ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ20441046

รับจัดกิจกรรมปลูกป่า, ปลูกปะการัง, สร้างบ้านปลา, ปล่อยปูม้า-ปลาฉลาม, ทำฝายชะลอน้ำ, ทำโป่งเทียม, ฯลฯ กิจกรรม C.S.R., กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท

แสดงภาพทั้งหมด

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรม C.S.R. (Corporate Social Responsibility) เพื่อแสดงออกถึงความเป็นบรรษัทบริบาลที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของตนอีกด้วย หลายหน่วยงานโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทมหาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็น ป.ต.ท., เครือซีเมนต์ไทย, โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย), ฯลฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรม C.S.R. ขึ้นมาอย่างจริงจังและแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ, การสร้างฝายชะลอน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีและมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับบริษัทต่างๆเหล่านั้นอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม การทำกิจกรรม C.S.R. ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการดำเนินงานและเตรียมการพอสมควร โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดกลางและเล็ก ที่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ผู้ประสานงานอาจประสบปัญหาในการจัดหาพื้นที่ การเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งขาดข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย หรืออาจประสบปัญหาความล่าช้าและงบประมาณที่บานปลายได้
วนกรอีโคทัวร์ เข้าใจในปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดี เราจึงขออาสาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมจิต
อาสา หรือกิจกรรม C.S.R ให้กับหน่วยงานต่างๆ มีกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบให้ท่านเลือกใช้บริการ ทั้งกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่นกิจกรรมปลูกป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลน กิจกรรมปลูกปะการัง การทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า กิจกรรมห่มดินให้ผืนป่า การทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุและอาหารเสริมให้สัตว์ป่า กิจกรรมสร้างบ้านปลา สร้างธนาคารปูม้า การช่วยเหลือสัตว์ป่า การเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะโดยใช้ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) การมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ช่วยเหลือคนพิการ เด็กกำพร้า คนชรา, เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ท่านสามารถขอเอกสารแนะนำกิจกรรม C.S.R. ของวนกรอีโคทัวร์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

หากหน่วยงานของท่านสนใจกรุณาติดต่อมาที่ คุณบวร ทองเขียว เบอร์โทร 089-2448545 อีเมล์
wanakornecotour@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเพจ นำเที่ยว จัดทัวร์ สัมมนา จิตอาสา บน Facebook
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสรับใช้หน่วยงานของท่าน