ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ21397707

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,,เขาวัง,ถ้ำเขาย้อย,ถ้ำเขาหลวง,คาเมลรีพับบลิค,พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน,หาดเจ้าสำราญ,วัดมหาธาตุวรวิหาร,วังบ้านปืน,เขาพะเนินทุ่ง,แหลมผักเบี้ย,วัดข่อย,วัดเนรัญชราราม,หาดปึกเตียน,วัดเขาบันไดอิฐ,วัดใหญ่สุวรรณาราม,ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

โปรแกรมทัวร์ ชะอำ-แก่งกระจาน-เพชรบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ

06.30 น. หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่อง และ เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง

10.00 น. แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำของเพชรบุรี ซึ่งมีถ้ำสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ๔ ถ้ำคือ ถ้ำเขาย้อย ถ้ำเขาบันไดอิฐ ถ้ำเขาเตาหม้อ

11.30 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางถีง โรงแรม เชิญท่านร่วมทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น

15.00 น. ร่วมทำ กิจกรรม Team Building (การสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building) นั้นก็คือกระบวนการในการทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่ม พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถมีเป้าหมายร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสามัคคีกันได้เป็นอย่างดีที่สุด กระบวนการสร้างความสัมพันธ์นั้นนั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ)

16.00 น. จบกิจกรรม

16.30 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “Harmony Resort Kaengkrachan” (ติดริมน้ำ) พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพักโรงแรม

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้ วงดนตรีสด และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

*** โซดา น้ำแข็ง น้ำอัดลม น้ำเปล่า บุฟเฟ่ต์ 4 ชั่วโมง***

*** ภายในงานเลี้ยงจะมี MC เป็นพิธีกรให้ตลอดงานเลี้ยง***

*** มีโชว์การแสดง 2 ชุดในงานเลี้ยง***

XX.XX น. จบงานเลี้ยง และ ราตรีสวัสดิ์วันที่สอง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม

09.00 น. นำท่านร่วมทำ กิจกรรมผจญภัยล่องแก่ง ที่แม่น้ำเพชรบุรีระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 7-10 กม.ใช้เวลาในการล่องแก่งและเล่นน้ำประมาณ 2 ชั่วโมง

10.30 น. จบกิจกรรม

11.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม

12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านเดินทางไป “สักการะเจ้าแม่กวนอิม ปางพันมือองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นสถานที่ที่เป็นที่มีประดิษฐานพระแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ปางพันเนตรพันกรสูงที่สุดในโลก เล่าจื้อ ปรมาจารย์ของจีนกล่าวคำอมตะไว้ว่า ฮุกก่ก จ่าวติ๊กเซ้ง ทีแอ๋จิ่วไต้เพ้ง หรือถ้าเมืองศาสนา สร้างสำเร็จ สันติภาพอันถาวรจึงเกิดขึ้นใน โลกมนุษย์

14.30 น. ท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพอัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านอัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น (2 คัน)

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่านต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าล่องแก่งเรือยาง

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการอัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย------------------------------------โปรแกรมทัวร์ ชะอำ – เพชรบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก

06.3 0 น. พร้อมกันที่ จุดนัด

07.00 น. หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ และ เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง ไกด์พาเล่นเกมส์แจกของขวัญ

10.00 น. แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำของเพชรบุรี ซึ่งมีถ้ำสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ๔ ถ้ำคือ ถ้ำเขาย้อย ถ้ำเขาบันไดอิฐ ถ้ำเขาเตาหม้อ

12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารครัวเม็ดทรายชะอำ (ติดทะเล)

13.00 น. เดินทางถึง โรงแรมเอเชียชะอำ เชิญท่านทำ กิจกรรมสันทนาสร้างความสามัคคีในองค์กร ตามอัธยาศัย

***ทำกิจกรรมที่หาดชายหาดของโรงแรม***

13.30 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมเอเชียชะอำ” พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพักโรงแรม

14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่หน้าริมหาดของโรงแรมแบบเซ็ทโต๊ะนั่ง 8 ท่านต่อโต๊ะ

***ซุ้มจุดถ่ายภาพทางเข้างาน ธีม " คัลเลอร์ฟูล" + ป้ายไวนิลเวที / Outdoor ริมชายหาดหน้าโรงแรม***

23.00 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ คาราโอเกะ และ กิจกรรมต่างๆของลูกค้า

*** ภายในงานเลี้ยงจะมี MC เป็นพิธีกรให้ตลอดงานเลี้ยง***

*** มีโชว์การแสดง 1-2 ชุดในงานเลี้ยง***

*** น้ำแข็ง น้ำอัดลม น้ำเปล่า บุฟเฟ่ต์ 4 ชั่วโมง***

23.30 น. ราตรีสวัสดิ์วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย

08.30น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง แก่งกระจาน

09.30 น. แวะให้ท่านได้เที่ยวชม กาแฟทนาย คาเฟ่ดีไซน์เก๋เข้ากับธรรมชาติของแก่งกระจาน โดดเด่นด้วยทางเดินสะพานแขวนทอดยาว มองเห็นวิวภูเขาเขียวอันสวยงาม (ค่าเครื่องดื่มกาแฟจ่ายเองนะครับ)

10.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจาน ทอดยาวอยู่เหนือผิวน้ำเขื่อนแก่งกระจาน เชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆในเขื่อนฯ ตัวสะพานมีความยาวประมาณ 500 เมตร ทำจากไม้ ยึดด้วยเชือกสลิงและเสาเหล็ก

12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารริมแก่ง (ติดริมน้ำ)

13.00 น. นำท่านร่วมทำ กิจกรรมผจญภัยล่องแก่ง ที่แม่น้ำเพชรบุรีระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กม.ใช้เวลาในการล่องแก่งและเล่นน้ำประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง

15.00 น. จบกิจกรรม และเดินทางกลับโรงแรม....

16.00 น. เดินทางถึงที่พักที่ “โรงแรมเอเชียชะอำ” พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารชมวิวซีฟู้ดชะอำ (ติดทะเล)

19.00 น. ช็อปปิ้งตลาดไนท์ หัวหิน

20.00 น. เดินทางกลับโรงแรม และราตรีสวัสดิ์วันที่สาม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

10.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

11.00 น. นำท่านซื้อของฝากที่ "พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม" สะดุดตากับตึกสีสันสดใสด้วยสไตล์อเมริกัน-อิงลิชคันทรี ผสมผสานกลิ่นไอสไตล์ยุโรป ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว

12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารครัวคุ้มพะยูงเขาหลวง

13.30 น. ท่านเดินทางส่งทุกท่านกลับที่หมายสองจุด...โดยสวัสดิ์ภาพ...อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านอัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 48 ที่นั่ง (2 ชั้น) และ รถบัสปรับอากาศ 22 ที่นั่ง

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าป้ายไวนิล

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการอัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย-----------------------------------การจองทัวร์โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรีกรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง-----------------------------------หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัดเลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/Email Address: Agilenttour@gmail.com-------------------------------------

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา