ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ21418954

พระพุทธนวราชบพิตร ๒๙ หลัง ภปร.ผสมมวลสารจิตรลดา วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2529 ตลับเดิม มีคราบเก่า

แสดงภาพทั้งหมด

พระพุทธนวราชบพิตร ๒๙ หลัง ภปร. ผสมมวลสารจิตรลดา วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2529 ตลับเดิม
***สภาพสวย บางองค์มีคราบเก่า รับประกันแท้***
พระพุทธนวราชบพิตร สมเด็จจิตรดาหลัง ภปร. มวลสารผงจิตรลดา พ.ศ.๒๕๒๙
พิมพ์สมเด็จจิตรดาหลัง ภปร." พระพุทธนวราชบพิตร ๒๙ เนื้อผงผสมมวลสารสมเด็จจิตรดา
ประวัติ พระสมเด็จจิตรลดา ๒๕๒๙
พระเครื่องชุดนี้ ได้รับพระราชทานพระนามว่า “พระพุทธนวราชบพิตร” ซึ่งเป็นพระนามเดียวกันกับ "สมเด็จจิตรลดา"
เป็นพระที่มีพระพุทธลักษณะ เดียวกันกับ "สมเด็จจิตรลดา" มวลสารผงจิตรลดา พระราชทานพร้อมกัน กับพระกริ่งปวเรศ ปี ๓๐ "เป็นมวลสาร ชุดเดียวกันกับที่ใส่ในกริ่ง พระกริ่งปวเรศปี ๓๐" เข้าพิธีพุทธาภิเษก พร้อมกันกับ "พระกริ่งปวเรศปี ๓๐" ด้านหลังประทับตรา "ภปร" พระจิตรลดา "พระพุทธนวราชบพิตร"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผงจิตรลดาในการจัดสร้างพระผง "พระพุทธนราชบพิตร" และมีพระบรมราชานุญาตให้ จารึกพระปรมาภิไธย ภปร. ด้านหลังองค์พระ
รายนามพระเกจิคณาจารย์ ทั่วประเทศที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกในครั้งที่ ๑ คือ
๑.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๒.หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร
๓.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังค์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
๔.พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี
๕.พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี
๖.พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี
๗.พระครูสันติวรณาญ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
๘.พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก
๙.หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
๑๐.พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
๑๑. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
๑๑.พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี
๑๒.พระครูมงคลธรรมสุนทร วัดบางนา จ.ปทุมธานี
๑๓.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี
๑๔.พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๕.พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๖.พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด
๑๘.พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี
๑๙.พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม ๒๐.พระครูอาทรธรรนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร
๒๒. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม ๒๓. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี
๒๔. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
๒๕. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
๒๖. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
๒๗.หลวงพ่อพลู วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
๒๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ๒๙. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
๓๐. พระครูวิจิตธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
๓๑. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ
๓๒. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม
๓๓. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม
๓๔. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม
๓๕. พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
๓๖. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร
พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ พิธีวันวิสาขบูชา วันพุธ - พฤหัสบดีที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระญาณสังวร ประธานประกอบพิธี
พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต และพระเกจิคณาจารย์สำคัญจากทั่งประเทศร่วมนั่งปรกเจริญจิตภาวนาประกอบด้วย
๑ . สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒. พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
๓. พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๔. พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี
๕. พระสุนทรธรรมภาณี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
๖. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดครราชสีมา
๗. พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร
๘. พระอุดมสังวรเถร วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
๙. พระภาวนาพิศาลเถร วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
๑๐.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
๑๒.พระสุธรรมยานเถร วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี
๑๓.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๑๔.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๕.พระสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จังหวัดระยอง
๑๖. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
๑๗.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่
๑๘.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี

อัพเดททุกวัน ครบจบที่เดียว
www.coinshopping108.com
082-559-5009
Line ID : avilfire

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา