ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19881549

สรุปแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานกศน พร้อมเฉลย02/(ุ2564)

สรุปแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กศน.
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
- แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๘๐)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสรีมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาบราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาบสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.
- แนวข้อสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
- ภารกิจ กศน.ตำบล บทบาท หน้าที่และภาระงานของ ครู กศน.ตำบล
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง
- กระบวนการจัดการเรียนรู้
- สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- การวัดผลประเมินผล
- การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
- การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
- วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ขุมชน การจัดการเรียนรู้ การสื่อสาร และประสานงาน
- คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ
*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์?
--------------------------------------------------------
โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม จำนวน 2 เล่ม
--------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งด่วน Flash Express
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานกศน
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**
--------------------------------------------------------
สนใจติดต่อที
โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
facebook : fb.me/thaigovjobs2017
review : http://gg.gg/govreview
http://www.ข้อสอบรัฐ.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา