ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ21138292

MAGIC ON TOUR ชวนทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 6999 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGIC ON TOUR : มหัศจรรย์ไปภูดูวิว โต้ลมหนาวนอนนับดาวบนภูทับเบิก เขาค้อ @ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก 3D2N (N4A02)

ชมโปรแกรมทัวร์ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เต็มๆ : http://goo.gl/uBpJmF

กำหนดการเดินทาง : วันปีใหม่ 31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - พระตำหนักเขาค้อ - พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ พระบรมธาตุเจดีย์ - ไร่ GB ทุ่งกังหันลม - Mongker Drip Coffee - เขาค้อ
04.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง )
05.00 ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1)
11:00 เดินทางถึง เขาค้อ ท่องเที่ยวเขาค้อ สักการะ พระตำหนักเขาค้อ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13:00 จากนั้นท่องเที่ยวเขาค้อ ชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ สักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
15:00 จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม ไร่ GB ทุ่งกังหันลม ชมวิวทุ่งกังหันลม และทุ่งดอกไม้ พร้อมจิบกาแฟชมวิวสวยๆ ณ Mongker Drip Coffee ( ราคาค่าเข้าไร่ GB ทุ่งกังหันลม รถรางต่างๆ และ ค่าเครื่องดื่มไม่รวมในค่าบริการนี้ )
17.00 นำท่าน Check In เข้าที่พัก บนเขาค้อ สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้สมกับคำนิยาม "พักเขาค้อหนึ่งคืน อายุยืนหนึ่งปี"
18.00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารพักผ่อนไปกับอากาศบริสุทธิ์ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง : วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Café - ภูทับเบิก - วัดป่าภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลี - ตลาดม้ง
07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out หลังอาหารนำท่าน ทัวร์ภูทับเบิก
08:00 นำท่านท่องเที่ยวสู่ วัดพระธาตุผาแก้ว
10:00 จากนั้นนำท่านไปยัง Pino Latte Café ร้านกาแฟ วิวสวยที่ตั้งอยู่บนภูสูง ( ราคาเครื่องดื่มไม่รวมในค่าบริการนี้ )
11:00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ทัวร์ภูทับเบิก
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:00 ถึง ภูทับเบิก เที่ยวชม ทัวร์ภูทับเบิก วัดป่าภูทับเบิก
15.00 ตื่นตาตื่นใจไปกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา
15.30 นำท่านไปเดินเที่ยววิถีชีวิตชาวบ้านชม ตลาดม้งภูทับเบิก เลือกซื้อเลือกชิมผลไม้สด พืชผักสด สตรอว์เบอร์รี
16:00 จากนั้นเข้าที่พักบน ภูทับเบิก Check In ณ ภูทับเบิก คืนนี้ท่านสามารถนอนดูดาวท้าลมหนาวบนดอยสูง
17.00 อิสระมื้อเย็นท่านสามารถสั่งหมูกระทะบนดอย มานั่งกินฟีลแคมป์ปิ้ง ปิ้งย่างชิวๆ ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย พร้อมชมแสงอาทิตย์ก่อนลับขอบฟ้า หรือ เลือกสั่งเมนูอาหารอื่นๆของที่พักได้ ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อนไปกับอากาศบริสุทธิ์ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง : จุดชมวิวภูทับเบิก - พระพุทธมหาธรรมราชา - ไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ
07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ท่องเที่ยว ทัวร์ภูทับเบิก อาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิภูทับเบิก ตั้งอยู่ ณ จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก ชมทิวทัศน์ทะเลหมอกท่ามกลางภูเขาเรียงรายสลับซับซ้อนแบบ 360 องศา
10:00 ขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธมหาธรรมราชา
11:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ ไร่กำนันจุล
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
20:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 6,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน ที่ เขำค้อ /ที่ภูทับเบิก ( พักห้องละ 2 ท่าน พัดลม น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรา ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

024443173 , 0892190822
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
https://bit.ly/3AK5mGW
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
https://www.instagram.com/magicontour01
https://www.tiktok.com/@magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา