ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8736670

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์,ลพบุรี,พระปรางค์สามยอด,เทวสถานปรางค์แขก,เทวสถานปรางค์แขก,พระนารายณ์ราชนิเวศน์,วัดตองปุ,สระแก้ว,หอไตรวัดท่าแค,วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร,วัดชีป่าสิตาราม,พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ ลพบุรี (One-Day-Trip)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เป็นข้าวต้ม หรือนม+ขนมปัง+เครื่องดื่ม

08.00 น. เดินทางไปนมัสการที่ วัดพระบาทน้ำพุ เจ้าหน้าที่วัดจะทำการบรรยายในห้องประชุม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาชมสถานที่ต่างๆ เช่นผู้ป่วยโรคเอดส์,รอยพระพุทธบาท, พิพิธภัณฑ์ชีวิต, พิพิธภัณฑ์อวัยวะ, สวนเรชิ่นกระดูก เป็นต้น

11.00 น. นำทุกท่านเดินทางออกจาก วัดพระบาทน้ำพุ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. ออกเดินทางไปชม พระปรางค์สามยอด มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม และแวะชม ศาลพระกาฬ เป็นเทวสถานเก่าครั้งขอมครองเมืองลพบุรีสร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง

15.00 น. เดินทางไปเที่ยวที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแม่น้ำป่าสักมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ในจำนวน 25 ลุ่มน้ำของประเทศไทย เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ
14,520 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะของลุ่มน้ำแคบเรียวยาว แหล่งต้นน้ำอยู่จังหวัดเลย ลำน้ำมีความยาว 513 กิโลเมตร

16.00 น. แวะชม โอเอซีสฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ กิจกรรมป้อนอาหาร ถ่ายรูป
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

18.00 น. เดินทางกลับ

20.30 น. เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ ลพบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ

06.30 น. ออกเดินทางไป จังหวัดลพบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่1) และเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง

09.00 น. เดินทางไปนมัสการที่ วัดพระบาทน้ำพุ เจ้าหน้าที่วัดจะทำการบรรยายในห้องประชุม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาชมสถานที่ต่างๆ เช่นผู้ป่วยโรคเอดส์, รอยพระพุทธบาท, พิพิธภัณฑ์ชีวิต, พิพิธภัณฑ์อวัยวะ, สวนเรชิ่นกระดูก เป็นต้น

11.00 น. นำทุกท่านเดินทางออกจาก วัดพระบาทน้ำพุ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. ออกเดินทางไปชม พระปรางค์สามยอด มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม และแวะชม ศาลพระกาฬ เป็นเทวสถานเก่าครั้งขอมครองเมืองลพบุรีสร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง

15.00 น. เดินทางไปเที่ยวที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแม่น้ำป่าสักมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ในจำนวน 25 ลุ่มน้ำของประเทศไทย เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะของลุ่มน้ำแคบเรียวยาว แหล่งต้นน้ำอยู่จังหวัดเลย ลำน้ำมีความยาว 513 กิโลเมตร

16.00 น. แวะชม โอเอซีสฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ กิจกรรมป้อนอาหาร ถ่ายรูป

18.00 น. เดินทางเข้าที่พักที่ สวนสวยรีสอร์ท หรือ ไร่กุสุมารีสอร์ท

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) เป็นข้าวต้ม หรือนม+ขนมปัง+เครื่องดื่ม

08.00 น.นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อแวะชม ไร่องุ่นปภัสรา มีผลิตภัณฑ์จากไร่ไว้จำหน่าย มีทั้งไวน์เขาใหญ่ น้ำองุ่นสด เสาวรส ลูกเกด องุ่นกวน

10.30 น. ถึง อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี นำทุกท่านแวะชมและเล่นน้ำใน น้ำตกสาวน้อยหรือน้ำตกเจ็ดสาว เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อนำท่านสนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า)

1500 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง

15.30 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำฤาษี อายุประมาณพันปี และภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ พร้อม แวะซื้อของฝาก

16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น. ถึงกรุงเทพๆโดยสวัสดิ์ภาพ


---------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: xxxx บาท ต่อ ท่าน
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน (ทรายแก้ววิลล่า หรือระดับเดียวกัน)
3. ค่าล่องแก่ง
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. อาหาร 5 มื้อ
6. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน

----------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

----------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดลพบุรี (พระปรางค์สามยอด - เทวสถานปรางค์แขก – เทวสถานปรางค์แขก – พระนารายณ์ราชนิเวศน์ - วัดตองปุ - สระแก้ว – หอไตรวัดท่าแค - วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร -วัดชีป่าสิตาราม - พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

โปรแกรมทัวร์ ดังนี้:

-เทวสถานปรางค์แขก
-บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์
-พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
-พระนารายณ์ราชนิเวศน์
-พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
-พระปรางค์สามยอด
-วัดชีป่าสิตาราม
-วัดตองปุ
-วัดนครโกษา
-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
-วัดมณีชลขัณฑ์
-วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
-วัดสันเปาโล
-วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
-วัดเสาธงทอง
-ศาลพระกาฬ
-ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
-สระแก้ว
-สวนสัตว์ลพบุรี
-หอไตรวัดท่าแค
-แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร
-อ่างซับเหล็ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา