ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ21138301

MAGIC ON TOUR ชวนทัวร์ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปางอุ๋ง ทัวร์บ้านรักไทย ทัวร์บ้านจ่าโบ่ พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง ทัวร์ปีใหม่ 6999 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGIC ON TOUR : มหัศจรรย์เที่ยวปายหัวใจสีเหลือง ชมบัวตองบาน ณ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 4D3N (N3B01)

ชมโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปางอุ๋ง ทัวร์บ้านรักไทย ทัวร์บ้านจ่าโบ่ พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง เต็มๆ : https://shorturl.asia/VyM9s

กำหนดการเดินทาง : ตลอดเดือนพฤศจิกายน ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถตู้ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง : ออบหลวง - สวนสน - ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ - แม่ฮ่องสอน - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ จองกลาง - บ้านรักไทย - พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง
05.00 ฟ้าสางที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
06.00 ชมเขาหินจูบกัน ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง แกรนด์แคนยอนเมืองไทย
07.00 ระหว่างทางผ่านชม สวนสนบ่อแก้ว ชมต้นสนสองใบและสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
10.300 ถึง อ.ขุนยวม นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ นำท่านชม ทุ่งดอกบัวตอง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่บานสะพรั่งต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือนทุกปีในช่วงเดือน พ.ย-ธ.ค ของทุกปี นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สรรสร้างความมหัศจรรย์โดยธรรมชาติ
12.30 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14.30 ถึง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนำท่าน ทัวร์แม่ฮ่องสอน นมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู
15.00 นำท่านเยี่ยมชม วัดจองคำ วัดจองกลาง
15.30 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ บ้านรักไทย
16.30 ถึง บ้านรักไทย ชมบ้านดินและวิถีชีวิตของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศจากชาพันธุ์ดี
17.30 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย
18.00 ถึง ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสุด สดชื่นท่ามกลางผืนป่าและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แวดล้อมไปด้วยขุนเขาสวยท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
18.00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง : ปางอุ๋ง - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ - กินเตี๋ยวห้อยขา - จุดชมวิวปางมะผ้า - อ.ปาย สะพานประวัติศาตร์ Coffee In Love - วัดน้ำฮู - โล้ชิงช้า ณ บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
05.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นสู่ ปางอุ๋ง
06.00 เดินทางถึง ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ภายในหมู่บ้านรวมไทย
08.00 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน
09.00 เที่ยวชม สะพานไม้ซูตองเป้
11.00 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ไปรับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ ถ่ายภาพเช็คอินกับ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่
12.30 จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า
15.00 ถึง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาตร์ ร้าน Coffee In love
16.00 นำท่านเที่ยวต่อไปยัง วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนานบ้านสันติชล
17.00 จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ทปาย
18.00 จากนั้นนำท่านไปท่องราตรี เดินเล่น ตลาดปายยามค่ำคืน หรือ ถนนคนเดินปาย ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่สี่ของการเดินทาง : ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - โปงเดือดป่าแป๋ - กาดทุ่งเกวียน ลำปาง - กรุงเทพฯ
05:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านท่องเที่ยวสู่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
07:00 บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (6) ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินของทะเลหมอกห้วยน้ำดัง
09:00 จากนั้นชม Unseen in Thailand ณ น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
14:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
23:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 6,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน ที่โฮมสเตย์ปางอุ๋ง / ที่ปาย หรือเทียบเท่า ( พักห้องละ 2 ท่าน พัดลม น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรา ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

024443173 , 0892190822
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
https://bit.ly/3AK5mGW
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
https://www.instagram.com/magicontour01
https://www.tiktok.com/@magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา