กรุณาป้อนราคาสินค้าตั้งแต่   ถึง     
ID Brand หมวดสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ( บาท )
366566- ชาเจียวกู่หลาน ปัญจขันธ์ชาเจียวกู่หลาน ปัญจขันธ์ 80
366567- ชาดอกคำฝอยชาดอกคำฝอย 150
366568- ชาอู่หลงมะลิชามะลิ 180
366569- ชาอู่หลงข้าวหอมชาอู่หลงข้าวหอม 20
366572- ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 250
366575- ชาอุ่หลง เบอร์ 12ชาอุ่หลง เบอร์ 12 150
366576- ชาอูหลงหอมหมื่นลี้ชาอูหลงหอมหมื่นลี้ 260
366577- ชาอู่หลงยอดน้ำค้างชาอู่หลงยอดน้ำค้าง 290
366588- ชาอู่หลงผสมโสมชาอู่หลงผสมโสม 250
366589- ชาใบหม่อนชาใบหม่อน 70