ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ20664811

MAGIC ON TOUR ชวนทัวร์เชียงราย ทัวร์บ้านผาฮี้ ทัวร์ดอยผาหมี ทัวร์ดอยตุง ทัวร์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ทัวร์ไร่ชาฉุยฟง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ราคาพิเศษ 6,999 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์เชียงราย ชุดสดุฮิต นอนบ้านผาฮี้ เที่ยวดอยตุง ดอยผาหมี ถ้ำหลวง ไร่ชาฉุยฟง 4D3N (CRB-N2A01)

ชมโปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์บ้านผาฮี้ ทัวร์ดอยผาหมี ทัวร์ดอยตุง ทัวร์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ทัวร์ไร่ชาฉุยฟง : https://bit.ly/3aohC35

กำหนดการเดินทาง : ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

วันแรกของการเดินท ง กรุงเทพฯ - เชียงราย
17.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง )
18.00 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย

วันที่สองของการเดินทาง : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - มโนรมย์ คาเฟ่ริมน้ำกก - ถนนคนเดินเชียงราย - หอนาฬิกาเชียงราย
07:00 เดินทางถึง จ.เชียงราย รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน เที่ยวเชียงราย
08:00 เที่ยวชม วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่นของเชียงราย สร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย
10.00 นำท่านไปถ่ายรูปกับแลนด์มาร์ค สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด ( ถ่ายรูปด้านนอก )
11.30 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13.00 หลังอาหารนำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมวัดสวยอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
14.00 นำท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถสีน้ำเงินฟ้าเอกลักษณ์ จากฝีมือสล่านก
15.00 ช่วงบ่ายไปพักผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดชิลล์ ณ มโนรมย์คาเฟ่ คาเฟ่สวยริมน้ำกก
16.30 นำท่าน Check In เข้าที่พัก อ.เมืองเชียงราย เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
18.00 จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงราย เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นในถนนคนเดินตามอัธยาศัย
19.00 จากนั้นนำท่านไปชมความสวยงามของ หอนาฬิกาเชียงราย ชมงานพุทธศิลป์ หอนาฬิกาเปลี่ยนสี
20.00 ส่งท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง : ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนัก - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ - จิบกาแฟชมวิว พักบ้านผาฮี้
07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
09.00 เที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ตั้งอยู่บนดอยสูงทิวทัศน์ที่สวยงาม
10.00 เดินทางต่อสู่ ดอยตุง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักทรงงานของสมเด็จย่า
12.00 บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
13.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ จุดชมวิวมุมสูง ตั้งอยู่บนแนวสันเขาแบ่งเขตแดนไทย-พม่า มีทิวทัศน์สวยงาม
15.00 นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงาม
15.30 นำท่าน Check In เข้าที่พัก บนดอยผาฮี้ ที่พักบนยอดเขาสูงท่ามกลางวิวที่สวยงาม ที่นี่ท่านจะได้ดื่มด่ำ กับการจิบกาแฟคั่วใหม่รสชาติดี พร้อมผ่อนคลายไปกับการชมวิวภูเขาและทิวทัศน์
18.00 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง : ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – กรุงเทพฯ
06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) เก็บสัมภาระ Check Out อำลาดอยผาฮี้ นำท่านท่องเที่ยวต่อ
08.30 ระหว่างทางผ่านชม ดอยผาหมี เป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาอาข่า บรรยากาศดี
09.00 นำท่านเที่ยวย้อนรอยหมูป่า ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ถ่ายรูปกับ ฮีโร่ถ้ำหลวง อนุสาวรีย์จ่าแซม หรือนาวาตรีสมาน กุนัน
10.00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
18:00 ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ บ้านผาฮี้ (พัดลม) / อ.เมืองเชียงราย (แอร์) ( ห้องละ 2 ท่าน น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง ใบ PAY–IN มาที่ Line : MagicOnTour **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ
คุณปู
024443173 , 0892190822
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
https://bit.ly/3aohC35
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
https://www.instagram.com/magicontour01
https://www.tiktok.com/@magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา