ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ21039456

#PDF{{2566}}#แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ระดับ4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) [ครบจบในเล่มเดียว]

#PDF{{2566}}#แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ระดับ4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) [ครบจบในเล่มเดียว]
แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์
แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
- ความรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. (2566)
- แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส.(2566)
- จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.
- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ_ชุดที่1_จำนวน_70_ข้อ(ชุดใหม่_ธ.ก.ส.)
- สรุป+ถาม-ตอบ พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุป+พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับ สินเชื่อ ธ.ก.ส.
- แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุด 1,2 และ ชุด 3
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test)
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ชุด_1 และ 2
- แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาเหตุผล_สัมพันธ์_ชุดที่_1_จำนวน_121_ข้อ
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบภาษาไทยการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
- แนวข้อสอบภาษาไทย_(วิเคราะห์เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)เฉลยละเอียด
- รูปภาพและมิติสัมพันธ์(ใหม่)
- แนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ ชุดที่ 1 จำนวน 56 ข้อ
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test)
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ comprehension จำนวน 100 ข้อ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading comprehension -vocabulary-structure -grammar
- สรุป+แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี (Fintech Agritech Smart Farm)
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ธกส
- ผลิตภัณฑ์และบริการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการนโยบายรัฐ
- หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ
- ความรู้การบริหารงานสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
- ถาม-ตอบการบริหารความเสี่ยง (30ข้อ)
- แนวข้อสอบสินเชื่อ+ความรู้สินเชื่อ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้
- สรุปความรู้เกี่ยวกับตราสารทางการเงินและบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
- การบริหารและการจัดการ การวิเคราะห์งบการเงิน
- สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(ใหม่)
- ความรู้การบันทึกรายการและการจัดทำรายงานทางการเงิน
- แนวทางในการปฏิบัติงานคู่มือสำหรับการบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี และจัดทำรายงานบัญชี
- ความรู้การวิเคราะห์ต้นทุน
- ความรู้เรื่องการบัญชีต้นทุน การบัญชีทั่วไป
- แนวข้อสอบการบัญชีต้นทุน
- สรุป บัญชีเบื้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ
- สรุป หลักการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้+แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 78 ข้อ
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
- แนวข้อสอบ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
- แนวข้อสอบ งบการเงิน งบดุล
- สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 จำนวน 55 ข้อ
- แนวข้อสอบ_เศรษฐศาสตร์จุลภาและมหภาค 100 ข้อ
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย)
- ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ชนบท ชุดที่ 1 จำนวน 52 ข้อ
- แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน
- สรุป+แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 1 และ 2
- ความรู้เรื่องธุรกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน
- สถาบันการเงินชุมชน
- ความรู้เรื่องการตลาด
- แนวข้อสอบการตลาด ชุด 1,ชุด 2 และชุด 3
- การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตร
- ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- หลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการบริหารเบื้องต้น ชุดที่ 1 จำนวน 53 ข้อ
- แนวข้อสอบการบริหารธุรกิจ
- สรุป+คำถามความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

http://www.e-bookexaminationguidelines.com/article/3/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0


http://homesheetcenter.lnwshop.com/article/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87

แจกแนวข้อสอบ
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/webboard

http://homesheetcenter.lnwshop.com/articleแนวข้อสอบพร้อมเฉลย มีที่นี่ ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา


สนใจติดต่อสอบถามขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อ// ได้ตลอดทุกช่องทาง
Line : @bmw3222 (มี@ด้วยนะค่ะ)
QR Code : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
โทร : 094-9053222
E-mail : sheet3222@gmail.com

การชำระสินค้า

ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 412-069003-0 ออมทรัพย์ ชื่อ น.ส.รัชนี แสนศักดิ์หาญ สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม


โอนแล้วแจ้งสลิปได้ที่
Line : @bmw3222 (มี@ด้วยนะค่ะ)
QR Code : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
โทร : 094-9053222
E-mail : sheet3222@gmail.com
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาคะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะคะ)
QR Code : https://manager.line.biz/account/@cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com

เว็ป : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
homesheetcenter แนวข้อสอบงานราชการ
http://homesheetcenter.lnwshop.com/
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
http://www.xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
https://www.facebook.com/bmw32222
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
https://www.facebook.com/sheetfree


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆคะ


,#ข้อสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบ,#แนวข้อสอบธกส,#แนวข้อสอบพนักงานการเงินระดับ4ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส #แนวข้อสอบพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส,#แนวข้อสอบพนักงานการเงินระดับ4ธกส,#แนวข้อสอบพนักงานการเงินธกส,#แนวข้อสอบพนักงานการเงินระดับ4ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส2566,#แนวข้อสอบพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส2566,#แนวข้อสอบพนักงานการเงินระดับ4ธกส2566,#แนวข้อสอบพนักงานการเงินธกส2566,#ข้อสอบพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,#ข้อสอบพนักงานการเงินระดับ4ธกส,#โหลดแนวข้อสอบ,#จำหน่าย,#ขาย,#แชร์แนวข้อสอบ,#คู่มือเตรียมสอบ,#ข้อสอบแม่นจริง,#สอบติดจริง,#ข้อสอบดีจริง,#หนังสือติว,#คู่มือติว,#แจกฟรี,#2567,#2566,#BOOK,#ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,#แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,#แนวข้อสอบธกส,#ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,#แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา