กรุณาป้อนราคาสินค้าตั้งแต่   ถึง     
ID Brand หมวดสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ( บาท )
183489- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำไม้ชักฟิวส์แรงสูง หรือ Drop Out Fuse (Spliced Disconnect sticks) ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิด
193988- การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม(Electrical Plant Maintenance) ราคาขื้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการ
193996- การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ขื้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการ
194004- การประหยัดพลังงานไฟฟ้าบริการตรวจวัด Capacitor Bank และปรับปรุงค่าPower Factor(PF) ขื้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการ
194014- การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรด ขื้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการ
194018- การประหยัดพลังงานไฟฟ้าบริการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพทางไฟฟ้า(Power Quality)ในโรงงานอุตสาหกรรม ขื้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการ
194020- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำฟิวส์ลิงค์ (Fuse Link Type K) โทรติดต่อสอบถาม
194022- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำฟิวส์แรงสูงในโรงงานอุตสาหกรรม (Power Fuse) โทรติดต่อสอบถาม
194387- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำถุงมือไฟฟ้าแรงสูง (Rebber Insulating Gloves) โทรติดต่อสอบถาม
323233- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำจำหน่ายPower Capacitor and Capacitor Bank ผลิตภัณฑ์ DUCATI และอื่นๆ กรุณาโทรสอบถาม
323234- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำแบตเตอรี่แห้ง HAZE Battery‎ กรุณโทรสอบถาม
325450- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำจำหน่าย Drop Out Fuse หรือ Fuse Cutout กรุณาติดต่อสอบถาม
325451- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำจำหน่าย Fuse Cover หรืออุปกรณ์ครอบ Drop Out Fuse หรือ ฟิวส์แรงสูงป้องกันนกหรือสัตว์อื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถาม
325452- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำจำหน่าย Surge Arrester กับดักฟ้าผ่า หรือล่อฟ้าแรงสูง กรุณาติดต่อสอบบถาม
325453- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำCapacitor Outdoor หรือ คาปาซิเตอร์ติดตั้งภายนอกอาคาร กรุณาติดต่อสอบถาม
333376ADTEK การประหยัดพลังงานไฟฟ้าMULTIFUNCTION POWER METER ราคากรุณาโทรสอบถามข้อมูล
370386ชไนเดอร์ อิเล็กทริก อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำจำหน่าย Schneider Electric iEM3150 โทรติดต่อสอบถาม