กรุณาป้อนราคาสินค้าตั้งแต่   ถึง     
ID Brand หมวดสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ( บาท )
381785เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า ERBE ICC-300 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381786เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า ERBE ICC-350 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381787เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า Bovie IDS 300 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381788เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า Bovie X-10 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381789เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า ValleyLab Force 4 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381790เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า ValleyLab Force EZ ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381791เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า ValleyLab Force 2 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381792เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า ValleyLab Force FX ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381793เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า Conmed Aspen Excalibur Plus ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381794เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้า มือสองขายเครื่องจี้ไฟฟ้า Conmed Aspen Excalibur ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381795เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Drager Avance S/5 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381796เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Ohmeda Aespire ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381797เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Datex Ohmeda Aisys ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381799เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Drager Narkomed 2C ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381800เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Drager Fabius ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381801เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Dameca Siesta i Whispa ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381802เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Ohmeda Excel 210 se Ventillator 7800 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381803เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Ohmeda Excel 210 se Ventillator 7000 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381804เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Ulco Signet 615 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381805เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Drager Julian ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381806เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Ohmeda Excel 210 se LCD display ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381807เครื่องดมยาสลบ เครื่องดมยาสลบมือสองขายเครื่องดมยาสลบ Drager Narkomed 2B ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381808เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัดระบบ Manual ยี่ห้อ Maquet ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381809เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัดไฟฟ้า SJ-200 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381810เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัดระบบ Manual ยี่ห้อ Meico ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381811เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายตียงผ่าตัดยี่ห้อ ALM made in Franch ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381812เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัดระบบ ไฟฟ้า Maquet ArthoPedic ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381813เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า Maquet ArthoFracture ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381814เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัด AMSCO 2080 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381815เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า AMSCO Quantum 3080/3085 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381816เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัด Muranaka ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381828เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัด Blanco ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381829เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัด Maquet Alphamaxx ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381830เตียงผ่าตัด เตียงผ่าตัดมือสองขายเตียงผ่าตัด Maquet AlphaStar ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381831โคมไฟ้ผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Dr Mach 380/400 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381832โคมไฟ้ผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Martin ML 701 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381833โคมไฟ้ผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Maquet H LED ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381834โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Hanaulux Blue ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381835โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Berchtold D650 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381836โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด AMSCO Polaris ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381837โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Hanaulux 2005 + 2003 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381838โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด AMSCO Quantum SQ 240 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381839โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Berchtold D530 Plus ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381840โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด มือสองขายโคมไฟผ่าตัด Derung VISIANO 20-2 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381841Ultrasound เครื่อง Ultrasound มือสองขาย Ultrasound GE Voluson E6 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381842Ultrasound เครื่อง Ultrasound มือสองขาย Ultrasound GE Vivid S6 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381843Ultrasound เครื่อง Ultrasound มือสองขาย Ultrasound GE Logiq E 0.00
381844๊Ultrasound เครื่อง Ultrasound มือสองขาย Ultrasound Toshiba Xario XG ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381845Ultrasound เครื่อง Ultrasound มือสองขาย Ultrasound GE Logiq S7 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047
381846Ultrasound เครื่อง Ultrasound มือสองขาย Ultrasound GE P5 ติดต่อสอบถาม Tel. 0813451047