ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19998576

โปรแกรมจัดการเงินเดือน โปรแกรมลงเวลาเข้าออกพนักงาน Payroll Manager Excellent

แสดงภาพทั้งหมด


โปรแกรมจัดการเงินเดือน โปรแกรมลงเวลาเข้าออกพนักงาน Payroll Manager Excellent
โปรแกรมระบบเงินเดือน Accusoft Payroll Manager
Feature โปรแกรม : จัดการระบบเงินเดือน
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินเดือน แบบรายเดือน
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินเดือน แบบครึ่งเดือน/สัปดาห์/วัน
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การรับหรือการหักเงินของพนักงาน เช่น เบี้ยขยัน ค่ากะ เบี้ยเลี้ยง มาสาย เป็นต้น
- สามารถกำหนดอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลางานได้ ในวันทำงานปกติ วันหยุดปกติ
- สามารถกำหนดอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลางานได้ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
- สามารถกำหนดการหัก/ไม่หัก เงินเดือนพนักงานที่สาย, ขาดงาน
- รองรับการหักเงินเดือนพนักงานที่ลางาน ตามอัตราที่กำหนดได้
- รองรับข้อมูลเวลาการทำงานที่ตรวจสอบแล้ว มาคำนวณเงินเดือนได้
- รองรับการกำหนดวิธีการจ่ายเงินพนักงาน เงินสด เช็ค โอนเข้าบัญชี
- รองรับการหัก/ไม่หักเงินเดือนพนักงานที่ขาดงานเกินกำหนด
- ระบบยืนยันการคำนวณเงินเดือน(สีเทา = ยืนยันแล้ว, สีเหลือง = มีการแก้ไข, สีขาว = ยังไม่ยืนยันเงินเดือน)
- รองรับการคำนวณประกันสังคมได้
- รองรับการกำหนดค่าล่วงเวลา และค่าแรงตามตำแหน่งงาน

Feature โปรแกรม : จัดการระบบการลงเวลา
- รองรับการลงเวลาแบบ 2 ครั้ง/วัน (เข้า-ออกงานปกติ,รองรับการคิด OT)
- รองรับการลงเวลาแบบ 4 ครั้ง/วัน (เข้า-ออกงานปกติ และเข้า-ออกงานช่วงพักเที่ยง)
- รองรับการลงเวลาแบบ 6 ครั้ง/วัน (เข้า-ออกงานปกติ,ช่วงพักเที่ยงและ ช่วง OT ก่อน-หลังเวลาทำงาน)
- รองรับการลงเวลาแบบ 8 ครั้ง/วัน (ช่วง OT ก่อนเข้างาน, เข้า-ออกงานปกติ, ช่วงพักเที่ยง และ ช่วง OT ก่อน-หลังเวลาทำงาน)
- หน้าจอการลงเวลาด้วย หน้าจอบันทึกเวลา
- หน้าจอการลงเวลาโดย Keyboard, Barcode
- หน้าจอการลงเวลาจากใบลงเวลาเอง
- รองรับการนำข้อมูลเข้าจากโอนข้อมูลการลงเวลาจากไฟล์
- รองรับการเปลี่ยนเวลาทำงานของพนักงานที่ละคน
- รองรับการเปลี่ยนเวลาทำงานของพนักงานที่ละหลายคน โดยสามารถเลือกพนักงานได้เอง
- สามารถตรวจสอบและสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน ที่ทำการบันทึกเวลาแล้ว
- สามารถกำหนดเวลาผ่อนผันการเข้างานสาย, ออกพักก่อน, เข้าพักสาย และ เลิกงานก่อนเวลา ตามกฏเกณฑ์บริษัท
- รองรับการปัดเศษคำนวณเวลา, OT, จำนวนเงิน อัตโนมัติ
- สามารถแสดงรูปแบบการแสดงข้อมูลการตรวจสอบเวลาพนักงานได้เอง
- ระบบคำนวนเวลาทำงานแสดงผลข้อมูลหลายรูปแบบ เพื่อการตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
- แสดงสถานะการลงเวลา(สีเทา = ยืนยันเวลาแล้ว, สีเหลือง = มีการแก้ไข, สีขาว = ยังไม่ยืนยันเวลา)

Feature โปรแกรม : จัดการข้อมูลหลัก-พนักงาน
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลพนักงานทั่วไป, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลรายได้
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ประวัติการฝึกอบรม, ความสามารถพิเศษของพนักงาน
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลเวลาทำงานปกติได้
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลเวลาทำงานกะได้
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลแผนกได้
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลตำแหน่งงานได้
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ จัดการรับ-หักเงิน
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินพนักงานแบบ งวด 1 ครั้งต่อเดือน
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินพนักงานแบบ งวด 1 ครั้งต่อเดือน, งวด 2 ครั้งต่อเดือน และ งวด 1 ครั้งต่อสัปดาห์

Feature โปรแกรม : จัดการเวลาทำงานของพนักงาน
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ เวลาการเข้าออกงานของพนักงาน
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การลาของพนักงาน

Feature โปรแกรม : รายงาน
- ทะเบียน/พื้นฐาน : ทะเบียนรายได้
- ทะเบียน/พื้นฐาน : ทะเบียนแผนกและตำแหน่ง
- ทะเบียน/พื้นฐาน : ทะเบียนข้อมูลพนักงาน
- ทะเบียน/พื้นฐาน : ทะเบียนตารางงาน
- ทะเบียน/สรุป : รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามแต่ละตำแหน่ง/แผนก
- ทะเบียน/สรุป : รายงานสรุปการจ้างงาน-ลาออก
- ทะเบียน/สรุป : รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามการศึกษาสูงสุด
- รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติเวลาการเข้า-ออกงาน
- รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติการมาสาย ขาด ลา
- รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติการขอลา
- รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติการเปลี่ยนแปลงเวลางาน
- รายงานการลงเวลา/สรุป : รายงานสรุปการมาสาย/ขาด/ลา
- รายงานการลงเวลา/สรุป : รายงานสรุปเวลา ล่วงเวลา
- รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการจ่ายเงินเดือน
- รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการจ่ายรายรับ-รายหัก
- รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการจ่ายค่าล่วงเวลา
- รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการปรับตำแหน่ง-เงินเดือน
- รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปเงินเดือนรวม
- รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปยอดเงินเดือนและวิธีการจ่าย
- รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปค่าล่วงเวลา
- รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปรายรับ-รายหัก

Feature โปรแกรม : เอกสาร
- ออกแบบเอกสาร 5 ฉบับ : หนังสือสัญญาจ้างงาน, หนังสือค้ำประกันงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือให้ออกจากงาน
- เอกสารภายในบริษัท : หนังสือสัญญาจ้างงาน
- เอกสารภายในบริษัท : หนังสือค้ำประกันงาน
- เอกสารภายในบริษัท : หนังสือรับรองเงินเดือน
- เอกสารภายในบริษัท : หนังสือรับรองการทำงาน
- เอกสารภายในบริษัท : หนังสือให้ออกจากงาน
- เอกสารภายในบริษัท : ทะเบียนเงินเดือน
- เอกสารภายในบริษัท : ใบสลิปเงินเดือน
- เอกสารภายในบริษัท : ใบลงเวลาเข้า-ออก
- เอกสารภายในบริษัท : ประกาศวันหยุด
- เอกสารประกันสังคม : แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนประกันตน สปส.1-03/1
- เอกสารประกันสังคม : หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09
- เอกสารประกันสังคม : แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
- เอกสารประกันสังคม : แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 (สปส.1-02)
- เอกสารภาษี : รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
- เอกสารภาษี : รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1ก (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
- เอกสารภาษี : แบบแสดงภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.91

Feature โปรแกรม : ตั้งค่าระบบ
- กำหนดข้อมูลรายละเอียดบริษัท
- กำหนดวันหยุดบริษัทประจำปี
- กำหนดเงื่อนไขปรับเวลาสาย และขาดงาน
- กำหนดเงื่อนไขเข้า - ออกงาน (คิด/ไม่คิด เวลาสาย - ขาดงาน)
- กำหนดเงื่อนไขการคำนวณเงินเดือน (การหักสายขาดงาน, ล่วงเวลา)
- กำหนดรูปแบบการปัดเศษสตางค์หลายแบบ
- กำหนดอัตราการลดหย่อนภาษีและประกันสังคมได้เอง
- กำหนดตั้งค่าเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
- กำหนดตั้งค่าขนาดเอกสารและเครื่องพิมพ์
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/กำหนดสิทธิ์ ผู้เข้าใช้งานโปรแกรมได้

Feature โปรแกรม : ความสามารถเสริม
- รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่
- รองรับการสำรองฐานข้อมูล (Back up)
- รองรับการล้างฐานข้อมูล (Clean)
- สามารถทำการกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูลเองได้
- รองรับการทำงานแบบ client-server
- สามารถนำเข้าข้อมูลการลงเวลาจาก Text หรือ Excel ได้
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows7 ถึง Windows10 (32 และ 64 bit)