ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19998576

โปรแกรมจัดการเงินเดือน โปรแกรมลงเวลาเข้าออกพนักงาน Payroll Manager Excellent

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมระบบเงินเดือน Accusoft Payroll Manager


เป็นโปรแกรมช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือนและเวลาทำงานซึ่งระบบมีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานรวมถึงเวลาทำงาน และสามารถสรุปเวลาทำงานของ พนักงานแต่ละคนได้ แล้วนำข้อมูลเวลาทำงานดังกล่าวไปคำนวนเงินเดือนได้ และสามารถออกเอกสารทางราชการ เกี่ยวกับประกันสังคมหรือ เอกสารการเสีย ภาษีต่างๆ ได้ และสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน, เวลาทำงาน, และเงินเดือนได้


Feature โปรแกรม
Feature โปรแกรม: จัดการระบบเงินเดือน
สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินเดือน แบบ รายเดือน
สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินเดือน แบบ ครึ่งเดือน/สัปดาห์/วัน
สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การรับหรือการหักเงิน ของพนักงาน เช่น เบี้ยขยัน ค่ากะ เบี้ยเลี้ยง มาสาย เป็นต้น
สามารถกำหนดอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลางานได้ ในวันทำงานปกติ วันหยุดปกติ
สามารถกำหนดอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลางานได้ วันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถกำหนดการหัก/ไม่หัก เงินเดือนพนักงานที่สาย, ขาดงาน
รองรับการหักเงินเดือนพนักงานที่ลางาน ตามอัตราที่กำหนดได้
รองรับข้อมูลเวลาการทำงานที่ตรวจสอบแล้ว มาคำนวณเงินเดือนได้
รองรับการกำหนดวิธีการจ่ายเงินพนักงาน เงินสด เช็ค โอนเข้าบัญชี
รองรับการหัก/ไม่หักเงินเดือนพนักงานที่ขาดงานเกินกำหนด
ระบบยืนยันการคำนวณเงินเดือน(สีเทา=ยืนยันแล้ว,สีเหลือง=มีการแก้ไข,สีขาว=ยังไม่ยืนยันเงินเดือน)
รองรับการคำนวณประกันสังคมได้
รองรับการกำหนดค่าล่วงเวลา และค่าแรงตามตำแหน่งงาน

Feature โปรแกรม: จัดการระบบการลงเวลา
รองรับการลงเวลาแบบ 2 ครั้ง/วัน(เข้า-ออกงานปกติ,รองรับการคิด OT)
รองรับการลงเวลาแบบ 4 ครั้ง/วัน(เข้า-ออกงานปกติ และเข้า-ออกงานช่วงพักเที่ยง)
รองรับการลงเวลาแบบ 6 ครั้ง/วัน(เข้า-ออกงานปกติ,ช่วงพักเที่ยงและ ช่วง OT ก่อน-หลังเวลาทำงาน)
รองรับการลงเวลาแบบ 8 ครั้ง/วัน(ช่วง OT ก่อนเข้างาน, เข้า-ออกงานปกติ, ช่วงพักเที่ยงและ ช่วง OT ก่อน-หลังเวลาทำงาน)
หน้าจอการลงเวลาด้วย หน้าจอบันทึกเวลา
หน้าจอการลงเวลาโดย Keyboard, Barcode
หน้าจอการลงเวลาจากใบลงเวลาเอง
รองรับการนำข้อมูลเข้าจากโอนข้อมูลการลงเวลาจากไฟล์
รองรับการเปลี่ยนเวลาทำงานของพนักงานที่ละคน
รองรับการเปลี่ยนเวลาทำงานของพนักงานที่ละหลายคน โดยสามารถเลือกพนักงานได้เอง
สามารถตรวจสอบและสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน ที่ทำการบันทึกเวลาแล้ว
สามารถกำหนดเวลาผ่อนผันการเข้างานสาย, ออกพักก่อน, เข้าพักสาย และ เลิกงานก่อนเวลา ตามกฏเกณฑ์บริษัท
รองรับการปัดเศษคำนวณเวลา,OT,จำนวนเงิน อัตโนมัติ
สามารถแสดงรูปแบบการแสดงข้อมูลการตรวจสอบเวลาพนักงานได้เอง
ระบบคำนวนเวลาทำงานแสดงผลขอมูลหลายรูปแบบ เพื่อการตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
แสดงสถานะการลงเวลา(สีเทา=ยืนยันเวลาแล้ว,สีเหลือง=มีการแก้ไข,สีขาว = ยังไม่ยืนยันเวลา)

Feature โปรแกรม: จัดการข้อมูลหลัก-พนักงาน
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลพนักงานทั่วไป ,ข้อมูลส่วนตัว ,ข้อมูลรายได้
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ประวัติการฝึกอบรมณ์, ความสามารถพิเศษของพนักงาน
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลเวลาทำงานปกติได้
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลเวลาทำงานกะได้
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลแผนกได้
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลตำแหน่งงานได้
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ จักการรับ-หักเงิน
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินพนักงานแบบ งวด1ครั้งต่อเดือน
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินพนักงานแบบ งวด1ครั้งต่อเดือน ,งวด2ครั้งต่อเดือน และ งวด1ครั้งต่อสัปดาห์

Feature โปรแกรม: จัดการเวลาทำงานของพนักงาน
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ เวลาการเข้าออกงานของพนักงาน
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การลาของพนักงาน
Feature โปรแกรม: รายงาน
ทะเบียน/พื้นฐาน : ทะเบียนรายได้
ทะเบียน/พื้นฐาน : ทะเบียนแผนกและตำแหน่ง
ทะเบียน/พื้นฐาน :ทะเบียนข้อมูลพนักงาน
ทะเบียน/พื้นฐาน : ทะเบียนตารางงาน
ทะเบียน/สรุป : รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามแต่ละตำแหน่ง/แผนก
ทะเบียน/สรุป : รายงานสรุปการจ้างงาน-ลาออก
ทะเบียน/สรุป : รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามการศึกษาสูงสุด
รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติเวลาการเข้า-ออกงาน
รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติการมาสาย ขาด ลา
รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติการขอลา
รายงานการลงเวลา/ประวัติ : รายงานประวัติการเปลี่ยนแปลงเวลางาน
รายงานการลงเวลา/สรุป : รายงานสรุปการมาสาย/ขาด/ลา
รายงานการลงเวลา/สรุป : รายงานสรุปเวลา ล่วงเวลา
รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการจ่ายเงินเดือน
รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการจ่ายรายรับ-รายหัก
รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการจ่ายค่าล่วงเวลา
รายงานเงินเดือน/ประวัติ : รายงานประวัติการปรับตำแหน่ง-เงินเดือน
รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปเงินเดือนรวม
รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปยอดเงินเดือนและวิธีการจ่าย
รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปค่าล่วงเวลา
รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปรายรับ-รายหัก
Export รายงานออกเป็น Excel

Feature โปรแกรม: เอกสาร
ออกแบบเอกสาร 5 ฉบับ : หนังสือสัญญาจ้างงาน, หนังสือค้ำประกันงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือให้ออกจากงาน
เอกสารภายในบริษัท : หนังสือสัญญาจ้างงาน
เอกสารภายในบริษัท : หนังสือค้ำประกันงาน
เอกสารภายในบริษัท : หนังสือรับรองเงินเดือน
เอกสารภายในบริษัท : หนังสือรับรองการทำงาน
เอกสารภายในบริษัท : หนังสือให้ออกจากงาน
เอกสารภายในบริษัท : ทะเบียนเงินเดือน
เอกสารภายในบริษัท : ใบสลิบเงินเดือน
เอกสารภายในบริษัท : ใบลงเวลาเข้า-ออก
เอกสารภายในบริษัท : ประกาศวันหยุด
เอกสารประกันสังคม : แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนประกันตน สปส.1-03/1
เอกสารประกันสังคม : หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09
เอกสารประกันสังคม : แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
เอกสารประกันสังคม : แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 ( สปส.1-02 )
เอกสารภาษี : รายการภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่าย ภงด.1 (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
เอกสารภาษี : รายการภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่าย ภงด.1ก (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
เอกสารภาษี : แบบแสดงภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.91

Feature โปรแกรม: ตั้งค่าระบบ
กำหนดข้อมูลรายละเอียดบริษัท
กำหนดวันหยุดบริษัทประจำปี
กำหนดเงื่อนไขปรับเวลาสาย และขาดงาน
กำหนดเงื่อนไขเข้า - ออกงาน ( คิด/ไม่คิด เวลาสาย - ขาดงาน )
กำหนดเงื่อนไขการคำนวณเงินเดือน(การหักสายขาดงาน, ล่วงเวลา)
กำหนดรูปแบบการปัดเศษสตางค์หลายแบบ
กำหนดอัตราการลดหย่อนภาษีและประกันสังคมได้เอง
กำหนดตั้งค่าเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
กำหนดตั้งค่าขนาดเอกสารและเครื่องพิมพ์
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/กำหนดสิทธิ์ ผู้เข้าใช้งานโปรแกรมได้

Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่
รองรับการสำรอง ฐานข้อมูล (Back up)
รองรับการล้าง ฐานข้อมูล (Clean)
สามารถทำการกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูลเองได้
รองรับการทำงานแบบ client-server
สามารถนำเข้าข้อมูลการลงเวลาจาก Text หรือ Excel ได้
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows7 , Windows8.1 , Windows10 (32 และ 64 bit)

System Requirement:
CPU Core i3 RAM 4 GB
Windows 7 , Windows 10