ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ9885036

Sound Lab ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมจำหน่ายติดตั้งใหม่ และสื่อ AEC ศูนย์การเรียนภาษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.ดีระดับตำบล อำเภอ(สพฐ,เทศบาล,อบต,อบจ,สช,อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย)ระบบเสียงระบบภาพทั่วประเทศไทย

แสดงภาพทั้งหมด

+ บริการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม จำหน่ายอุปกรณ์ห้อง Sound Lab ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ (จากการชำรุดของชุดควบคุมระบบตัวเครื่องที่โต๊ะอาจารย์ หรือ จากการที่นำเด็กไปนั่งเรียนในห้องเรียนแต่ไม่ได้ใช้ชุดควบคุม ครูไม่อยู่ในห้อง เด็กนักเรียน นักเรียน นักศึกษาก็ เขียน งัด แกะ ชุดควบคุมที่ติดกับโต๊ะคูหาผู้เรียน พอถึงจะใช้เปิดระบบ ก็ช็อท เสียหายมากยิ่งขึ้น หรือเลิกใช้แล้วไม่คุมเครื่องด้วยผ้าคุม ฝุ่นก็เขาไปในชุดควบคุมที่โต๊ะครู หรือ ตัวเครื่องควบคุม เครื่องขยายเสียงของผู้เรียนเสียเองตามสภาพการใช้งาน ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ทุก 3-5 ปี) เพื่อพัฒนา ทักษะทางภาษาสู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยนภายในปี พศ 2558 และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ รร.ประถม รร.อนุบาล รร.มัธยม วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนสาธิตฯลฯ มหาวิทยาลัย และงบกระทรวงมหาดไทย รร.สังกัด อบต,อบจ ,เทศบาล และ กทม. งบกระทรวงกลาโหม งบกระทรวงสาธารณสุข ทุกกระทรวง ฯลฯ ทั่วประเทศ

+ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่มีอยู่ทุกโรงเรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน (AEC)
เป็นการลงทุนด้านการศึกษา ด้านภาษาที่ได้ผล แต่ลงทุนน้อยและปรับปรุงแล้วยังใช้ได้ผลอีกนาน เมื่อเทียบกับห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนใดสถานศึกษาใดต้องการปรับปรุง ติดต่อ K-TEC 081-2087308

+ ยินดีจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ที่ทางโรงเรียน สถานศึึกษาต้องการแต่ หาไม่ได้หรือ
ไม่มีบริษัทใดมายื่นสอบราคา
ติดต่อ K-TEC 081-2087308

+ เสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาใหม่(ติดตั้งใหม่) Mastercontrol และ Unit set พร้อมอุปกรณ์ ทั้งขนาด 16-64 คูหา(16-64 ที่นั่งใหม่) ติดตั้งใหม่ และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มจำนวนที่นั้งผู้เรียนใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ) ในโรงเรียนดีระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ทั่วประเทศ


+ชื่อครุภัณฑ์: ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน (AEC)

1. ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอนปฎิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
1.1 รายละเอียดทั่วไป
1.1.1 เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital content) ในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia)ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab ,ห้อง Self Access หรือห้องเรียนรู้และสืบค้นอินเตอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา
1.1.2 มีโครงสร้างระบบแบบ (Base brain Learning )
1.1.3 เป็นซอฟท์แวร์ที่ไม่จำกัดอายุการใช้งาน
1.1.4 มีการโต้ตอบกับผู้เรียนแบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive electronic communication) ใช้สำหรับบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา หรือนำไปให้บริการ สำหรับการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนของนักเรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างทั่วถึงและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น รองรับการให้บริการทางการศึกษาแบบไร้ขีดจำกัด
1.1.5 เนื้อหามีการแบ่งระดับความยากง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับมัธยม มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับความถนัด และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน(Learning Style) นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภายในสมองและจิตใจ เพื่อยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบองค์รวม
1.1.6 มีระบบ Voice Recognition ฝึกฝนการออกเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สามารถวิเคราะห์เสียงและประเมิลผลการออกเสียงของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนแก้ไขข้อบกพร่องการออกเสียงได้ตรงจุด รูปแบบการนำเสนอที่ผสมผสานเอาเนื้อหาวิชาการ บวกความบันเทิง (Edu-tainment) สามารถจัดการศึกษาแบบ e-Training ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามต้องการ และความถนัดของผู้เรียนโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับก่อนหลัง ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จด้านการสนทนาเร็วขึ้น
1.1.7 การวัดและประเมิลผล แต่ละบทเรียนมีแบบทดสอบ และวิธีการทดสอบในรูปแบบเกมส์การศึกษา ที่ออกแบบเพื่อสร้างความบันเทิง สนุกสนาน ท้าทายและ มีหลายหลากรูปแบบ ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซ้ำซาก จำเจ แต่เป็นการกระตุ้น จูงใจผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความพยายามเรียนรู้ ฝึกฝน จนเกิดทักษะ ความชำนาญและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
1.1.8 เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบและพัฒนาให้ใช้งานง่าย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ง่ายต่อการติดตั้งและดูแล และการเข้าถึง แม้ผู้ใช้จะไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการครุภัณห้องปฏิบัติการทางภาษา (AEC) 12-20 รายการ ขนาด 20-80ที่นั่ง (มีให้เลือก 2 ระบบคือ Analog และระบบ Digital)

งบกระทรวงศึกษาธิการ รร.ประถม รร.อนุบาล รร.มัธยม วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนสาธิตฯลฯ รร.สังกัด. สช. มหาวิทยาลัย และงบกระทรวงมหาดไทย รร.สังกัด อบต,อบจ ,เทศบาล กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ทุกกระทรวง ฯลฯ ทั่วประเทศ

1 เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน 1 ชุด
2 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 ชุด
3 โต๊ะไม้ปูโพเมก้าใส่อุปกรณ์สำหรับผู้สอน 1 ตัว
4 เก้าอี้หนังสำหรับผู้สอน 1 ตัว
5 ชุดขยายเสียงสำหรับผู้เรียน 40 ชุด
6 ชุดหูฟังพร้อมไมค์ 41 ชุด
7 สายนำสัญญาณ 40 ชุด
8 ชุดโต๊ะคูหาผู้เรียนพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด
9 ชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับผู้เรียน 40 ชุด
10 ลำโพงประจำหน้าห้องเรียน 2 ตู้
11 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
12 ชุดคอมพิวเตอร์ 3.4G Ram 4G HD 500G และจอ LED 18.5 แสดงผลประจำห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
13 ชุดโปรเจ็คเตอร์ 2500 ANSI Lumens และจอแสดงผล 70 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
14 แผ่นรองเขียนแบบบางพร้อมเมาปากกา 1 ชุด
15 เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน 2-10 ชุด
16 เครื่องเล่น DVD Rec บันทึกเสียงบันทึกภาพสำหรับผู้สอน 1 ชุด
17 ชุด AIR 18000-24000 BTU 2 ชุด
18 เครื่องรับโทรทัศน์สี (Plasma-LCD) 40-50 นิ้ว 1 เครื่อง
19 ค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้ง (จังหวัด......) 41 ชุด
20 ชุดสื่อห้องปฏิบัติการทางภาษาสู่อาเซียน (AEC) 1 ชุด

หมดรายการ

: หมายเหตุ ต้องการรายละเอียดหรือสเป็กประกอบ ติดต่อแจ้งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
โดยแจ้ง ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่ให้เสนอราคา

ติดตั้งณ. จังหวัด และระบุจำนวนที่นั่งของผู้เรียน ต้องการกี่ที่นั่ง
ส่งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ห้องปฏิบัติการระบบดิจิตอล (ห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์) ขนาด 20-50 ที่นั่ง

1 Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ 1 เครื่อง
2 Notebook Tablet สำหรับครู 1 เครื่อง
3 TV LED/ Plasma TV ขนาด 60 นิ้ว 1 เครื่อง
4 Tablet สำหรับนักเรียน 20-50 เครื่อง
5 Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอของนักเรียน 1 ชุด
6 สื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการอ่าน การฟัง การพูดภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 1 ชุด
7 หูฟังครูและนักเรียน 21-51 ตัว
8 ชุดขาแขวนจอ LED 60 นิ้ว 1 ชุด
9 สายสัญญาณภาพ VGA 1 เส้น
10 ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับผู้เรียน 10-25 ชุด
11 ชุดโต๊ะควบคุมสำหรับผู้สอน 1 ชุด
12 เก้าอี้สำหรับผู้สอน 1 ตัว
13 เก้าอี้สำหรับผู้เรียน 20-50 ตัว
14 Server 1 ชุด
15 ค่าอุปกรณ์การติดตั้ง บริการติดตั้ง (จังหวัด ............. ) 21-51 ชุด
16 สื่อห้องปฏิบัติการทางภาษาสู่อาเซียน (AEC) 1 ชุด
หมดรายการ

: : หมายเหตุ ต้องการรายละเอียดหรือสเป็กประกอบ ติดต่อแจ้งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
โดยแจ้ง ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่ให้เสนอราคา
ติดตั้งณ. จังหวัด และระบุจำนวนที่นั่งของผู้เรียน ต้องการกี่ที่นั่ง
ส่งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


+ จำหน่ายชุดหูฟังพร้อมไมค์ Head Phone เป็นชนิดสวมศรีษะ มีนวมฟองน้ำหุ้มหูฟัง ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ทุกรุ่น พร้อมส่งพัสดุ ทั่วประเทศ (สั่งชุดหูฟังพร้อมไมค์ 1 ชุดก็สามารถจัดส่งให้ได้ แต่ต้องแจ้งว่าเป็นรุ่นใด)

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ)

+ เสนอการบริการตรวจเช็คเครื่องและอุปกรณ์ห้อง Sound Lab ระยะทางไปกลับไม่เกิน 800 กิโลเมตร (จาก กทม.)
ทางเรามีบริการตรวจเช็คห้องปฏิบัติการทางภาษาให้ฟรี (ฟรีค่าแรงการตรวจเช็ค)
ติดต่อ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 081-2087308


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ บริการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม จำหน่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ (จากการชำรุดของชุดควบคุมระบบตัวเครื่องที่โต๊ะอาจารย์ หรือ จากการที่นำเด็กไปนั่งเรียนในห้องเรียน หรือเลิกใช้แล้วไม่คุมเครื่องด้วยผ้าคุม ฝุ่นก็เขาไปในชุดควบคุมที่โต๊ะจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่หรืออัพเกด ทุก 2-3 ปี)

+ บริการตรวจเช็ค และซ่อมเป็นรายปี ตามสภาพจริง ทุกภาคเรียนพร้องใช้งานตลาดเวลา โรงเรียนใดต้องการ
ใช้บริการดูแลเป็นรายปี ติดต่อ K-TEC

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ เสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่(ติดตั้งระบบใหม่ทั้งห้อง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งขนาด 16-60 ที่(16-60 ที่นั่งใหม่) ติดตั้งใหม่ และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มจำนวนที่นั้งผู้เรียนใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ) ในโรงเรียนดีระดับตำบล และระดับอำเภอ ทั่วประเทศ

1 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ AMD/DVI 3.4 GHz RAM 4G DVD-RW
HD 500GB และจอ LED 18.5 นิ้ว ประจำห้องเรียน 21-41 ชุด
2 โต๊ะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21- 41 ชุด
3 Switch 48 Port 1 ชุด
4 Rack Mount 6U 1 ชุด
5 สาย UTP พร้อมหัวต่อ RJ-45 21-41 ชุด
6 ชุดรางพลาสติก 1 ชุด
7 ชุดเก้าอี้พลาสติก/เก้าอี้หนัง 21-41 ชุด
8 อุปกรณ์ไฟฟ้า 21-41 ชุด
9 ค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้ง 21-41 ชุด
10 สื่อห้องปฏิบัติการทางภาษาสู่อาเซียน (AEC) 1 ชุด
หมดรายการ

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ)

+ ออกแบบและติดตั้งระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง
2 เครื่องพิมพ์ ทรีอินวัน พร้อมติดแทงค์ 1 เครื่อง
3 เก้าอี้หนัง 4 ตัว
4 เครื่องรับโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง
5 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง
6 พัดลมแบบตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว 4 เครื่อง
7 HUB 16 Port 1 เครื่อง
8 เคาท์เตอร์บริการยืม คืน แบบโค้ง 1 ชุด
9 ตู้จัดนิทรรศการ 1 ตู้
10 ที่วางหนังสือพิมพ์แบบปาติเคิลบอร์ด 1 ชุด
11 โต๊ะค้นคว้าไม้กั้นต่ำพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด
12 ชั้นวางหนังสือแบบแอน 4 ตัว
13 ชั้นวางหนังสือแบบตรง 6 ตัว
14 ชุดรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด
15 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 4 ตัว
หมดรายการ


+ ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงสาธารณะ หอกระจายข่าว

+ จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

+ จำหน่าย และดำเนินการติดตั้งป้ายอักษรไฟวิ้ง

+ ออกแบบและผลิตชุดฝึกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ และมหาวิทยาลัย ตามต้องการ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ ต้องการข้อมูลเพิ่ม ให้แจ้งความต้องการว่าเรื่องใด หรือให้เสนอราคาจำนวนที่ต้องการ(โดยแจ้ง)
1. จำนวนที่นั่งของผู้เรียนว่าต้องการเท่าใด ........xx.....ที่นั่ง
2. ระบุชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ให้เสนอราคา ..........................................
3. ระบุที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................

แจ้งมาที่ Email: ktec.org@gmail.com หรือ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (081-2087308 )
+++++++++++++++++++++++++++++++++

รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
รับผู้ที่จบปริญญาตรี(คอบ,วศบ)ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรคมนาคม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านคอมพิวเตอร์
และสามารถทำงานวิจัยด้านการศึกษาได้ อายุ 25-35 ปี 1 ตำแหน่ง
ผู้ที่จบระดับ ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกสาขา 4 ตำแหน่ง
และผู้ที่จบระดับ ปวช. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
ติดต่อ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
15 หม่ 1 ต.เกาะโพธิ์ อ. ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทร 081-2087308


+++++++++++++++++++++++++
* Evaluation repair equipment room Sound Lab estimated cost to repair all the systems engineer. (From the malfunctioning of the control system of the machine table or from a professor who brought the child to sit in the classroom, but not take control. Teachers in school children, students also wrote yank open the driver with a learner booths. The system is open enough to take shots even more damage. Obsolete or not control machines with control boards. Dust was his teacher's desk or in a control panel. Amplifier of the learners themselves under conditions of use. Installed since the year 2540 and thus need replacement every 3-5 years) to develop the language skills to international standards within ASEAN since 2558 and for the year external assessment. Ministry of Education School. Elementary School. Nursery School. High School. College of Agriculture and Technology High School High School Interior Ministry statement etc School and University School. Under Taos, Provincial, Municipal and Bangkok Statement of the Ministry of Defence. Statement of the Ministry of Health, Ministry, etc. all over the country.

* Improved language laboratory. Available all schools to enter the international standards within the Asian Cup since 2558 (AEC).
Investment in education The language is ineffective But less investment and also works longer. Compared to the computer room
Any school students who want to improve contact K-TEC 081-2087308.

* Please provide teaching material and equipment, electronic media, etc.
The school Education Sึึ place but want to or not.
No company submitted Prices contact K-TEC 081-2087308.

* Bid set a new language laboratory (reinstallation) Mastercontrol and Unit set with both booths 16-56 (16-56 seat new) Install new and additional installation of new seats of all learners. The company (all brands) in the school district level, district level and provincial level across the country.


+ Name of equipment: a series of operations to develop electronic teaching materials.
Language skills to international standards within ASEAN since the year 2558 (AEC).

1. The electronic medium of instruction. The teaching approach is to develop English conversation skills.
1.1 Overview
1.1.1 The electronic media (Digital content) in the form of mixed media. (Multimedia) designed and developed to handle instruction in computer use in the Language Lab Sound Lab, Self Access room or classroom and searched the Internet. Education site
1.1.2 There infrastructures (Base brain Learning).
1.1.3 is software that is not limited lifespan.
1.1.4 interacts with the students interacted with (Interactive electronic communication) used for administration. Teaching skills to effectively develop knowledge and skills in English to administrators, teachers, students or put into service. For research Learn more outside the classroom of students. Learners can study it thoroughly and succeed faster. Supports unlimited educational services.
1.1.5 The content is divided into levels of difficulty. For learners Since the high school level Universities and individuals Consistent with aptitude And learning style of the learner (Learning Style) also promote the development of the brain and mind. To uplifting the moral means to develop students holistically.
1.1.6 Voice Recognition system has experienced a pronounced perfectly. Which can analyze the sound and Müller Voting Results of the study. To help the students, fixing bugs to vote on the spot. Presentation style that combines academic content. Plus entertainment (Edu-tainment) can provide training for e-Training Students can choose the content you want. And the aptitude of the students without the order of precedence. The students achieved the conversation faster.
1.1.7 measurement and the results Müller. Each lesson has a quiz And how to test in the form of games. Designed to entertain and have fun, challenging and varied forms. The students not born of boredom, monotony, but encouraged. Motivating learners The students are trained to try to learn the skills and expertise have the highest achievement.
1.1.8 Electronic media is designed and developed to be user friendly. Facilities for users Easy to install and maintain. And access Even those without much knowledge of computers.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++
Language Laboratory of Applied Studies (AEC) 12-20 20-80 size of the seat (optional second system is Analog and Digital).
Statement of the Ministry of Education School. Elementary School. Nursery School. High School. College of Agriculture and Technology High School High School Etc. High School. JURISDICTION. Schopenhauer. Universities and High Interior Ministry statement. Under the DOA, Provincial, Municipal Department of Defense. Ministry of Health, Ministry, etc. all over the country.

One for teachers, one set of control.
2 air power first set.
Omega 3's wooden coverings input device for the first instructor.
4 leather chairs for the teachers first.
5 amplifier for learners 40 series.
6 headset with mic 41 series.
Transmission line 7 series 40
Table 8 students, with 20 booths set.
9 sets, 40 sets of plastic chairs for the students.
Page 10 regular classrooms, two speaker cabinets.
11 three-dimensional projector first set.
12 PC 3.4G Ram 4G HD 500G and LED 18.5 inch display with one set of classrooms.
13 Series projectors with 2500 ANSI Lumens and a 70-inch display, equipped with one set.
14 slim pad with pen drunk one series.
15 player and audio recorder for about 2-10 series.
16 Player DVD Rec Audio recording for teaching one set.
AIR 18000-24000 BTU 2 sets of 17 sets.
18 color televisions (Plasma-LCD) 40-50 inch one machine.
19 installation fee and equipment installation. (Province ......) 41 series
20 media language laboratory to ASEAN (AEC) 1 series.

All items

Note details or spec components. Please contact us at Email: ktec.org@gmail.com.
The name schools / agencies to bid.
Installed at. Provincial and specify the number of seats of learning. Want a seat
Send to Email: ktec.org@gmail.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++

Digital lab system (Computer lab) and 20-50 seats.

1 Access Point for tethering one device.
2 Notebook Tablet teacher for one machine.
3 TV LED / Plasma TV and 60-inch one.
4 Tablet for Students and 20-50
5 Display Control System and the first batch of students.
6-media teaching reading skills of listening, speaking in ASEAN first set.
7 headphones, the teachers and students 21-51.
8 Bracket for LCD LED 60-inch sets, one set.
9 video cable VGA 1 line.
10 operating table for 10-25 learners series.
11 Table control for teaching one set.
12 chair for one of the instructor.
13 chairs for the adults 20-50.
14 Server 1 series
15 Equipment installation Installation services (provincial .............) 21-51 series.
16 media language laboratory to ASEAN (AEC) 1 series.
All items

:: Note details or spec components. Please contact us at Email: ktec.org@gmail.com.
The name schools / agencies to bid.
Installed at. Provincial and specify the number of seats of learning. Want a seat
Send to Email: ktec.org@gmail.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++


+ General Headset Microphone Head Phone is kind of wearing a head. Mitt sponge earbud Made from rugged materials
Models with shipments around the country (the first headset with mic kit, it can be delivered. But be that as any version).

+ Get more repair and installation of all new companies (all brands).

* Offer a check-up and room equipment Sound Lab distance to return no more than 800 kilometers (from Bangkok).
We provide a free check-up language laboratories. (Free labor inspection).
Contact Mike King Electronic Technology 081-2087308


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++

* Evaluation repair equipment, computer equipment distributor. The estimated cost to repair all the systems engineer. (From the malfunctioning of the control system of the machine table or teachers from the classroom to take the kids to enjoy. Obsolete or not control machines with control boards. He was to control dust on the table need to replace or upgrade every 2-3 years).

+ Check And repair annually authentic, complete each semester at the market. Any school needs
Use care services annually, contact K-TEC.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++
* Bid set a new computer lab (installation of new bathroom), with both components at size 16-60 (16-60 new seats) installed new and additional installation of new seats learners of all companies. (all brands) in a good school district. And district level throughout the country

One computer with AMD / DVI 3.4 GHz RAM 4G DVD-RW.
Screen LED 18.5-inch Full HD 500GB and classroom set 21-41.
2 21 41 PC operating table series.
3 Switch 48 Port 1 series
4 Rack Mount 6U 1 series
5 UTP cable with RJ-45 21-41 head per set.
6 Series 1 Series plastic rails
Series 7 chairs, plastic / leather chairs set 21-41.
8 Electrical series 21-41
9 service installations and equipment installation set 21-41.
10 media language laboratory to ASEAN (AEC) 1 series.
All items

+ Get more repair and installation of all new companies (all brands).

+ Design and install computer labs. Network

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |

Durable library items

1 microcomputer 4
Three-in-One printer is equipped with two tanks, one machine.
3, 4 leather chairs
4 color television, 40-inch LCD monitor one machine type.
5 Vacuum 1
6 Fan standing with four 16-inch machine.
7 HUB 16 Port 1 Equipment
8 Service Desk Loan Curved 1 kit.
Box 1 Box 9 exhibition
10 placed a newspaper Particleboard first set.
Table 11 research chairs, wooden blocks under two sets.
12 bookshelf model Ann 4.
13 bookshelf with a straight six.
14 1 satellite receiver set.
15 Computer Table 4
All items


+ Installed audio conference. Sound public broadcasting tower

* Supply and installation of surveillance cameras (CCTV).

* Supply and installation operation-in lights wink.

+ Design and production of training in electronics. To colleges and universities, as required under the VEC.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

For more information: To request that any matter. Or the bid amount required (by request).
1. The number of seats of the class that they want much. ........ Xx ..... seat
2. Specify the name of the agency or to bid. ..........................................
3. Address the group, district, provincial and telephone number ...........................

Off Email: ktec.org@gmail.com or king-Link Technology (081-2087308).
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Staff Position 4
Those who graduated with a BA (Cobham, B.Eng) in electronics. Telecommunications Industrial Or the computer
And research, education, age 25-35 years, one position.
The Graduate Diploma level. The Department of Electronic fourth branch position.
And those who completed vocational. Department of Electronic 2 position.
Can work upcountry
Contact Mike King Electronic Technology
Notes 1 to 15. Ko Pho district Phli district. Nayok 26,130 call 081-2087308.