ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ21396754

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ร้อยเอ็ด

โปรแกรมทัวร์ร้อยเอ็ด (3 วัน 2 คืน)

วันแรก

05.30 น. จุดนัดพบ ออกเดินทางด้วย รถตู้/บัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ร้อยเอ็ด

06.00 น. ออกเดินทางไปยัง ร้อยเอ็ด

แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

เดินทางไป จังหวัดขอนแก่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บ่าย เดินทางไป พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น) ณ วัดหนองแวง

พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น) นมัสการพระธาตุเก้าชั้นจะได้รับอานิสงส์ คือ ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย

หลังจากนั้นเดินทางไป วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น เพื่อนมัสการและร่วมกิจกรรมการห่มผ้าที่พระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ดุจดั่งกิ่งขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

18.00 น. นำท่านแวะ ตลาดต้นตาล ตลาดแนวใหม่บรรยากาศสบายๆ

จากนั้นชม ถนนคนเดินขอนแก่น เลือกซื้อเลือกชมสินค้าทำมือและสินค้าพื้นเมืองวันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เช้า นำท่านเดินทางชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดไชยศรี

จากนั้นเดินทางไป วัดทุ่งเศรษฐี เพื่อชมความงดงามของ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มหาเจดีย์รัตนะ)

และนำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งรวบรวมจัดแสดงเรื่องราวไดโนเสาร์ และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และเขตอาเซียน ตื่นตากับกระดูกไดโนเสาร์อายุประมาณ 130 ล้านปี พร้อมติดตามเรื่องราว ตั้งแต่การกำเนิดจนกระทั่งสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

บ่าย เดินทางไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีขนาดสูงและกว้าง 101 เมตร ศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตร สวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขา ทำให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด

เดินทางไป พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็นโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างด้วยอิฐ(ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) ได้รับอานิสงส์ คือ ร่มเย็นเป็นสุข

เดินทางไป จ. ร้อยเอ็ด

เย็นรับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก ณ โรงแรม ร่มอินทนิน ปาร์ค หรือเทียบเท่าระดับเดียววันที่สาม

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ร้านอาหาร

07.00 น. นำท่าน นั่งรถรางชมเมือง

ฟังตำนาน เผ่ากุลา หลังจากนั้น ชม บึงพลาญชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง วัดสระทอง

และออกเดินทางสู่ วัดป่ากุง นมัสการ มหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธ จำลอง) และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร) ผู้สร้างวัดป่ากุง และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

10.00 น. เดินทางไป พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแห่งอีสาน

ชม พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี จัดแสดงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของพุทธศาสนาวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (7) ไก่ย่างแม่ผ่องศรี

บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อสินค้าที่ระลึกที่ อ.ด่านเกวียน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านครัวน่านน้ำ

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 9 ท่านอัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตู้/รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่าน ต่อห้อง )

3. ค่าอาหารตามโปรแกรม

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการอัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯหมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย--------------------------------------------------การจองทัวร์โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรีกรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

----------------------------------------------------หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัดเลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/Email Address: Agilenttour@gmail.com------------------------------------------------------

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา