวัดความชื้น เมล็ดข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวโพด ข้าวสาลี กาแฟ แป้ง ฯลฯ รุ่น MD-7822 และ MC-7825G 2,490
47950- -ขายเครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิ ภายในห้อง โรงเรือน โรงเพาะเห็ดฯ รุ่น ETP110 ตั้งเตือนความชื้นสูง ต่ำได้ 1,390
55726- -เครื่องวัดความหวานผลไม้ เครื่องดื่ม แคนตาลูป เมล่อน น้ำมะพร้าว อ้อย ช่วงวัด 0-32% Brix รุ่นใหม่มีไฟในตัว 1,750
55812- -ขายเครื่องวัดความเข้มแสง สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกพืชทั่วไปที่ต้องควบคุมความเข้มแสง ช่วงค่า 0-100,000 Lux และ 0-200,000 Lux (FC) 1,490
57642- -เครื่องวัดไนเตรท (Nitrate) ในผัก ผลไม้ 50 ชนิด มะเขือเทศ แคนตาลูป เมล่อน ผักสลัด ปลา เนื้อสัตว์ 6,490
58781HM -เครื่องวัดปุ๋ย AB (EC) สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ยี่ห้อ Hanna ช่วงค่า 0-19.99mS ฟรี! น้ำยาคาริเบรท 5.00mS 3,100
70472- -เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ กันน้ำ คาริเบรทอัตโนมัติ รุ่น AZ-81 ฟรี! buffer Powder 4 7 10, น้ำยารักษาหัวอ่าน Hanna 25 ml. ราคา 200 บาท 1,690
70473- -ขายเครื่องวัดดิน ระบบดิจิตอล 4 in 1 - วัดค่ากรดด่าง, วัดความชื้น, วัดอุณหภูมิ และความเข้มแสง รุ่น DSM-904 1,500
90869- -ขาย เครื่องวัดคุณภาพน้ำ สำหรับวัดคุณภาพน้ำทางการเกษตร (TDS Meter) HM EZ ช่วงค่า 0-9990 ppm 1,490
91183- -ขาย เครื่องวัดดิน 3in1 ระบบดิจิตอล ใช้วัด NPK โดยรวมในดิน, วัดกรดด่างดิน, อุณหภูมิดิน รุ่น Rapitest 1835 1,890
96198- -เครื่องวัดกรดด่างดิน, ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, น้ำยาวัด NPK ในดิน, เครื่องวัดอีซี ปุ๋ยเอบี กรดด่าง สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, วัดความชื้นในโรงเรือน, วัดคุณภาพน้ำ, วัดความเข้มแสง, วัดความหวาน, ความเค็ม ดูราคาในเว็บร้านค้า
114089- -เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก ข้าวสาร ถั่วลิสง งา รุ่น LDS 4,590
117203- -ขายเครื่องวัดระดับสารอาหารน้ำยา AB สำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ รุ่น ECS-23852 ทรงคทา ใช้งานง่าย 1,790
125000- -เครื่องบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ (RH%) และอุณหภูมิในอากาศ เหมาะสำหรับโรงเรือน โรงเพาะชำ โรงเลี้ยงสัตว์ ห้องเก็บผลผลิต ฯลฯ รุ่น DLG87799SD 4,500
174035- -เครื่องวัดกรดด่าง (pH) สำหรับปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ ยี่ห้อ Hanna ช่วงค่า 0-14pH 2,200
197989- -ขาย เครื่องวัดกรดด่าง (pH) สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทรงคทา รุ่น PHS-3385 ช่วงค่า 2.1-10.8pH 1,790
249549- -เครื่องวัด EC pH อุณหภูมิ 3in1 หน่วย EC เป็น mS ใช้วัดค่าปุ๋ย A+B, pH ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1,790
249555- -ขาย เครี่องวัดกรดด่างน้ำ pH Meter HANNA รุ่น HI98107 ราคาถูก 2,600
253471- -ชุดรางสำเร็จรูปสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ขนาด 24 หลุม รุ่น Condo Farm 002 6,900
253475- -เครื่องวัดปุ๋ย A+B, TDS, อุณหภูมิ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รุ่น HM-3in1 ฟรี! น้ำยาสอบเทียบ 30 ml. ราคา 250.- 2,000
253476- -เครื่องวัดค่ากรดด่าง (pH) และอุณหภูมิ ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน รุ่น HM-80 ฟรี! น้ำยาสอบเทียบ 2,290
253478- -เครื่องวัดความชื้น ขี้เลื่อย ฟาง แกลบ ถ่านชีวมวล สมุนไพรแห้ง ปุ๋ยหมัก รุ่น DX-108W 3,850
269184- -เครื่องวัด pH และปุ๋ย NPK โดยรวมในดิน รุ่นใหม่ใช้แบตเตอรี่ช่วยให้อ่านค่าได้แม่นยำขึ้น รุ่น Rapitest 1860 1,450
276668- -ชุดเคมีวัดค่าปุ๋ย NPK ในดิน และค่ากรดด่างในดิน ยี่ห้อ Hanna 1,690
284021- -เครื่องวัดความชื้นไม้ ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ทำลายพื้นผิวไม้ แม่นยำ ด้วยการแยกประเภทไม้ตามความหนาแน่น รุ่น KT-50 2,490
341369- -เครื่องวัดความหวาน น้ำตาล หรือค่า Brix ในผลไม้ เครื่องดื่ม ช่วงค่าการวัด 0-32% Brix กันน้ำได้ 1,590
342205- -เครื่องวัดความหวาน น้ำตาลในผลไม้ เครื่องดื่ม ช่วงค่า 0-40% บริกซ์ สามารถใช้ประเมินดีกรีแอลกอฮอล์ในการหมักไวน์ผลไม้ 1,850
360906- -เครื่องวัดความเค็มน้ำ ปริมาณเกลือ และอุณหภูมิ (Salinity Meter) ช่วงค่าการวัด 1-70ppt NaCl รุ่น AZ-8371 2,290
368404- -วัคซีนพืช BIG สำหรับไม้ผล ไม้ดอก พืชสวน นาข้าว ให้ธาตุอาหาร กระตุ้นการเติบโต สร้างภูมิคุ้มกันจากโรคพืช เพิ่มผลผลิต 1,890
370495- -เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช รุ่น SS-91 ใช้วัดข้าวโพด,ข้าวเปลือก,ข้าวสาร,ถั่วเหลือง,ข้าวสาลี,งา ฯ 2,950
370496- -เครื่องวัดความชื้นเครื่องปลูกกล้วยไม้ และความเข้มแสง (ORCHID METER) brand Luster Leaf รุ่น OM12 1,890
370750- -เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช 25 ชนิด ช่วงการวัด 6-30% เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก ข้าวสาร สารกาแฟ ถั่วเหลือง 3,950
373042- -เครื่องวัดความหวาน น้ำตาล ระบบดิจิตอล HM รุ่น SCM-1000 พกพาสะดวก ใช้ง่าย ช่วงการวัด 0.0-55.0 %Brix 7,500
388214- -เครื่องวัด pH แบบ 2 in 1 ใช้วัดกรดด่างดิน และน้ำในเครื่องเดียว รุ่น SW-9810N 2,490