ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8728577

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์,นนทบุรี,เกาะเกร็ด,วัดพระแก้ว,พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา,วัดอัมพวัน,สวนทิพย์,ไหว้พระ 9 วัด

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ วัดพระแก้ว - ล่องเรือเกาะเกร็ด (One-Day-Trip)

07.00 น. รถโค้ชปรับอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอคณะที่จุดนัดพบ...

07.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระแก้ว พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง

09.00 น. พาท่านเข้าชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเแก้ว อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพร้อมพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่นิยมเรียกว่า พระแก้วมรกต, หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ โดยให้ถือ แนวการก่อสร้าง แบบกรุงศรีอยุธยา, พาท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าชม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่านออกเดินทางเข้าไป เกาะเกร็ดนนทบุรี พร้อมนำทุกท่านลงเรือข้ามฟากที่ วัดสนามเหนือ และมาขึ้นที่ ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส นมัสการพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี, ซื้อเครื่องปั้นดินเผาสองข้างทาง ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

14.00 น. นำทุกท่าน นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะเกร็ด ที่ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวา นำทุกท่านเที่ยวรอบเกาะเกร็ดชมวิถีชีวิตริมน้ำ, ชมสถานที่ท่องเที่ยวและวัดวาอาราม, ชมคลองบางบัวทองชมการทำขนมหวานที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด

16.00 น. จบกิจกรรมล่องเรือพร้อมนำทุกท่านล่องเรือกลับไปเพื่อขึ้นที่ท่าเรือ

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

18.00 น. เดินทางกลับที่หมายและส่งทุกท่านที่จุดส่งโดยสวัสดิภาพ....


อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
(ในจำนวนลูกทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. ค่ารถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 3 มื้อ
3. ค่าล่องเรือรอบเกาะเกร็ด
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าไกด์และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่
สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

การจองทัวร์
โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

Program Tour of Bangkok – Samutprakarn - Nonthaburi (3 Days)

First Day
09.30 AM. Agilent tour staff wait everybody at hotel …
10.00 AM. and then van. bring everybody go to wat phra kaeo.
10.30 AM. van arrive everybody at wat phra kaeo and then our guide bring very body to wat phra kaeo are below;
-First go to see the Wat Phrasrirattana Sasadaram (Wat Phra Kaeo), or Wat Phra Sri Ratanasasadaram) is a royal chapel situated within the walls of the Palace, incorrectly referred to as a Buddhist temple it is in fact a chapel, it has all the features of a temple except for living quarters for monks. Built in 1782 the Temple was constructed in accordance with ancient tradition, dating back to Wat Mahathat a royal chapel within the grounds of the royal palace at Sukhothai, and Wat Phra Sri Sanpetch at Ayutthaya. The famed Emerald Buddha is kept within the grounds of the Temple.
- And then go to see the Grand Palace (Phra Borom Maha Ratcha Wang) is a complex of buildings in Bangkok, Thailand. It served as the official residence of the Kings of Thailand from the 18th century onwards. Construction of the Palace began in 1782, during the reign of King Rama I, when he moved the capital across the river from Thonburi to Bangkok. The Palace has been constantly expanded and many additional structures were added over time. The present King of Thailand, King Bhumibol Adulyadej,
- And then go to see the Chakri Mahaprasad Hall, is perhaps the most recognizable building in the entire Grand Palace, as well as being one of the most photographed. Situated to the northern most part of the Chakri buildings group, the Palace formed the front or the façade of the entire halls structures. The Throne Hall sits between the Sanam Ratchakit or Rathakit Field and Phrom Sopha Gates. The Hall is constructed in an eclectic style in a blend of Thai and European (more specifically Renaissance or Italianate) styles. With the lower structure being European while the roofs are graced with Thai-styled green and orange tiled roofs and golden spires or prasads.
- And then go to see the Dusit Mahaprasad Hall, The throne hall is built in the shape of a cross. Its four wings are covered with four-tiered roofs from the center of which rises a beautiful nine-tiered prasat spire, the base of which is supported by four Garudas clasping Nagas. Its north wing leads to a window-throne for formal outdoor receptions which is now seldom used, the last occasion being when King Rama VI received
- And then go to see the Museum Dusit Mahaprasad Hall
12.00 PM. Lunch (1)
13.30 PM. After lunch bring everybody go to see Wat Pho, wat Pho is named after a monastery in India where Buddha is believed to have lived.[4] Prior to the temple's founding, the site was a centre of education for traditional Thai medicine, and statues were created showing yoga positions. An enormous Buddha image from Ayuthaya's Wat Si Sanaphet was destroyed by Burmeses in 1767, King Rama I (1782-1809 A.D.)
14.30 PM. After that go to shopping at jewelry shop
16.00 PM. Bring everybody to Prathumwan Princess hotel…

Second Day
08.30 AM. Agilent tour staff wait everybody at Prathumwan Princess hotel …
09.00 AM. and then van (Provided by customer). Bring everybody go to Samutprakarn.
10.00 AM. van arrive everybody at Samutprakarn crocodile farm, The farm has over 60,000 crocodiles of different kinds in various pits. Daily shows feature catching crocodiles bare-handed. Shows take place every hour from 09.00-17.00., except at noon; additional shows at 12.00 and 17.00 on holidays. Feeding time is between 16.30 - 17.30. Another star attraction for visitors is the elephant show of which performances are held daily every hour from 09.30 -16.30. Furthermore, you can see tigers, chimpanzees, and other animals such as gibbons, turtles, boa constrictors, pythons, birds, camels, hippopotamuses, and of various species of fishes. There is even a Dinosaur Museum which has on display life-size models and skeletons of more than 13 kinds of dinosaurs and also features a multi-vision slide presentation on man and prehistoric animals.
12.00 PM. Lunch (2)
13.30 PM. After lunch bring everybody go to see ancient city samutprakarn The Ancient Siam, or Muang Boran in Thai, is like an open book of history and an open door to the real Thailand. Here you will find numerous reproductions of palace halls, temples, stupas, stone sanctuaries and traditional houses. You can also visit several reconstructed historical buildings, authenticated communities with their inhabitants doing their daily chores and sample villages from all regions of the country
15.30 PM. After that go to shopping at phakrong tarad
17.00 PM. Bring everybody to Prathumwan Princess hotel…

Third Day
08.30 AM. Agilent tour staff wait everybody at Prathumwan Princess hotel …
09.00 AM. and van car (Provided by customer). Bring everybody go to Nonthaburi.
10.00 AM. van arrive everybody at Ko Kret - Nonthaburi, The island dates only to 1722, when a canal was constructed as a shortcut to bypass a bend in the Om Kret branch of the Chao Phraya river. As the canal was widened several times, the section cut off eventually became a separate island. The island continues to serve as a refuge to the Mon tribes who dominated central Thailand between the 6th and 10th centuries and have retained a distinct identity in their version of Buddhism and, particularly at Ko Kret, their pottery
10.30 AM. Bring everybody go to ko kret go and then go to shopping at ko kret market
12.00 PM. Lunch (3)
13.30 PM. After lunch bring everybody go to boat to see around ko kret
15.30 PM. Bring everybody to Prathumwan Princess hotel…

...END PROGRAM...

Cost per person is: xxxx baht
(This price guarantee 10 persons only)

This price include;
1. Entrance charge following in the program tour
2. English Guide
3. LUNCH (3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์ นนทบุรี (วันเดี่ยวเที่ยว 9 วัดเมืองนนท์)

เส้นทาง นนทบุรี-ปทุมธานี

เช้า ขับรถลัดเลาะสวนเมืองนนท์ เที่ยว 9 วัดเมืองนนท์ เริ่มจาก วัดพิกุลเงิน เดินทางต่อไปยัง วัดคงคา ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลแลงปิดทองคำเปลวแบบสุโขทัย ชมอุทยานมัญฉา จากนั้นเดินทางไปตามถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แวะ วัดปรางค์หลวง ประดิษฐานหลวงพ่ออู่ทอง วัดอัมพวัน มีปูชนียวัตถุสำคัญคือ พระพุทธบามจำลอง และหอไตรไม้สักในสระน้ำ แวะชิมกล้วยปิ้งแสนอร่อยและดื่มกาแฟนายเปี๊ยก รสชาติกลมกล่อม วัดราษฎร์ประคองธรรม นมัสการพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี จากนั้นแวะที่ วัดเสาธงหิน นมัสการ หลวงพ่อโตและชมโบสถ์ที่สวยงามแล้วมาที่ วัดอินทร์ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมับอยุธยาตอนปลาย และพักผ่อน ให้อาหารปลาหน้าวัด ต่อกันด้วย วัดสะแก ชมวิหารประดิษฐานหลวงสามพี่น้อง และโบสถ์หินอ่อนที่สวยงาม วัดสุดท้าย คือ วัดสวนแก้ว พบกับความเป็นธรรมชาติที่พระพยอมได้พัฒนาโดยจำลองสวนโมกขลารามมาไว้ที่นี้ อิ่มบุญแล้วเดินทางเข้า ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนศิลป์ไทยสบาย ชมสวนผลไม้นานาชนิดและสวนสมุนไพรไทย อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพชมภาพบรรยากาศในสวน คลายความเมื่อยล้าด้วย สปาและนวดแผนไทย ( หรือช่วงเช้า จะเลือกท่องเที่ยวล่องคลอง จ. นนทบุรี มีให้เลือกหลายเส้นทาง )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ จ. นนทบุรี เริ่มต้นที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หากเลี้ยวเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย ( แยกเข้า อ.ไทรน้อย ) เพลิดเพลิน ชมสวนต้นไม้นานาสายพันธุ์ ถนนสายกล้วยไม้ ถนนสายดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ บนถนนสุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน ตลอดเส้นทาง ที่ อ.บางใหญ่ เข้าที่พักผ่อนคลายสบายๆ ชื่นชมธรรมชาติใกล้กรุง ก่อนรับประทานอาหารเย็น

เดินทางสู่ จ.ปทุมธานี เมืองแห่งการเรียนรู้ใกล้กรุง

เช้า เข้าชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติ รับรู้เรื่องราวทางเกษตรด้วยความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่มีชีวิต หออัครศิลปิน แหล่งแสดง 9 ผลงานอันทางคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแหล่งเรียนรู้ เรื่อง " ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ " ที่ครบวงจรและทันสมัย เดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมนิทรรศทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ที่อาจนึกไม่ถึง มีสิ่งให้เรียนรู้มากมาย อย่างน่าอัศจรรย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตขึ้นชื่อ เรียงรายตลอดคลองรังสิต

บ่าย เที่ยว สวนสนุกดรีมเวิร์ล อาณาจักรแห่งความสนุกสุขสันต์ระดับโลก ที่ได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศแห่งความสุขสนานที่แตกต่าง เดินทางกลับกรุงเทพฯด้วยความสนุก สุขใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือเกาะเกร็ด – เจ้าพระยาเจ้าพระยาครุยส์ / ปริ้นซ์เซส )

หมายกำหนดการเดินทาง
14.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่นเป็น
14.20 น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ โดย รถมินิบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เข้าสู่ เกาะเกร็ด
15.00 น. นำทุกท่านลงเรือข้ามฟากที่ วัดสนามเหนือ และมาขึ้นที่ ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส นมัสการพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี, ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาสองข้างทาง และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
15.30 น. นำทุกท่าน นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะเกร็ด ที่ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวา นำทุกท่านเที่ยวรอบเกาะเกร็ดชมวิถีชีวิตริมน้ำ, ชมสถานที่ท่องเที่ยวและวัดวาอาราม, ชมคลองบางบัวทองชมการทำขนมหวานที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด
17.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้
18.45 น. ลงทะเบียนบริเวณท่าน้ำที่ 1 ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา ซ.เจริญกรุง 30)
19.00 น. เชิญทุกท่านลงสู่ เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบไทยๆ พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ เริ่มออกเดินทางจากท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ นำทุกท่านล่องชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของสถานที่สำคัญเชิง ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยไฟสีสันงดงาม อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณราชวราราม, วัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง, สะพานพระราม 8 และป้อมพระสุเมรุ รวมทั้งแสงสีที่สวยงามตระการตาของโรงแรมต่างๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ เป็นต้น
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย – นานาชาติ ในบรรยากาศใต้แสงเทียนคลอด้วยเสียงดนตรี อันไพเราะทั้งเพลงไทย และสากล พร้อมเครื่องดื่มอันเลิศรสมีให้บริการตลอดการล่องเรือ
20.30 น. สัมผัสบรรยากาศสดชื่นที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ และสนุกสนานกับการเต้นรำกับวงดนตรีมืออาชีพ
21.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (ต่างชาติ 17 ท่าน, คนไทย 8 ท่าน)
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถมินิบัสปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์วัดพระแก้ว – ล่องเรือเจ้าพระยาเจ้าพระยาครุยส์

หมายกำหนดการเดินทาง
14.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่นเป็น
14.20 น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ โดย รถมินิบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เข้าสู่ เกาะเกร็ด
15.00 น. พาท่านเข้าชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเแก้ว อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพร้อมพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่นิยมเรียกว่า พระแก้วมรกต, หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ โดยให้ถือ แนวการก่อสร้าง แบบกรุงศรีอยุธยา, พาท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าชม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
17.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้
18.45 น. ลงทะเบียนบริเวณท่าน้ำที่ 1 ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา ซ.เจริญกรุง 30)
19.00 น. เชิญทุกท่านลงสู่ เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบไทยๆ พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ เริ่มออกเดินทางจากท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ นำทุกท่านล่องชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของสถานที่สำคัญเชิง ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยไฟสีสันงดงาม อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณราชวราราม, วัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง, สะพานพระราม 8 และป้อมพระสุเมรุ รวมทั้งแสงสีที่สวยงามตระการตาของโรงแรมต่างๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ เป็นต้น
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย – นานาชาติ ในบรรยากาศใต้แสงเทียนคลอด้วยเสียงดนตรี อันไพเราะทั้งเพลงไทย และสากล พร้อมเครื่องดื่มอันเลิศรสมีให้บริการตลอดการล่องเรือ
20.30 น. สัมผัสบรรยากาศสดชื่นที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ และสนุกสนานกับการเต้นรำกับวงดนตรีมืออาชีพ
21.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 25 ท่านขึ้นไป (ต่างชาติ 17 ท่าน, คนไทย 8 ท่าน)
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถมินิบัสปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา