ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ20680669

รับเขียน research proposal จัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ปโท

เลือกให้เราดูแล งานครบจบชัวร์ ใส่ใจทุกรายละเอียดงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ
- งานเฉพาะบท เหมาทั้งเล่ม เคสเร่งด่วน!!
- รับทำข้อสอบออนไลน์ การบ้านสถิติ
- วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- วิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ค่า t-test anova (f-test), chi-square, Multiple Regression Analysis: MRA, ค่า Correlation Coefficient (r) หรือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ฯลฯ
- การวิเคราะห์องคประกอบเชิงสำรวจ EFA : Exploratory Factor Analysis
- การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน CFA : Confirmatory Factor Analysis
- การวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
- การวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านของสมการเชิงโครงสร้าง SEM ด้วยโปรแกรม AMOS
- วิเคราะห์แผนการตลาด PESTEL , Five Forces Model, SWOT, TOWS
- งาน presentation powerpoint
- โปสเตอร์วิจัย / ตัดต่อวิดิโอ
- งานกราฟฟิค ออกแบบผลิตภัณฑ์
- เขียนบทความวิชาการ (journal) บทคัดย่อไทย-อังกฤษ (abstact)
- หาค่าความเชื่อมั่น (alpha) ค่านวัตกรรม E1/E2 คะแนน pretest/posttest ก่อนเรียน/หลังเรียน
- รับงานทุกระดับตั้งแต่ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก
ร้านเราจะเก็บเป็นความลับทั้งหมดค่ะ ✔ลูกค้ามั่นใจทำงานกับเราด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี
Line: pumpuy1984
พี่ปุ้ย: 083-2536241