ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19984794

โปรแกรมจัดการหอพัก โปรแกรมจัดการอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมจัดเก็บค่าเช่าห้อง program Apm

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมจัดการอพาร์ทเมนท์
Accusoft Apartment Management
โปรแกรม Apartment Management V.2.0 ช่วยจัดการธุรกิจหอพักของท่าน ด้วยการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลบุคคล(ข้อมูลผู้ทำสัญญา ข้อมูลประวัติผู้พักอาศัย ข้อมูลประวัติพนักงาน และข้อมูลประวัติผู้ขาย) ท่านสามารถใช้โปรแกรมช่วยงาน ทำสัญญาเช่า การเข้าพักและย้ายออก ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรายเดือน รวมทั้งมีรายงานสรุปยอดรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน โปรแกรมจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Feature โปรแกรม
Feature โปรแกรม : การทำงาน
- สามารถทำรายการธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางแผนผังห้องพักได้
- รองรับการใช้งานอาคารมากกว่า 1 อาคาร
- สามารถจองห้องพักล่วงหน้า และออกเอกสารการจองห้องพักได้
- สามารถทำรายการเปิดห้องพัก และออกเอกสารการเปิดห้องพักได้
- สามารถทำรายการเปิดห้องพักจากใบจองห้องพักได้
- รองรับการเตือนเมื่อห้องที่เปิดมีการจองล่วงหน้า
- สามารถระบุรายชื่อผู้พักอาศัยในแต่ละห้องได้
- รองรับการพักเป็นแบบ รายเดือน/รายวันได้
- สามารถทำรายการคืนห้องพัก และออกเอกสารการคืนห้องพักได้
- สามารถแสดงวงเงินประกันห้องพักตอนคืนห้องพักได้
- สามารถทำการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนคืนห้องพัก และทำการออกใบเสร็จได้
- สามารถทำรายการย้ายห้องพักได้
- รองรับการจัดการมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟ และสามารถออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติได้
- สามารถกำหนด ค่าน้ำ / ไฟฟ้า / โทรศัพท์ ขั้นต่ำเป็นหน่วย หรือ เป็นราคาได้
- สามารถทำรายการใบแจ้งหนี้ และออกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้
- สามารถออกใบแจ้งหนี้ในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
- สามารถดึงรายการจากใบแจ้งหนี้เพื่อเปิดใบเสร็จรับเงินผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
- สามารถทำรายการใบเสร็จรับเงิน และออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
- สามารถทำรายการซื้อวัสดุเข้า และออกเอกสารการซื้อวัสดุเข้าได้
- สามารถทำรายการรับเรื่องบริการ และออกเอกสารการรับเรื่องบริการได้
- สามารถทำรายการการให้บริการ และออกเอกสารการให้บริการได้
- สามารถเรียกดูเอกสารแจกแจงค่าใช้จ่ายแบบที่จ่ายแล้วหรือยังไม่จ่ายได้
- รองรับการให้ส่วนลดท้ายเอกสาร
- รองรับการชำระเงินด้วย เงินสด
- รองรับการชำระเงินด้วย เช็ค
- รองรับการชำระเงินด้วย บัตรเครดิต
- รองรับการชำระเงินด้วย โอนเงินผ่านธนาคาร
- รองรับการออกเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก
- รองรับการออกเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
- สามารถออกแบบเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก ได้เอง
- สามารถออกแบบเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า ได้เอง
Feature โปรแกรม : รายการข้อมูลธุรกรรม
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการจองห้องพัก
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการเปิดห้องพัก
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการคืนห้องพัก
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการรับเงินประกัน
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบแจ้งหนี้
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบเสร็จรับเงิน
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการซื้อวัสดุเข้า
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการรับเรื่องบริการ
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการการให้บริการ
Feature โปรแกรม : ข้อมูลหลัก - ข้อมูลบุคคล
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลห้องพัก
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลประเภทห้องพัก
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลค่าใช้จ่าย
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลบัตรเครดิต
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง
- สามารถกำหนดวงเงินประกัน และเงินมัดจำ ของห้องพักแต่ละประเภทได้
- สามารถกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของห้องพักแต่ละประเภทได้ เช่น ค่าเช่า , ค่าน้ำ-ไฟฟ้าได้
- รองรับการกำหนดรูปภาพห้องพัก
- สามารถแสดงข้อมูลผู้เปิดห้องพักปัจจุบันได้
- สามารถแสดงข้อมูลประวัติการเปิดห้องพักได้
- รองรับการดูสถานะห้อง (ว่าง/จอง/เปิดห้อง/ปิดห้อง)
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ทำสัญญา
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้พักอาศัย
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลพนักงาน
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
- รองรับการกำหนดรูปภาพผู้ทำสัญญาและผู้พักอาศัย
- รองรับการกำหนดรูปภาพพนักงาน
Feature โปรแกรม : ตั้งค่าระบบ
- กำหนด ชื่อเจ้าของ และชื่อ-ที่อยู่อพาร์ทเม้นท์ สำหรับการออกเอกสาร
- สามารถแสดงข้อมูลการค้นหาอัตโนมัติ
- สามารถกำหนดภาพพื้นหลังโปรแกรม ของหน้าการทำงานหลักได้ (1024x768)
- รองรับการพิมพ์โลโก้บนหัวเอกสาร
- สามารถตั้งค่าเริ่มต้น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิค
- สามารถกำหนดอัตราภาษ๊มูลค่าเพิ่ม และรองรับการคำนวณภาษีทั้ง Included Vat และ Excluded Vat (Standard รองรับเฉพาะ Excluded Vat)
- สามารถใช้งานค่าปรับได้ โดยกำหนดวันสิ้นสุดการจ่าย, ค่าปรับรายวัน/บาท แล้วโปรแกรมจะคำนวนค่าปรับให้อัตโนมัติ (คำนวนจากวันที่ของระบบ)
- สามารถกำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดได้
- สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
- สามารถกำหนดข้อความขึ้นต้น และ ข้อความลงท้ายเอกสารได้เอง
- กำหนดเครื่องพิมพ์เอกสารได้
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A4, A5 แนวตั้ง
- รองรับการพิมพ์กระดาษ กระดาษม้วน 3 นิ้ว (เฉพาะบิล) A4 ต่อเนื่อง, A5 ต่อเนื่อง
- รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา (สามารถกำหนด Copy สำเนาได้เอง)
- สามารถกำหนดรูปแบบ พิมพ์/ไม่พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารได้
- สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น จัดการธุรกรรม , จัดการค่าใช้จ่าย , จัดการข้อมูลหลัก , จัดการดูรายงาน , จัดการเอกสาร เป็นต้น
Feature โปรแกรม : เอกสาร , รายงาน
- เอกสาร : สัญญาเช่าห้องพัก
- เอกสาร : จดหมายเวียน
- เอกสาร : จดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนห้องพัก
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้ทำสัญญา
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้พักอาศัย
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนพนักงาน
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนรับเรื่องบริการ
- รายงานทั่วไป : รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายงานทั่วไป : รายงานใบแจ้งหนี้
- รายงานทั่วไป : รายงานใบเสร็จรับเงิน
- รายงานสรุป : รายงานสรุปค่าไฟฟ้า-น้ำประปา ประจำปี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปแจกแจงค่าใช้จ่าย ประจำเดือน/ปี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดค้างชำระ
- รายงานสรุป : รายงานสรุปการชำระเงินแยกประเภท
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้-ภาษี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย-ภาษี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรับเรื่องบริการ
- รายงานสรุป : รายงานสรุปวัสดุให้บริการ
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายซื้อวัสดุ
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการจองห้องพัก
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการย้ายเข้า-ออกห้องพัก
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา
- รายงานประวัติ : รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
- Export ข้อมูลเป็น Excel ได้
Feature โปรแกรม : ความสามารถเสริม
- Printer : Laser Printer , InkJet Printer (A4,A5 แนวตั้ง)
- Printer : Dot Matrix Printer (กระดาษA4ต่อเนื่อง A5ต่อเนื่อง)
- Printer : Printer Slip
- ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)
- รองรับฐานข้อมูล SQL Server
- จัดการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Backup Database)
- สามารถล้างฐานข้อมูล (Clean Database) โดยกำหนดตามช่วงเวลาได้
- Print Preview ตอนออกเอกสาร และรายงาน
- รองรับการทำงานแบบ Client-Server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows7 , Windows8.1 , Windows10 (32 และ 64 bit)