กรุณาป้อนราคาสินค้าตั้งแต่   ถึง     
ID Brand หมวดสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ( บาท )
392619- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.กำจัดปลวก บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.) 6,500
392620- (หนู)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.กำจัดหนู บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.) 7,000
392621- (เห็บหมัด)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.กำจัดเห็บหมัด บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.) 8,000
392622- (เชื้อรา)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.กำจัดเชื้อรา บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.) 6,000
392623- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ 101-140 ตร.ม.กำจัดปลวก บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ 101-140 ตร.ม.) 7,000
392624- (หนู)บ้านเดี่ยว พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.กำจัดหนู บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.) 10,000
392625- (เห็บหมัด)บ้านเดี่ยว พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.กำจัดเห็บหมัด บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.) 13,000
392626- (เชื้อรา)บ้านเดี่ยว พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.กำจัดเชื้อรา บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.) 12,000
393272- (แมลงสาบ)ร้านอาหาร พื้นที่ 100-200 ตร.ม.กำจัดแมลงสาบ ร้านอาหาร (ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม.) 7,000
393273- (แมลงวัน)ร้านอาหาร พื้นที่ 150-200 ตร.ม.กำจัดแมลงวัน ร้านอาหาร (ขนาดพื้นที่ 150-200 ตร.ม.) 15,000
393274- (มด)ทุกอาคารสถานที่ พื้นที่ 100-200 ตร.ม.กำจัดมด ทุกอาคารสถานที่ (ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม.) 5,500
393275- (ุยุง)โรงเรียน/สถานศึกษา พื้นที่ 100-200 ตร.ม.กำจัดยุง โรงเรียน/สถานศึกษา (ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม.) 10,000
393276- (ไรฝุ่น)สถานที่พักอาศัย-ห้องนอนกำจัดไรฝุ่น สถานที่พักอาศัย (ห้องนอน) 7,000
393278- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ(โปรโมชั่น 1)บ้าน-คอนโดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ (โปรโมชั่น 1) บ้าน-คอนโด 3,500
395573- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ(โปรโมชั่น 2)ออฟฟิศ-โรงงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อ (โปรโมชั่น 2) ออฟฟิศ-โรงงาน 6,000
395575- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ(โปรโมชั่น 3)โรงเรียน-สถานศึกษาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ (โปรโมชั่น 3) โรงเรียน-สถานศึกษา 4,500
397459- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ 141-300 ตร.ม.กำจัดปลวก บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ 141-300 ตร.ม.) 13,000
397460- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ 301-400 ตร.ม.กำจัดปลวก บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ 301-400 ตร.ม.) 14,000
397461- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ 401-500 ตร.ม.กำจัดปลวก บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ 401-500 ตร.ม.) 17,000
397462- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ 501-600 ตร.ม.กำจัดปลวก บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ 501-600 ตร.ม.) 18,000
397463- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ 601-800 ตร.ม.กำจัดปลวก บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ 601-800 ตร.ม.) 26,000
397464- (ปลวก)บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว พื้นที่ 801-1000 ตร.ม.บ้านทาวน์เฮ้าส์-บ้านทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว (ขนาดพื้นที่ 801-1000 ตร.ม.) 38,000
397465- คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.กำจัดปลวก คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.) 5,000
397466- คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ พื้นที่ 101-150 ตร.ม.กำจัดปลวก คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ (ขนาดพื้นที่ 101-150 ตร.ม.) 7,500
397467- คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ พื้นที่ 151-250 ตร.ม.กำจัดปลวก คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ (ขนาดพื้นที่ 151-250 ตร.ม.) 11,000
397468- คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ พื้นที่ 251-300 ตร.ม.กำจัดปลวก คอนโด-อพาร์ทเม้นท์ (ขนาดพื้นที่ 251-300 ตร.ม.) 13,000