ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8718607

นักแปลเฉพาะทาง รับแปลเอกสารดัตช์ รับแปลเอกสารพม่า รับแปลเอกสารรัสเซีย รับแปลเอกสารตากาล็อก รับแปลเอกสารฮิบรู รับแปลเอกสารเขมร รับแปลเอกสารเดนมาร์ค รับแปลเอกสารตุรกี รับแปลเอกสารโปรตุเกส รับแปลเอกสารฟินแลนด์ รับแปลเอกสารนอร์เวย์ รับแปลเอกสารสวีเดน ฯลฯ

ศุนย์การแปลภาษาคุณภาพ Center Translation รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร โดยนักแปลชาวไทยและเจ้าของภาษา เน้นนักแปลเฉพาะทาง

Center Translation ผู้นำในการให้บริการแปลเอกสารภาษาต่างๆ แนวใหม่ นั่นคือ เราให้บริการแปลโดยนักแปลเฉพาะทาง เช่น

แปลบทความทางการแพทย์ ----- แพทย์แปล---ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยนักภาษาศาสตร์
แปลคุ่มือเครื่องจักร เครื่องกล ----- วิศวกรแปล-ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยนักภาษาศาสตร์
แปลสัญญาธุรกิจ ----- นักกฎหมายแปล---ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยนักภาษาศาสตร์
แปลงบการเงิน ------ ผู้สอบบัญชีแปล---ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยนักภาษาศาสตร์
แปลข่าว ----- นักข่าวแปล---ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยนักภาษาศาสตร์
แปลฉลากยา----เภสัชกรแปล---ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยนักภาษาศาสตร์

ฯลฯ

รับแปลภาษาฮิบรู รับแปลภาษาทมิฬ รับแปลภาษาตากาล็อก รับแปลภาษาอุรดู รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาอารบิก รับแปลภาษารัสเซีย รับแปลภาษายูเครน รับแปลภาษาเบลารุส รับแปลภาษาเชค รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาอิตาลี รับแปลภาษาเฟลมิช รับแปลภาษาโปแลนด์ รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาเดนมาร์ค รับแปลภาษาดัชท์ รับแปลภาษานอร์เวย์ รับแปลภาษาฟินแลนด์ รับแปลภาษาสวีเดน รับแปลภาษาโปรตุเกส รับแปลภาษาฮังการี รับแปลภาษาตุรกี รับแปลภาษาบัลแกเรีย รับแปลภาษามาเลย์ รับแปลภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษาฮินดี รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษาม้ง รับแปลภาษาบอสเนีย รับแปลภาษาโครเอเชีย รับแปลภาษาเซอร์เบีย รับแปลภาษาเอสโทเนีย รับแปลภาษากรีก รับแปลภาษาลัทเวีย รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาสโลวัค รับแปลภาษาไอซ์แลนดิก รับแปลภาษาลาติน รับแปลภาษาลักเซมเบิร์ก และภาษาอื่นๆ โดยเน้นถึงคุณภาพงานแปลเป็นสำคัญควบคู่กับความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าซึ่งเรายึดถือเป็นหลักปฏิบัติเสมอมา ดังนั้น ความตรงต่อเวลา คุณภาพและราคายุติธรรมคือหลักการทำงานของเรา

บริการของเรา
รับแปล รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลภาษา

รับแปลฮิบรู
รับแปลทมิฬ
รับแปลตากาล็อก
รับแปลอุรดู
รับแปลจีน
รับแปลญี่ปุ่น
รับแปลเกาหลี
รับแปลอารบิก
รับแปลรัสเซีย
รับแปลยูเครน
รับแปลเบลารุส
รับแปลเชค
รับแปลเยอรมัน
รับแปลฝรั่งเศส
รับแปลอิตาลี
รับแปลเฟลมิช
รับแปลโปแลนด์
รับแปลสเปน
รับแปลเดนมาร์ค
รับแปลดัตช์
รับแปลนอร์เวย์
รับแปลฟินแลนด์
รับแปลสวีเดน
รับแปลภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาฮังการี
รับแปลตุรกี
รับแปลบัลแกเรีย
รับแปลมาเลเซีย
รับแปลอินโดนีเซีย
รับแปลฮินดี
รับแปลเวียดนาม
รับแปลพม่า
รับแปลลาว
รับแปลเขมร
รับแปลม้ง
รับแปลบอสเนีย
รับแปลโครเอเชีย
รับแปลเซอร์เบีย
รับแปลเอสโทเนีย
รับแปลกรีก
รับแปลลัทเวีย
รับแปลโรมาเนีย
รับแปลสโลวัค
รับแปลสโลเวเนีย
รับแปลไอซ์แลนดิก
รับแปลลาติน
รับแปลลักเซมเบิร์ก

รับแปลทุกภาษา

รับแปลฮิบรูเป็นอังกฤษ รับแปลอังกฤษเป็นฮิบรู

รับแปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลญี่ปุ่นเป็นไทย แปลจีนเป็นไทย แปลเกาหลีเป็นไทย

รับแปลจีนเป็นอังกฤษ รับแปลอังกฤษเป็นจีน รับแปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ รับแปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่น

รับบันทึกเสียง
รับถอดเทป
รับทำอาร์ตเวิร์กภาษาต่างๆ เช่น ฮิบรู อารบิค ญี่ปุ่น จีน เกาหลี พม่า เขมร ฯลฯ

Email: centertranslation@hotmail.com
Tel. 0891406413