ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8721511

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เชียงคาน,เลย,ภูกระดึง,ภูหลวง,ภูเรือ,เมืองเลย,ภูป่าเปาะ,ฟูจิเมืองเลย,ล่องเรือแม่น้ำโขงสวนหินผางาม,คุนหมิงเมืองเลย,ถ้ำพระโพธิสัตว์,กุ้ยหลินเมืองเลย

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเลย - ภูกระดึง - เมืองเลย - สวนหินผางาม - คุนหมิงเมืองเลย - ถ้ำพระโพธิสัตว์ - กุ้ยหลินเมืองเลย (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
00.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย
00.30 น.นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ
07.00 น.บริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 1)
11.00 น.เดินทางสู่ อำเภอหนองหิน นำท่านชมความมหัศจรรย์ของสวนหินผางาม ซึ่งเป็นภูเขาหินครอบคลุมพื้นที่กว้าง พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาหินรูปทรงแปลกตั้งอยู่เป็นกลุ่ม มีอาณาเขตหลายร้อยไร่ สวนหินเหล่านี้นักท่องเที่ยวมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คุนหมิงเมืองเลย”
13.00 น.เดินทางสู่ดินแดนแห่ง “กุ้ยหลินเมืองเลย” นำท่านชมความงดงามของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ชมความงามของถ้ำพระโพธิสัตว์ และความงามอันมหัศจรรย์ของภูผาหิน
14.00 น.บริการอาหารกลางวันบนรถ (มื้อที่ 2)
16.00 น.นำท่านเดินทางสู่ Unseen Paradise ที่ “เลยลีลาวดี รีสอร์ท” ซี่งอยู่ ท่ามกลางใจกลางเมืองหนาวแดนดินถิ่นอีสาน ภูเรือ ด่านซ้ายด้วยเนื้อที่ 600 ไร่ อุดมด้วยสวนผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมทั้งบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและสงบเงียบ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)
21.00 น.หลับฝันดี

วันที่สอง
05.00 น.อรุณสวัสดิ์ นำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ภูเรือ เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางเป็นรถสองแถวท้องถิ่น ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาโหล่นน้อย สัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกและอากาศที่หนาวเย็น ชมทัศนียภาพของยอดภูเรือ ชมความมหัศจรรย์ของสวนหินรูปร่างประหลาด สวนหินเต่า หินพระศิวะ ชมทิวทัศน์ของต้นสน และทิวทัศน์ที่สวยงามยามเช้า
08.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) จากนั้นเตรียมสัมภาระพร้อมออกเดินทาง
09.30 น.นำท่านเดินทางสู่ไร่องุ่น ชาโต้ เดอเลย โรงงานผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง ชมสวนองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ซึ่งรวมองุ่นพันธุ์ดีจากต่างประเทศ และชมขั้นตอนการผลิตไวน์ นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อของฝากทั้งองุ่นสดๆ ไวน์ชาโต้ เดอเลย บรั่นดีวิคตอเรีย และผักปลอดสารพิษนานาชนิด
11.00 น.นำท่านไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสัมพันธไมตรี ระหว่างพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) กับพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา (ห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดง)
12.00 น.เข้านมัสการพระพุทธราชชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมจิตรกรรมฝาผนังลวดลายอ่อนช้อยงดงาม ชมพระอุโบสถวิปัสสนาหลังใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง
13.00 น.บริการอาหารกลางวันบนรถ (มื้อที่ 5)
15.00 น.เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก นำท่านสู่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เชิญท่านนมัสการองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันงดงามที่สุด เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งแวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
22.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเลย - ภูเรือ - ภูหลวง - เชียงคาน - แม่น้ำโขง - กุ้ยหลินเมืองเลย (5 วัน 3 คืน)

วันแรก (กรุงเทพๆ - เลย)
19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ภูเรือ อำเภอที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วันที่สอง (ภูเรือ - แม่น้ำโขง - ทุ่งกวางตาย - ลานหินขันหมาก - สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน - ภูเรือรีสอร์ท)
06.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต จากนั้นเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช รับประทานอาหารเช้าที่อุทยานฯ (มื้อที่ 1)
10.00 น. เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด จากนั้นแวะนมัสการพระธาตุศรีสองรักที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ณ วัดเนรมิตรวิปัสนา ... รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านส้มตำอำเภอด่านซ้าย (มื้อที่ 2)
14.00 น. แวะชมสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลบนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ มีทั้งลิลลี่ กุหลาบ หงอนไก่ คริสมาสต์แดง พลับ ท้อ สาลี่
15.30 น. เที่ยวชมน้ำตกปลาบ่า น้ำตกใหญ่สูงกว่า 20 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร
17.30 น . เข้าพักที่ภูเรือรีสอร์ทหรือระดับเดียวกัน จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม (ภูหลวง - ผาช้างผ่าน - ผาสมเด็จ - ผาเตลิ่น - รอยเท้าไดโนเสาร์ - เชียงคานฮิลล์)
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางสู่ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย
08.30 น. เดินชมธรรมชาติบนภูหลวงเริ่มจากโคกนกบา ลานสุริยันต์ จากนั้นชมผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ผาเตลิ่น ในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสได้พบกล้วยไม้หายากได้แก่ รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์ เอื้องสำเภางาม และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น จากนั้นชมวิวที่ผาเยืองก่อนออกเดินทางต่อ
16.00 น. เดินทางสู่อำเภอเชียงคาน เข้าพักที่ เชียงคานฮิลล์หรือระดับเดียวกัน พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่เชียงคาน (มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ (วัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง - ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง - ชมกุ้ยหลินเมืองเลย)
06.00 น. ใส่บาตรที่ตลาดเชียงคาน พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง
09.30 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่น จากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก
11.30 น. บริการอาหารกลางวันแบบอีสานที่ร้านอาหารริมโขง (มื้อที่ 8)
13.30 น. ชมกุ้ยหลินเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ จ.ชัยภูมิ (มื้อที่ 9)
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้ี้รวม
รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ภูเรือรีสอร์ท และเชียงคานฮิลล์ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

วันเดินทาง (กรุงเทพฯ – เลย)
19.00 น . พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน เอจิเลนต์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ
19.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ .เลย

วันแรก (อุทยานแห่งชาติภูเรือ –สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน- พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตรวิปัสนา – ไร่ทีเอสเอ - น้ำตกปลาบ่า)
05.30 น. เดินทางถึงจังหวัดเลยนำทุกท่าน ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยานฯ หลังอาหารนำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09.30 น. เที่ยวชม สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด จากนั้นแวะนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ณ วัดเนรมิตรวิปัสนา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารด่านน้ำใจ
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ไร่ทีเอสเอ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลนานาชนิด ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้เป็นที่ระลึก
14.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกปลาบ่า น้ำตกสวยขนาดใหญ่ที่มีความสูงและกว้างกว่า 20 เมตร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าที่พักที่ "ทับผาธารรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า" หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บสัมภาระจากนั้นผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย
19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารภูเรือโภชนา
20.00 น. หลังอาหารเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง - เชียงคาน - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถนนคนเดิน)
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย นำท่านเดินชมธรรมชาติบนภูหลวงระยะทาง 2 กิโลเมตร
11.00 น. นำท่านกลับลงไปยังตัวเมืองเลย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร
14.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองเล็กๆ ที่มีวีถีเรียบง่าย สงบเงียบริมโขง
15.00 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงคาน นำท่าน Check In เข้าที่พัก "แบบเกสต์เฮ้าส์ริมโขง เชียงคานริเวอร์วิวเกสต์เฮ้าส์ , เรือนแรมลูกไม้ , เพลินเพลิน ,แฟริเทล (ห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำรวม พัดลม น้ำอุ่น) เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์น่าหลงใหลของเชียงคาน เมืองที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัสหากท่านชอบในความสงบเงียบเรียบง่าย ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับท่าน เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งของฝาก ณ แก่งคุดคู้ สินค้าขึ้นชื่อ คือ มะพร้าวแก้ว กุ้งเต้นทอด
17.00 น. ได้เวลา ลงเรือล่องชมแม่น้ำโขง ชมความงามของแสงสุดท้ายก่อนอาทิตย์จะลับขอบฟ้ากลางแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านกลับไปยังตัวเมืองเชียงคาน
18.00 น. อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณถนนคนเดิน หรือลองลิ้มชิมอาหารร้านป้าศรีพรรณ ที่เค้าว่าเด็ดที่สุดในย่านนี้ ให้ท่านได้เดินท่องราตรีเมืองเชียงคานอย่างเต็มอิ่ม ก่อนกลับที่พัก คืนนี้หลับฝันดี ณ ริมโขง
21.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม (วัดศรีคุณเมือง - ล่องเรือแม่น้ำโขง – วนอุทยานสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย - กรุงเทพฯ )
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านไปชมตลาดเช้าเชียงคาน อิสระอิ่มบุญกับการใส่บาตรที่ตลาดเช้าอำเภอเชียงคาน จากนั้นนำท่านไปลิ้มลอง ต้มเลือดหมูหรือข้าวเปียกเส้นร้านอร่อย (มื้อที่ 6) ตรงข้ามวัดป่ากลางปากทาง ซ.10 หากมาเชียงคานต้องไม่พลาด
08.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินเลียบริมโขงสู่ วัดศรีคุณเมือง วัดที่ผสมผสานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้อย่างลงตัวน่าชม เชิญท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรก่อนอำลา จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out เดินทางสู่ คุนหมิงเมืองเลย
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหารบ้านพี่น้อง อิ่มอร่อยกับอาหารปักษ์ใต้รสเด็ด
13.00 น. หลังอาหารนำท่านชม วนอุทยานสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และ มีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น
14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากและรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ ขอบคุณมากๆ ค้ะ

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **

อัตราค่าบริการ:
1. ผู้ใหญ่ราคาท่านละ X,XXX บาท (8 ท่านขึ้นไป)
2. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ X,XXX บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ที่ภูเรือ ทับผาธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน พัดลม ทีวี น้ำอุ่น) , ที่เชียงคาน เชียงคานริเวอร์วิวเกสต์เฮ้าส์ , เรือนแรมลูกไม้ , เพลินเพลิน , แฟริเทล (ห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำรวม พัดลม น้ำอุ่น)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
4. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา