ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8737508

ตลาดน้ำอัมพวา,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สมุทรสาคร,ดอนหอยหลอด,ตลาดน้ำดำเนินสะดวก,โบสถ์พระแม่บังเกิด,วัดบางกุ้ง,อุทยาน ร.2,โบสถ์ไม้สักแกะสลัก,บ้านแมวไทยโบราณ,วัดโพธิ์ปรก Unseen Thailand,ลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธ์ 200 ปี,ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา,ล่องเรือชมวิถีชีวิต

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ “ล่องเรือชมหิ่งห้อย - อัมพวา” (1วัน)

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับ
07.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่สมุทรสงคราม
09.00 น. เดินทางถึง จ.สมุทรสงคราม นำท่านสู่ ดอนหอยหลอด ชมทัศนียภาพที่สวยงาม แปลก และมีเอกลักษณ์ ของที่นี่ ในยามปกติเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลจะท่วม ดอนจะจมหายไปในน้ำไม่มีร่องรอยของดอนหอยหลอดอยู่เลยแต่พอน้ำลง
10.30 น. จากนั้นนำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดแรก คือ วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกันว่า "วัดมอญ " สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2341 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัวที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึงความร่มเย็นของแผ่นดินไทย
11.30 น. แวะชมบรรยากาศ ตลาดสดเสี่ยงตายหรือ ตลาดหุบร่ม เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง อาหาร ในตลาดบนทางรถไฟ
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ สวนอาหารชาวเล
14.00 น. ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่
15.00 น. จากนั้นนำท่านแวะชม “เตาตาลทวี” เป็นเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ชมการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว ชิมน้ำตาลสดจากสวน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำตาลมะพร้าวในราคาพิเศษ
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านสู่ ตลาดน้ำอัมพวา ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ ในคลองอัมพวาจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็น ขายของบนบกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและเลือกรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้ตามอัธยาศัย) บริเวณรอบๆตลาดน้ำ ผ่อนคลายกับบรรยากาศสบาย ๆ จากเสียงเพลงตามสายของชาวชุมชน
18.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าเรือนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย (ไม่รวมในค่าทัวร์) บนต้นลำพู ในคลองอัมพวา คลองผีหลอก และ คลองหมาหอน ท่านจะได้ชื่นชมกับแสงวับๆของสัตว์ชนิดเล็ก ที่มีชื่อว่า หิ่งห้อย แมลงชนิดนี้
19.00 น. นำท่านล่องเรือกลับไปยังท่าเรือ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อ ท่าน
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. ค่าตู้ปรับอากาศ
2. อาหาร 1 มื้อ
3. ค่าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย
5. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
6. ค่าไกด์และstaff

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

วันแรก (ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - โบสถ์พระแม่บังเกิด - วัดบางกุ้ง - อุทยาน ร.2 - โบสถ์ไม้สักแกะสลัก - บ้านแมวไทยโบราณ - วัดโพธิ์ปรก Unseen Thailand - ลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธ์ 200 ปี - ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา - ล่องเรือชมวิถีชีวิต - ชมหิ่งห้อย - โครงการชัยพัฒนานุรักษ์)

06.30 น.ออกเดินทางสู่ สุมทรสงคราม โดยรถตู้ VIP หลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
08.30 น. ให้ท่านรับประทานอาหารเช้าที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกตามอัทยาศัย

09.00 น.ชมวิหารพระแม่บังเกิด มีกระจกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย
10.00 น. เที่ยวชมวัดค่ายบางกุ้ง สักการะหลวงพ่อนิลมณี และชมโบสถ์โพธิ์ปรกแห่งเดียวในประเทศไทย

11.00 น. ชมอุทยาน ร.สอง ซึ่งที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องจักร ๆ วงค์ ๆไทย

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ำแม่กลอง (มื้อที่ 1 )
13.00 น. ชมโบสถ์ไม้สักแก่ะสลักแห่งเดียวในประเทศไทยที่วัดบางแคน้อย
13.45 น. ชมบ้านแมวไทย ซึ่งมีแมวไทยโบราณพันธ์หายาก เช่น พันธุ์วิเชียร์มาศ พันธุ์ศรีสวาด ฯลฯ
14.30 น. ลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อายุ 200 ปีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
15.00 น. พาไปชมจุดชมวิวแม่น้ำแม่กลองแบบ Panorama ตรงจุดที่เห็นทิวทัศน์อัมพวาได้สวยและกว้างไกลที่สุด
16.00 น. ชมตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวในประเทศไทย
16.30 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์อัมพวา เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ริมแม่น้ำ
18.00 น. แว่ะรับประทานอาหารค่ำระหว่างทาง (มื้อที่ 2 )
19.00 น. ชมหิ่งห้อย แมลงน่ารักแสนมหัศจรรย์ยามค่ำคืน
20.00 น. พาเยี่ยมชมโครงการชัยพัฒนานุรักษ์
21.00 น. พักผ่อนตามอัทธยาศัยที่โฮมเสตย์หรือรีสอร์ท หรือท่านใดจะไปเดินเล่นหรือช๊อปปิ้งต่อก็ตามสบาย

วันที่สอง (ตักบาตรพระพายเรือ - สบายๆในอัมพวา - บ้านเบญจรงค์ไทย - ศาลาลงรักษ์ปิดทอง - วัดบางกระพ้อม - ไหว้หลวงพ่อบ้านแหลม - ชมรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาดสด - ดอนหอยหลอด
06.00 น. ตักบาตรพระพายเรือ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โฮมเสตย์หรือรีสอร์ท (มื้อที่ 3 )
08.00 น. ให้ท่านพักผ่อนหรือเลือกทำกิจกรรมตามอัทยาศัย อาทิ ไปถ่ายรูปสวย ๆ ตามจุดต่าง ๆ (โดยมีทีมงานพาไป), พายเรือในคลอง, เล่นน้ำ, ซ๊อปปิ้ง, ตกปลา, เล่นอินเตอร์เนต ฯลฯ
10.00 น. อำลาเจ้าของบ้านโฮมเสตย์ หรือเจ้าของรีสอร์ทพร้อมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก
10.30 น. ชมบ้านเบญจรงค์ไทย ชมการสาธิตการทำเครื่องเบญจรงค์ไทย
11.00 น. ไหว้ศพหลวงพ่อไม่เน่าไม่เปี่อย ที่อยู่ในศาลาลงรักษ์ปิดทองสวยที่สุดในประเทศไทย
12.00 น. รับประทานกลางวันริมแม่น้ำแม่กลอง (มื้อที่ 4 )
13.00 น. แว่ะไหว้พระดัง หลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม
13.45 น. ไหว้พระขอพรที่วัด หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่กลอง
14.25 น. พาท่านไปถ่ายรูปตลาดแม่กลอง ตลาดสดบนรางรถไฟผ่ากลาง พอรถไฟมาแม่ค้าต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
16.00 น. สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ ณ ดอยหอยหลอด
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ดอยหอยหลอด ระหว่างรออาหารท่านสามารถเดินชมป่าโกงกางและชมลิงแสมได้
(มื้อที่ 5 )
19.50 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ:
- ท่านละ x,xxx บาท (พักโฮมเสตย์ริมคลองอัมพวา)
- ท่านละ x,xxx บาท (พักรีสอร์ตริมคลองอัมพวา)

ราคานี้รวม

1. ค่าที่พักรีสอร์ทหรือโฮมเสตย์ 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ +อาหารว่าง
3. ค่ารถตู้ VIP ไปกลับ กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา