ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ20443452

แนะนำกิจกรรมท่องป่า ค้นหาวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ในห้องเรียนธรรมชาติ ส่งเสริมกระบวนการคิดและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

แสดงภาพทั้งหมด

วนกรอีโคทัวร์ ขอแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ “กิจกรรมท่องป่า ค้นหาวัฒนธรรมองค์กร” กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในธรรมชาติกับวัฒนธรรมภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน
ธรรมชาติเป็นครูของทุกสรรพสิ่ง เป็นแหล่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และคลังความรู้อันยิ่งใหญ่เสมือนมหาวิทยาลัยที่ไม่มีวันเรียนรู้ได้หมดสิ้น หากเราช่างสังเกตก็จะสามารถค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
ป่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในธรรมชาติ เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายทั้งต้นไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งเห็ดรา มดแมลงตัวเล็กๆ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในพื้นที่นั้นๆเช่น ดิน, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล, ไฟป่า, ฯลฯ
รูปแบบของความสัมพันธ์มีทั้งการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแก่งแย่งแข่งขัน การเบียดบังทำลาย มีการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรและปัจจัยในการดำรงชีวิต การแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก การพัฒนาไปสู่รูปแบบที่ซับซ้อนและมั่นคงยิ่งขึ้น ฯลฯ ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมภายในองค์กรของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานได้เป็นอย่างดี
เราอาสาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำท่านและสมาชิกในองค์กรไปสัมผัสและร่วมกันค้นหา/ไขปริศนาต่างๆเหล่านี้ ด้วยกิจกรรม “ท่องป่า ค้นหาวัฒนธรรมองค์กร” กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถร่วมกันกำหนดสถานทีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาองค์กรรูปแบบอื่นๆได้ เช่นกิจกรรมแคมป์ไฟ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสันทนาการ กิจกรรม Team Building รับประกันความมัน ความสนุกสนาน และที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติในการทำงาน การดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรโดยทางอ้อม สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง (ท่านสามารถขอเอกสารแนะนำกิจกรรมท่องป่าค้นหาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้)
หากท่านมีความสนใจที่จะใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อมายัง คุณบวร ทองเขียว หมายเลขโทรศัพท์ 0-89-244-8545 อีเมล์ wanakornecotour@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเพจ นำเที่ยว จัดทัวร์ สัมมนา จิตอาสา บน Facebook
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสรับใช้หน่วยงานของท่าน