กรุณาป้อนราคาสินค้าตั้งแต่   ถึง     
ID Brand หมวดสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ( บาท )
376350การ์มิน เครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPSขาย Garmin eTrex10 0.00
376351GARMIN เครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPSขาย GARMIN Oregon 750th 27,000
376352กล้องวัดมุมวัดระยะทาง TOTAL STATIONขาย GOWIN TKS-202 130,000
376353ซีเอส ล้อวัดระยะทางขาย CST CLL-200 2,000
376367ซีเอส ล้อวัดระยะทางขาย CST CLL-400 3,500
376369โรโตชัว ล้อวัดระยะทางขาย ROTOSURE Classique Professional 7,000
376370TOPMEASURE ล้อวัดระยะทางขาย TOPMEASURE TM-06 3,800
376372TOPMEASURE ล้อวัดระยะทางขาย TOPMEASURE TM12 5,000
376373กล้องวัดระดับ กล้องระดับขาย SOKKIA B20 22,000
376377TOPCON TOTAL STATIONขาย TOPCON GTS-102N 145,000
376400HORIZON กล้องระดับขาย HORIZON HL32 โทรติดต่อสอบถาม
376406กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กล้องระดับขาย SOKKIA B40 12,500
376407SOKKIA กล้องระดับขาย SOKKIA B30 14,500
376408TOPCON กล้องระดับขาย TOPCON AT-B2 22,000
376409TOPCON กล้องระดับขาย TOPCON AT-B4A 12,500
376410TOPCON กล้องระดับขาย TOPCON AT-B3A 14,500
376411CIVI กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิกส์ขาย CIVIL DT-02 40,000
376415PENTAX กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิกส์ขาย PENTAX ETH-505 50,000
376422TOPCON -ขาย TOPCON TL-20G 35,000
376423TOPCON กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิกส์ขาย TOPCON DT-205 โทรสอบถาม
376424TOPCON กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิกส์ขาย TOPCON DT-209 85,000
376877Brunron เข็มทิศ-เครื่องวัดความสูงขาย Brunton Pocket Transit Compass Pocket Transit Compass 9,500
376880NIKON กล้องวัดมุมขาย NIKON NT-2CD NIKON NT-2CD 25,000
376881NIKON กล้องวัดมุมขาย NIKON NT-2CD NIKON NT-2CD 20,000
376882NIKON กล้องวัดมุมขาย NIKON NT-2CD NIKON NT-2CD 22,000
376884MDL-30 เครื่องทำระดับ-วางแนวเลเซอร์ขาย MDL-30 MDL-30 2,800
376885MDL-60 เครื่องทำระดับ-วางแนวเลเซอร์ขาย MDL-60 MDL-60 3,000
376887STAR ขาตั้งกล้องสำรวจขาย STAR STAR 2,000
376888ALUMINIUM TRIPOD ALT20 ขาตั้งกล้องสำรวจขาย ALUMINIUM TRIPOD ALT20 ALUMINIUM TRIPOD ALT20 2,000
376889ALUMINIUM TRIPOD SJA10FA ขาตั้งกล้องสำรวจขาย ALUMINIUM TRIPOD ALT10 1,500
376890ALUMINIUM TRIPOD SJA-40 ขาตั้งกล้องสำรวจขาย ALUMINIUM TRIPOD SJA-40 ALUMINIUM TRIPOD SJA-40 3,000
376893ALUMINIUM TRIPOD SJA-40B ขาตั้งกล้องสำรวจขาย ALUMINIUM TRIPOD SJA-40B ALUMINIUM TRIPOD SJA-40B 2,500
376894WOODEN TRIPOD ขาตั้งกล้องสำรวจขาย WOODEN TRIPOD WOODEN TRIPOD 3,500
376899CUBE MOLD 15X15X15 CMS. ชุดทดสอบดิน ทราย คอนกรีตขาย CUBE MOLD 15X15X15 CMS CUBE MOLD 15X15X15 CMS. 1,500
376900FIELD DENSITY TEST ชุดทดสอบดิน ทราย คอนกรีตขาย FIELD DENSITY TEST FIELD DENSITY TEST 6,200
376901Slump Test 1 ชุดทดสอบดิน ทราย คอนกรีตขาย Slump Test 1 Slump Test 1 3,500
376902SLUMP TEST SET 2 ชุดทดสอบดิน ทราย คอนกรีตขาย SLUMP TEST SET 2 SLUMP TEST SET 2 3,600
376903SUUNTO SK8 เข็มทิศ-เครื่องวัดความสูงขาย SUUNTO SK8 SUUNTO SK8 2,800
376904HD MINI 102 ชุุดเป้าปริซึ่มขาย HD MINI 102 HD MINI 102 4,000
376905HD MINI 106 ชุุดเป้าปริซึ่มขายมินิปริซึม HD MINI 106 5,000
376911CST CLL-400 ล้อวัดระยะทางขาย CST CLL-400 CST CLL-400 3,500
376912TOPMEASURE TM06 ล้อวัดระยะทางขาย TOPMEASURE TM06 4,000
376913TOPMEASURE TM12 ล้อวัดระยะทางขาย TOPMEASURE TM12 TM12 5,500
376914ROTOSURE 500 Deluxe ล้อวัดระยะทางขาย ROTOSURE 500 Deluxe 5,500
376915TOPMEASURE DM-12 ล้อวัดระยะทางขาย TOPMEASURE DM-12 DM-12 7,000
376916ROTOSURE Classique Professional ล้อวัดระยะทางขาย ROTOSURE Classique Professional Classique Professional 7,000
376917Top Measure EMW06 ล้อวัดระยะทางขาย Top Measure EMW06 EMW06 1,500
376919CST CLL-200 ล้อวัดระยะทางขาย CST CLL-200 CLL-200 2,000
377842GEO AL32 กล้องระดับขาย GEO AL32 GEO AL32 7,900
378000LAISAI รุ่น LS639 เครื่องทำระดับ-วางแนวเลเซอร์ขาย LAISAI LS639 LAISAI รุ่น LS639 5,500