ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19824865

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะมีดังนี้
- ชั้นเรียนปีที่ 1 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นบุคคล และหลักพื้นฐานการรบ
- ชั้นเรียนปีที่ 2 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารในระดับหัวหน้าชุดยิง และผู้บังคับหมู่ปืนเล็กเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหน่วยระดับหัวหน้าชุดยิงและผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก
- ชั้นเรียนปีที่ 3 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด เพี่อให้มีความสามารถในการนำหน่วยระดับหมวด และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร
- ชั้นเรียนปีที่ 4 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำหน่วย และวิชาการแขนงอื่นๆเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชั้นเรียนปีที่ 5 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จำเป็นอื่นๆ ในการรับราชการ การดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้บังคับหน่วย เพื่อให้มีความรู้

ค่านิยม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ค่านิยมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือการเป็นผู้นำทหารที่คุณลักษณะผู้นำ 14 ประการดังต่อไปนี้
- มีบุคลิก ลักษณะท่าทางที่สง่างาม (Bearing)
- รู้จักกาละเทศะ (Tact)
- ยึดมั่นในความยุติธรรม (Justice)
- มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
- มีความกล้าหาญ (Courage)
- มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)
- มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ (Endurance)
- มีความกระตือรือล้น (Enthusiasm) ในการทำงาน
- รักการแสวงหาความรู้ (Knowledge)
- สามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ของตนเองในการพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (Judgment) เหมาะสม
- มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- ได้รับความไว้วางใจ (Dependability) จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น (Unselfishness)
- มีความภักดี (Loyalty) ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานของตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ

สิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นมีมากมาย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้
1. สิ่งที่ได้รับช่วงที่เป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่มีค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล
- ได้รับเครื่องแต่งกาย และอุปกร์การศึกษาต่างๆ
- ได้รับเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง จำนวนเงินที่ได้รับจะแตกต่างกันออกไปตามชั้นปี
- มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี
- มีสิทธิจะได้รับทุนคัดเลือกไปศึกษาต่อในสถาบันทหารของต่างประเทศ
2. สิ่งที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรี
- สามารถบรรจุเข้าทำงานอยู่ในกองทัพบกได้ตามความรู้และความสามารถ
- ได้รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีความประพฤติดีนั้น มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าไปศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยทุนของกองทัพบก
https://nine100.com/the-aim-of-military-training-royal-chulachomklao-royal-military-academy/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา