ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ20658416

เหรียญชุดที่ระลึก โครงการพระราชดำริ รัชกาลที่9 เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก

แสดงภาพทั้งหมด

“ชุดเหรียญที่ระลึกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก”
ซึ่งโรงกษาปณ์ประเทศฟินแลนด์จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณที่มีต่อพสกนิกรไทย
ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมายาวนานกว่า 20 ปีระหว่างโรงกษาปณ์แห่งประเทศฟินแลนด์และโรงกษาปณ์ของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ในด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ล่าสุดโรงกษาปณ์แห่งประเทศฟิน แลนด์ได้จัดทำ “ชุดเหรียญ ที่ระลึกโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาส 60 ปี บรมราชา ภิเษก” ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งบรร เทาความเดือดร้อน ส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของชุมชน
จากการออกแบบที่สวยงามและมีความหมาย
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ประกอบด้วยเหรียญโลหะทองนอร์ดิกจำนวน 6 เหรียญ ด้านหน้าของทุกเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชอิริยาบถทรงงาน ส่วนด้านหลังเป็นภาพที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ ต่าง ๆ ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการคิดค้นนวัตกรรม
“ทองนอร์ดิกเป็นโลหะผสมที่คิดค้นขึ้นในกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งในส่วนประ กอบของโลหะนั้นมีคุณค่า ในตัวเองและเป็นที่ทราบกันสำหรับคุณสมบัติของทองนอร์ดิกจะมีความเงางามหมองช้ากว่าโลหะหลายชนิด อีกทั้ง ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันการปลอมแปลงได้ดีกว่าโลหะชนิดต่าง ๆ และด้วยเหตุที่ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกก็เลยมีความ คิดว่าน่าจะใช้วัสดุชนิดนี้ ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยกลุ่มประเทศเป็นสัญลักษณ์แทนที่ดีในการถ่ายทอดความตั้งใจในการจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้” ในแผงเหรียญประกอบไปด้วยเหรียญ ดังนี้
เหรียญทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (Long Live The King) รูปสัญลักษณ์ความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกรชาวไทยที่โอบอุ้มแผ่นดินทองของไทยให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย
เหรียญผู้ทรงห่วงใยและรักษาคุณค่าของป่าไม้ (The Forest Protector) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าพรุ จึงมีพระราชดำริให้เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และระบบนิเวศในบริเวณป่าพรุ ให้มีความสมดุล และสร้าง ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจในพื้น ที่แก่ชุมชน

เหรียญผู้ทรงสร้างและรักษาแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคง (The Land Rec- laimer) หญ้าแฝก สัญลักษณ์ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ ด้านสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกหญ้าแฝกว่า มีคุณประโยชน์ต่อการรักษาดินและน้ำ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ กับระบบนิเวศ และยังประโยชน์ ให้กับทั้งคนและธรรมชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เหรียญผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระราชหฤทัยเพื่อให้ ผืนแผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์ (The Rainmaker) โครงการพระราชดำริฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้ง จึงทรงทดลองทำฝนเทียมด้วยการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อให้เกิดเป็นฝนดุจน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่โปรยปรายสู่ปวงชนชาวไทยให้ชุ่มชื่นทั้งกายและใจ

เหรียญผู้ทรงเป็นนักปราชญ์แห่งปรัชญาของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง (The Philanthropic Philosopher) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้คำนึงถึงพื้นฐานของทางสาย กลาง ความพอประมาณ ความ มีเหตุมีผล ตลอดจนใช้ความ รู้ความสามารถความรอบคอบและคุณธรรม เพื่อการวาง แผนหรือการตัดสินใจในการประกอบสัมมาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เหรียญผู้ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการประดิษฐ์ คิดค้น (The Eminent Inventor) กังหันชัยพัฒนา เป็นหนึ่งในนวัตกรรมจาก พระปรีชาสามารถของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง คิดค้นขึ้นเพื่อขจัดปัญหามล พิษทางน้ำ และเพื่อสร้างสุข อนามัย ตลอดจนพัฒนาชุม ชนทั้งในเขตเมืองและชนบท ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ มิมีผู้ใดเสมอเหมือนซึ่งนอกจากจะแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ยังเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก

อัพเดททุกวัน ครบจบที่เดียว
www.coinshopping108.com
082-559-5009
Line ID : avilfire

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา