ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19838260

คุณสมบัติสมัครเข้าเป็น ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ถือเป็นหน่วยทหารพรานที่ได้รับการเห็นชอบในการจัดตั้งโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือนาวาเอก ธงฉาน บุญระเทพ โดยหากสนใจที่จะเข้าร่วมก็สามารถอ่านคุณสมบัติในการสมัครเข้าได้ด้านล่างนี้

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
คุณสมบัติทหารพรานหญิง
- เพศหญิง
- สถานภาพโสด
- อายุ 18-25 ปี
- สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. หนัก 40 กก.ขึ้นไปmski
- วุฒิ ม.3 ,กศน. ม.ต้น หรือเทียบเท่า
- มีสัญสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีจนถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้นแต่คดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยความประมาท
- ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศิลธรรม
- ด้องไม่เป็นโรคที่าังคมรังเกียจ หรือมีปัญหาสุขภาพทางจิต หรือติดสารเสพติด
- ต้องไม่เคยเป็ฯอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
- ต้องเป็นผู้ที่สามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
- ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
- สามารถว่ายน้ำได้

คุณสมบัติทหารพรานชาย
- เพศชาย
- อายุ 18-30 ปี
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. หนัก 45 กก.ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ,กศน. ม.ต้น หรือเทียบเท่า
- มีสัญสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีจนถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้นแต่คดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยความประมาท
- ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศิลธรรม
- ด้องไม่เป็นโรคที่าังคมรังเกียจ หรือมีปัญหาสุขภาพทางจิต หรือติดสารเสพติด
- ต้องไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
- ต้องเป็นผู้ที่สามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
- ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
- สามารถว่ายน้ำได้

เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นประกอบการสมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือแสดงตนทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน
- สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้สมัคร และบิดามารดาผู้ให้กำเนิด
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ในกรณีที่ผู้สมัครได้เคยเปลี่ยนชื่อ)
- สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรียน
- รูปถ่ายหน้าตรง (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
- หนังสือยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
- ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
https://nine100.com/eligibility-marine-corps-navy/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา