ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ9618929

TA-Consultants-บริการงานจดทะเบียนบริษัท ด้วยราคาที่ยุติธรรม จดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท จดหจก.4,500 บาท (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว)ฟรี ตรายาง+ฟรีจดบัตรภาษี+ฟรีทำบัญชี 1 เดือน บริการทำบัญชีราคา 1,500 บาท/เดือน ฟรีปิดงบรายปี คิดค่าสอบบัญชีเริ่มต้นที่ 4,000 บาท

ด้วยประสพการณ์และความตั้งใจในสายงานวิชาชีพ ได้เล็งเห็นถึงโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การจัดการด้านบัญชีและการเงิน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการวางแผนระบบงานและการพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

สำนักงานบัญชี ทีเอ คอนซัลแทนท์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจนี้เสนองานบริการให้กับผู้ร่วมประกอบการด้วยความเข้าใจ จริงใจ และตระหนักถึงงานของธุรกิจที่จะเข้ามากำหนด หรือวางแผนระบบ และให้คำปรึกษา พร้อมการบริการ จัดการ เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตและมั่นคงด่่้วยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและยินดีให้คำปรึกษาก่อนการตัดสินใจ


งานบริการ-งานจดทะเบียนบริษัท (ทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง )

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 9,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดแล้ว) ค่าธรรมเนียมปกติ 6,300 บาท

- จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดแล้ว) ค่าธรรมเนียมปกติ 1,350

- จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

- จดเลิกกิจการ 11,000 บาท รวมปิดงบเลิก ประกาศลงหนังสือพิมพ์และค่าธรรมเนียมทั้งหมด

- จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อ เพิ่มทุน ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท

- จดบัตรผู้เสียภาษี 500 บาท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,500 บาท

- จดทะเบียนประกันสังคม, แจ้งเข้า , แจ้งออกประกันสังคม แจ้งเปลี่ยนแปลงประกันสังคม ราคา 1,500 บาท

บริการที่จะได้รับหลังจากจดทะเบียนกับทางสำนักงาน มีดังนี้

บริการจัดทำบัญชีและภาษี ฟรี 1 เดือน ราคาปกติ 1,500 บาท/ เดือน
ทำตรายางฟรี 1 อัน ปกติราคาอันละ 200-300 บาท
บริการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางอินเตอร์เน็ตงานบริการ-ด้านภาษีและบัญชี
เนื่องจากการจัดทำบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประกอบกิจการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายทางบัญชี และภาษีอากร ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และประหยัด ทางสำนักงานจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการ จัดการ บริหาร ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งมีรายละเอียดและขอบเขตในการบริการดังนี้

- จัดทำเอกสารบัญชีและลงรายการบัญชบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีและรายงานประกอบต่างๆอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลัการบัญชี

- การจัดทำบัญชีต้องตรวจสอบและควบคุมให้UPDATE เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจ ในเรื่องภาษีให้ถูกต้องและประหยัดที่สุด

- ผู้ทำบัญชีต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตาม พรบ.บัญชี 2547

- จัดทำและนำส่งภาษีรายเดือน ภงด.1,2,3,51,50,53,54 และ ภพ.30,36

- ปิดงบการเงินประจำปีและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติพร้อมนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

- ให้คำแนะนำในการวางแผนระบบบัญชีและระบบเอกสารเบื้องต้นในการจัดทำบัญชีและผังการเดินเอกสารให้เหมาะสมกับกิจการ

- สำนักงานมีบริการรับ-ส่งเอกสารไว้คอยบริการลูกค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของงานและประหยัดเวลาของลูกค้าโดย(คิดค่าบริการรวมกับค่าบริการจัดทำบัญชีแล้ว)

- สำนักงานมีการควบคุมระบบเอกสารและสถานที่เก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้

บริการที่จะได้รับหลังจากทำบัญชีและภาษีกับทางสำนักงาน มีดังนี้

- ค่าบริการจัดทำบัญชีและภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร 1,500 บาท/เดือน (เพิ่มจากราคานี้ดูที่ปริมาณเอกสารเป็นหลัก)
- สำหรับกิจการที่เพิ่งเปิดแรกๆไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ คิดค่าบริการ 500 บาท (แต่จะต้องยื่นแบบเปล่ากับสรรพากรกรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- เป็นตัวแทนในการพบสรรพากรกรณีมีจดหมายแจ้งให้ไปชี้แจง
- บริการปิดงบการเงิน ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งเริ่มต้นที่ 4,000 บาท
- บริการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

ยินดีให้บริการและสอบถามกับทางสำนักงานได้ทุกวัน จันทร์-ศุกรฺ์ เวลา 8.30-17.30 น. เสาร์-อาทิตย์ สอบถามได้ตอลดเวลา คะ ยินดีให้คำปรึกษาแม้ไม่ได้เป็นลูกค้าของสำนักงาน หรือสอบถามทางอีเมลล์ apa_jit@yahoo.co.thที่ตั้งสำนักงาน ทีเอ คอนซัลแทนท์
99/1151 ซอย 21ค ถนนกรุงเทพฯ-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ 0917755690,095-7876998 ยินดีสอบถามได้ตลอดเวลาคะ
Email Address apa_jit@yahoo.co.th (สอบถามทางอีเมลล์ได้ตลอดเวลาคะ)