ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ21136143

MAGIC ON TOUR ชวนทัวร์บึงกาฬ ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์อิสานเหนือ ทัวร์อุดรธานี ทัวร์ไหว้พญานาค ทัวร์ปีใหม่ 5,999 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์บึงกาฬ หินสามวาฬ ตามรอยปู่อือลือนาคราช บึงโขงหลง ปู่ศรีสุทโธ อุดร คำชะโนด 3D2N (E5A01)

ชมโปรแกรมทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์อิสานเหนือ ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์อุดรธานี ทัวร์ไหว้พญานาค : https://shorturl.asia/x7Hvo

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์วันปีใหม่ 2566 : 30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - บึงกาฬ
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) ออกเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง : บึงกาฬ - เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ลานธรรม - จุดชมวิวถ้ำฤาษี - จุดชมวิวหินสามวาฬ ประตูภูสิงห์ - จุดชมวิวส้างร้อยบ่อ - บึงโขงหลง ศาลปู่อือลือนาคราช - ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์ - หาดคำสมบูรณ์
06.00 น. ฟ้าสางที่ บึงกาฬ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
07.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู โดยเราจะเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น นำท่านท่องเที่ยวชมจุดต่างๆภายในอาทิ จุดชมวิวถ้ำฤาษี ประตูภูสิงห์ จุดชมวิวส้างร้อยบ่อ และที่พลาดไม่ได้โดยเฉพาะจุดที่เป็นไฮไลท์เรียกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยก็ว่าได้ นั่นคือ จุดชมวิวหินสามวาฬ จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อนใหญ่ๆ เรียงต่อกันมีอายุประมาณ 75 ล้านปี ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกลๆ หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ อิสระเชิญท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารสวัสดิการ
13.00 น. ช่วงบ่ายนำท่านสู่ บึงโขงหลง ไปตามรอยตำนานปู่อือลือผู้ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลง มีความเชื่อว่า "ปู่อือลือนาคราช" เป็นพญานาคผู้รักษาทรัพย์สมบัติมหาศาล มักดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาบูชาจะได้มีทรัพย์สินเงินทอง ได้โชคได้ลาภ นำท่านไปขอพรยัง ศาลปู่อือลือ ร้อยปี บ้านโสกโพธิ์ ที่นี่เป็นศาลปู่ที่เก่าแก่ที่สุด จากนั้นนำท่านไปลงเรือเพื่อ ล่องเรือบึงโขงหลง ไปยัง วังปู่เจ้าอือลือนาคราช กลางลำน้ำโขง ณ เกาะดอนโพธิ์ กราบไหว้ขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
16.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น (3) พร้อมพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศชิลๆ ณ ทะเลอีสานแห่งบึงโขงหลง หาดคำสมบูรณ์ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีหาดทรายขาว สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี
18.00 น. สมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรม อ.เซกา บึงกาฬ อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ เข้าที่พัก พักผ่อน

วันที่สามของการเดินทาง : จ.อุดรธานี - วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด - เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร Check Out นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี
08.30 น. เดินทางถึง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี นำท่านสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด นำท่านกราบขอพร เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและบังเกิดโชคลาภ
09.30 น. สมควรแก่เวลาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.00 น. ถึง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร นำท่านชิมไก่ย่างเขาสวนกวางสูตรต้นตำหรับหนังกรอบเนื้อนุ่ม
13.00 น. หลังอาหารเดินทางกลับระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารมุ่งหน้ากลับ กรุงเทพฯ
23.00 น. เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 5,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,300 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน ที่อ.เซกา จ.บึงกาฬ ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง ใบ PAY–IN มาที่ Line : MagicOnTour **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ
คุณปู
024443173 , 0892190822
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
https://bit.ly/3FzAquL
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
https://www.instagram.com/magicontour01
https://www.tiktok.com/@magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา