ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ20664776

MAGIC ON TOUR ชวนทัวร์น่าน ทัวร์สะปัน ทัวร์บ่อเกลือ ทัวร์ปัว ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ราคาพิเศษ 6,699 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์ดินแดนดอย น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว 4D3N (N1A07)

ชมโปรแกรมทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว : https://bit.ly/3FzAquL

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์วันปีใหม่ 2566 : 30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - น่าน
18.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง )
19.00 ออกเดินทางสู่ จ.น่าน

วันที่สองของการเดินทาง : อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง - งาช้างดำ - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
05:00 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์
07:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08:00 นำท่านท่องเที่ยว เสาดินนาน้อย และ เสาดินคอกเสือ
11:00 เดินทางถึง อ.เมือง จ.น่าน นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ชม ซุ้มลีลาวดี วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง
16:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองน่าน
17:00 ชมอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
18.00 เดินเล่น กาดข่วงเมืองน่าน เดินเล่นถนนสายวัฒนธรรม อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารพื้นเมือง ของเมืองน่าน ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง : คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณ - ชมวิวหมู่บ้านสะปัน หยุดเวลาคาเฟ่ อุ่นไอมางคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวลานดูดาว - จุดชมวิว 1715 - ถนนคนเดินเมืองปัว / ชมวิวยามเย็น วัดภูเก็ต
07:00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
09:00 น. นำท่านไปชิลล์กับคาเฟ่ริมทางถนนสายลอยฟ้า ณ เดอะวิว@กิ่วม่วง
10.00 น. จากนั้นแวะเช็คอินกับอันซีนแห่งใหม่ของน่าน คือ ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 บนทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข – บ่อเกลือ จากนั้นเดินทางต่อสู่ บ่อเกลือ
11.00 น. ถึง อ.บ่อเกลือ เที่ยวชม แหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทาโบราณ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนำท่านไปยังเขต อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สู่ หมู่บ้านสะปัน ดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวที่สวยงามตามธรรมชาติ ณ หยุดเวลาคาเฟ่ คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน
14.00 น. นำท่านไปจิบกาแฟ ณ อุ่นไอมางคาเฟ่ เสพธรรมชาติชมวิวภูเขา ฟังเสียงลำธารน้ำขับกล่อม
15.00 น. จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชม จุดชมวิวลานดูดาว และ จุดชมวิว1715
17.00 น. จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปัว อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารพื้นเมือง ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
หรือ หากไม่ตรงกับวันที่มีถนนคนเดิน นำท่านท่องเที่ยว อ.ปัว ชมภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามยามเย็น ณ วัดภูเก็ต
19:00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.ปัว พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง : อ.ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ
06.00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
09:00 จากนั้นนำท่านไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ซื้อสินค้าผ้าทอไทลื้อ ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ
11.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมทุ่งนา ลิ้มลองอาหารสไตล์พื้นเมืองตามอัธยาศัย ( ไกด์แนะนำ )
12.00 น. หลังอาหารนำท่านอำลาเมืองธรรมชาติสวย จ.น่าน
15.00 น. เดินทางถึง จ.แพร่ แวะให้ท่านกราบสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย )
24.00 น. เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,699 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน คืน ที่น่าน / อ.ปัว หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง ใบ PAY–IN มาที่ Line : MagicOnTour **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ
คุณปู
024443173 , 0892190822
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
https://bit.ly/3FzAquL
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
https://www.instagram.com/magicontour01
https://www.tiktok.com/@magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา