ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ9959361

รับแปลวิทยานิพนธ์ รับแปลสารนิพนธ์ รับแปลดุษฎีนิพนธ์ รับแปลบทคัดย่อ รับแปล Abstract

รับแปลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทคัดย่อ จากไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทุกภาษา ในทุกสาขาวิชา เช่น

*แพทยศาสตร์
*พยาบาลศาสตร์
*เภสัชศาสตร์
*สาธารณสุขศาสตร์
*วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เคมี เครื่องกล โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อวกาศยาน คอมพิวเตอร์ เหมืองแร่ โลหะการ สำรวจ ฯลฯ
*วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนง
*บัญชี - บัญชีบริหารและบัญชีการเงิน
*บริหารธุรกิจ - การเงิน การตลาด อุตสาหกรรม ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
*เศรษฐศาสตร์ - จุลภาค มหภาค
*นิติศาสตร์ - มหาชน ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
*รัฐศาสตร์ - การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฯลฯ
*นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
*พระพุทธศาสนา
*อื่นๆ อีกมากมาย

โดยคณะผู้แปลที่ทรงคุณวุฒิ จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากต่างประเทศ จากทุกสาขาวิชา

ศัพท์เฉพาะ อ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ติดต่อคุณวรรณี
โทร. 089-140-6413
Email: centertranslation@hotmail.com