ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8721666

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สระบุรี,มวกเหล็ก,ยอดมหาเจดีย์ทองคำ 500 ยอด,เยือนถิ่นโคบาล,เบิกบานล่องแก่ง,ล่องแก่งภูเกาะ,ATV มวกเหล็ก,เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,อุโมงค์ต้นไม้,น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ มวกเหล็ก - สระบุรี (1 วัน)

กำหนดการการเดินทาง

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ

06.30 น. ออกเดินทางไป อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่1) และเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง

09.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อแวะชม ไร่องุ่นปภัสรา มีผลิตภัณฑ์จากไร่ไว้จำหน่าย มีทั้งไวน์เขาใหญ่ น้ำองุ่นสด เสาวรส ลูกเกด องุ่นกวน

10.30 น. ถึง อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี นำทุกท่านแวะชมและเล่นน้ำใน น้ำตกสาวน้อยหรือน้ำตกเจ็ดสาว เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อนำท่านสนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า)

1500 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง

15.30 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำฤาษี อายุประมาณพันปี และภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ พร้อม แวะซื้อของฝาก

16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น. ถึงกรุงเทพๆโดยสวัสดิ์ภาพ

------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ มวกเหล็ก - สระบุรี (2 วัน 1 คืน)


วันแรก

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี

10.00 น. แวะให้ท่านชม กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จะได้สัมผัสในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ได้แก่ การนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค. ชมการสาธิตรีดนม ทดลองรีดนม ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ป้อนนมให้ลูกโค บรรยายการเลี้ยงโคครบวงจร การทำอาหารหมักสำหรับโค การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย เป็นต้น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

13.00 น. ถึง อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี นำทุกท่านแวะชมและเล่นน้ำใน น้ำตกสาวน้อยหรือน้ำตกเจ็ดสาว เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง

15.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อนำท่านสนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า)

17.00 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง

17.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ “สวนสวยรีสอร์ท หรือ ไร่กุสุมารีสอร์ท”

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง

08.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก

10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อแวะชม ไร่องุ่นปภัสรา มีผลิตภัณฑ์จากไร่ไว้จำหน่าย มีทั้งไวน์เขาใหญ่ น้ำองุ่นสด เสาวรส ลูกเกด องุ่นกวน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) พร้อม แวะซื้อของฝาก

13.00 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำฤาษี อายุประมาณพันปี และภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. ถึง กรุงเทพๆโดยสวัสดิ์ภาพ

------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์, จังหวัดสระบุรี - เยือนถิ่นโคบาล - เบิกบานล่องแก่ง - เยือนแหล่งผจญภัย (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
07.00 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-สระบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ต้อนรับ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบกล่อง
09.00 น.คณะเดินทางถึง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จังหวัดสระบุรี ที่เกิดขึ้นได้จากทรงให้ความสนพระทัยและน้ำพระราชหัตฤทัยของในหลวง รวมถึงการสนับสนุนจากประเทศเดนมาร์ก ทำให้กิจการโคนมเริ่มแพร่หลายตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 เจ้าของพื้นที่รอ ต้อนรับด้วยกลิ่นไอแบบโคบาล ให้ข้อมูลความสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ ชมการเลี้ยงวัวนม การรีดนมวัว การจับวัวแบบโคบาลฯ นำคณะเดินทางสู่ ไร่องุ่นภูอมร เดินชมไร่องุ่นผลใหญ่ห้อยพวงโตๆ สลับกับสีม่วง-เขียว เลื้อยเกี่ยวอยู่บนร้านตลอดทางสุดสายตา เชิญท่านบันทึกภาพ แล้วกลับมาซื้อของฝาก มีทั้งผลสด ผลเหี่ยว(ลูกเกด) คั้นน้ำสด คั้นน้ำหมัก(ไวน์) พายองุ่นอร่อยๆ เป็นของฝากติดไม้ติดมือเพื่อเป็นการกระจายรายได้
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านครัวน้ำตก ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นริมสายน้ำ
13.30 น.นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มล่องแก่งภูเกาะ กิจกรรมซึ่งไม่อาศัยน้ำมัน แต่อาศัยพลังงานจากสายน้ำและแรงจากพวกเราช่วยกันพายเรือ ฟังเจ้าหน้าที่แนะนำสายน้ำและการใช้อุปกรณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมล่องเรือยาง..พายคยัค-ล่องแก่งภูเกาะที่ทั้งตื่นเต้นแบบลืมหายใจผ่านแก่ง และคลื่นน้ำสลับบรรยากาศร่มรื่นชมนกชมไม้อย่างใกล้ชิด แบบไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่มีคราบน้ำมัน
16.00 น.สิ้นสุดการล่องแก่ง เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วสนุกตื่นเต้นต่อเตรียมตัวพร้อมผจญภัยเล็กๆ สัมผัสกับความสนุกเร้าใจกับการขี่เจ้าตีนโต 4 ล้อ ด้วยการลองขับรถ ATVs ระดับเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 40 นาที กิจกรรมที่ทำได้แบบไม่จำกัดช่วงอายุ เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท ที่พักสวยในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วย ธรรมชาติและสายน้ำ กิจกรรมที่หลากหลาย ขี่จักรยาน เดินชมธรรมชาติภายในรีสอร์ท หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.ร่วมรับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น...บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก เก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทาง นำท่านสัมผัสกิจกรรมทั้งวันแบบท้าทาย
08.00 น.ออกเดินทางสู่เขาพระพุทธบาทน้อย เป็นบริเวณที่มีการค้นพบนกหายาก “นกจู๋เต้นเขาปูน พันธุ์สระบุรี” ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในโลก นอกจากนั้นพื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นสถานที่ทำกิจกรรม ซึ่งไม่ใช้พลังงานจากน้ำมันแต่ใช้พลังงานกลและพลังงานคนล้วนๆ นำท่านท้าทายแรงโน้มถ่วงโลกกับกิจกรรม การโรยตัวเขาหินปูนฟังคำแนะนำ วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ แล้วเดินขึ้นจุดสูงสุดของหน้าผา พิสูจน์ วัดใจท้าทายความกล้า ในระดับความสูงของหน้าผา 15 เมตร
11.00 น.เดินทางต่อช็อบปิ้งอุดหนุนท้องถิ่นที่ OUTLET ที่รอยัลปอร์ซแลน มีเซรามิค สวยๆ ให้ท่านได้หอบกลับของถูกและดีมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน แน่นอนพลาดไม่ได้ลิ้มรสสเต็กหอมกลุ่น ณ ร้านบิ๊กโจ๊ยสเต็กเฮ้าส์ ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางชมความงานอันล้ำค่าของ ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ เป็นถ้ำที่ภาพจำหลัก และรูปพระโพธิสัตว์ ศิลปสมัยทวารวดี และสถานที่บูชา จตุรพิมาน พระเจดีย์ทรงลังกา และยังมีหินงอกหินย้อย บริเวณถ้ำยังเป็นแหล่งธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดสร้างความร่มรื่นและสวยงาม แก่ผู้มาเยือน
17.00 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารว่างระหว่างทาง)
19.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่ง-สระบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ทัวร์ให้การต้อนรับ
06.30 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ นครนายก โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. นำทุกท่านแวะเที่ยวชม น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละ ชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นเป็นธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีอ่างน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 7 ฐาน ดังนี้
(1.) สะพานทาร์ซาน (2.) สะพานโตงเตงสามเหลี่ยม (3.) ปืนตาข่าย (4.) กระรอกบิน
(5.) สะพานโตงเตง (6.) สะพานท่อนซุง และ (7.) สะพานสลิงสองเส้น
15.00 น. จบกิจกรรมแอดเวนเจอร์
15.30 น. นำทุกท่านเข้าที่พัก สวนสวยรีสอร์ท หรือไร่กุสุมารีสอร์ท เพื่อเก็บสัมภาระ...
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)ที่รีสอร์ท
19.00 น. เดินทางกลับที่พักที่รีสอร์ทพร้อมพักผ่อนบรรยากาศในรีสอร์ท
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปทำ กิจกรรม ขับรถ ATVs โดยใช้เส้นทางลุยน้ำและลุยสวนผลไม้พร้อมแวะให้ท่านชมและถ่ายรูปที่ ฟาร์มเลี้ยงกวาง ตามอัธยาศัย
11.00 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรม Paint Balls เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและความแม่นยำกิจกรรม Paint Balls จะเล่นสนามโดยเฉพาะและมีเครื่องป้องกันความปลอดภัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อนำท่านสนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า)
15.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง
16.00 น. นำทุกท่านเข้าที่พักที่ สวนสวยรีสอร์ท หรือ ไร่กุสุมารีสอร์ท
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)ที่รีสอร์ท
19.00 น. เดินทางกลับที่พักที่รีสอร์ทพร้อมพักผ่อนบรรยากาศในรีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม ไร่องุ่นปภัสรา ชมไร่องุ่น และผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด จำหน่าย ตลอดทั้งปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขา วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำฤาษี อายุประมาณพันปี และภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์
15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพๆ
18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์, ขับรถ ATV, Paint balls และกิจกรรมล่องแก่ง
5. ค่าดนตรีคาราโอเกะ และ Soft Drink
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
8. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการรวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ
- ค่าที่พัก (พักห้องพักละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวก
- กิจกรรมต่างๆ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันภัยการเดินทาง

---------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์ สระบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ
08.00 น. ออกเดินทางไป อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่1) และเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง
10.00 น. เดินทางถึง สระบุรี นำท่านเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เชิญท่านนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค. ชมการ สาธิตรีดนม ทดลองรีดนม ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ป้อน นมให้ลูกโค บรรยายการเลี้ยงโคครบวงจร การทำอาหารหมักสำหรับโค การ แสดงวิถีชีวิตคาวบอย เช่น การบ่วงบาศโค การบังคับโค ชมแปลงสาธิต หญ้าอาหารโคกว่า 35 ชนิด และชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย- เดนมาร์คในทุกขั้นตอน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางถึง อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี นำทุกท่านแวะชมและเล่นน้ำที่ น้ำตกสาวน้อย อยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก เข้าทางเดียวกับน้ำตกมวกเหล็ก แต่มีถนนราดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง
15.00 น. นำท่านเที่ยวชม ไร่องุ่นปภัสรา ชมไร่องุ่น และผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด จำหน่าย ตลอดทั้งปี
16.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ สวนสวยรีสอร์ท พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อนำท่านสนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า)
11.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. ทุกท่านชมและช็อปปิ้งที่ ตลาดน้ำกลางดง ตลาดน้ำกลางดงถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำศิลปะขนาดย่อม ที่เอาศิลปะเข้ามาปรับแต่งภายในบริเวณไม่ว่าจะเป็นเรือที่คล้ายเรือแบบแถบยุโรปสไตล์ไทยๆ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
15.00 น. นำท่านชม ไร่องุ่นประภัฎสร เป็นไร่องุ่นอีกไร่หนึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมภายในชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น มีน้ำองุ่นและน้ำมะขาม มีทิวทัศน์สวยงามฉากหลังเห็นภูเขาและพระพุทธสกลสีมามงคล หรือหลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปากช่องและบุคคลทั่วไป
16.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับที่พักที่ สวนสวยรีสอร์ท
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท
09.30 น. นำท่านแวะนมัสการและไหว้พระที่ วัดป่าสว่างบุญ และชม ยอดมหาเจดีย์ทองคำ 500 ยอด ในยอดขององค์เจดีย์ ทั้ง 500 ยอดนั้นก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์ ถือเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง
10.30 น. ออกเดินทางไป นมัสกาวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขา วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำฤาษี อายุประมาณพันปี และภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ พร้อม แวะซื้อของฝาก
12.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และ แวะให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้าน
17.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 12 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่ากิจกรรมล่องแก่ง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าไกด์ / Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทางด่วนและค่าจอดรถกรณีลูกทัวร์เอารถไปเอง ฯลฯ

---------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 6:

โปรแกรมทัวร์ เขาใหญ่ – ปากช่อง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่-ปากช่อง พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. นำทุกท่านแวะเที่ยวชม น้ำตกสาวน้อยหรือน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม ไร่องุ่นปภัสรา ชมไร่องุ่น และผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด จำหน่าย ตลอดทั้งปี
15.30 น. เดินทางไปยัง เขาใหญ่-ปากช่อง พาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี
16.30 น. นำทุกท่านเดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรม แมนดาริน เขาใหญ่ หรือ ฟาวร์เท่น ทรีรีสอร์ท”
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
19.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ (ถ้าลูกค้าต้องการโปรแกรมนี้เพิ่ม)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.00 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พักรีสอร์ท
09.30 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำปากช่อง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้คุณได้เข้ามาลองสัมผัส บรรยากาศตลาดน้ำที่รายรอบด้วยขุนเขา ใน อ. ปากช่อง ภายในตลาดจะมีอาหารการกิน จุดพักผ่อน สินค้า OTOP ของฝาก และของที่ระลึก
10.30 น. นำท่านแวะนมัสการและไหว้พระที่ วัดป่าสว่างบุญ และชม ยอดมหาเจดีย์ทองคำ 500 ยอด ในยอดขององค์เจดีย์ ทั้ง 500 ยอดนั้นก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์ ถือเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอย ประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ซึ่ง ตั้งอยู่บนเชิงเขา
15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก
19.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ดนตรีคาราโอเกะ + Soft Drink 1 คืน

---------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

---------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา