ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19745017

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มบล๊อคหลวงวิจารณ์เจียระนัยยุคปลาย 2409-24141x2# Phra Somdej Wat Rakang Pimyai // Late middleera#15

แสดงภาพทั้งหมด

เป็นพระที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี อดีดเจ้าอาวาสให้สร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาที่เจ้าชายสิทฑัตถะทรงตรัสรู้ไต้ต้นโพธิ์เมื่อ2600ปีที่แล้วคือ เปิดให้บูชาครับ
อริสัจ๔ มรรค๘ :
อริสัจ๔ The Four Noble Truths.
๑ ทุกข์ Sufferings ๒ สมุทัย Cause of Sufferings ๓ สมุทัย Sufferings Extinguishment.๔ มรรคมีองค์๘ The Eight Fold Paths.
มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย หมวดปัญญา Wisdom Category. ก.สัมมาทิฐฐิ มีความเห็นถูก Right Understanding. เกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎของธรรมชาติ ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้รับกรรมชั่ว ข.สัมมาสังกัปปะ Right Intention ตั้งจิตมั่นไม่ปล่อยให้ความโลภ โกรธหลงครอบงำ ขยันหมั่นเพียรในกิจ
หมวดศีล Precept Category หากมนุษย์ไม่มีศีลก็ไม่แตกต่างไปจากสัตว์เดรัจฉาน ก.สัมมาวาจา Right Speech พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเสนะหู ไม่พูดปดตอแหล ข.สัมมากัมมันตะ Right Action ได้แก่ความประพฤติอันดีงาม ไม่ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ปล้น ลักทรัพย์ ผิดลูกเมียคนอื่น ค.สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพสุจจริต Right Livelihood ไม่ค้าสุรา ยาเสพติด ไม่ค้ามนุษย์และค้าอาวุธ
หมวดสมาธิ Concentration Category. ก.สัมมาวายามะ Right Effort.เพียรสร้างความดีละการทำชั่วเป็นนิจ ข.สัมมาสิติ Right Mindfulness การรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่พลั้งเผลอเพียรรู้ทันทุกอริยาบท ข.สัมมาสมาธิ Right Concentration การรักษาจิตให้อยู่ในอารมย์ใดอารมย์หนึ่งเพียงประการเดียว แบ่งออกเป็น๒
๑ สมถะกรรมฐาน Simple Meditation การรักษษจิตให้อยู่อารมย์นั้นๆอย่างมั่นคงแน่นิ่งไม่แสร่ส่ายไปสู่อารมย์อื่นใดทั้งสิ้นแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นเป็นชั่วโมงเป็นวันไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นจนออกจากสมาธิ
๒ วิปัสนากรรมฐานหรือวิปัสนาปัญญา Meditation of Wisdom เมื่อจิตของผู้ประกอปความเพียรมั่นคงดีแล้วค่อยน้อมนำจิตมาพิจารณาดูตัวตนของเราจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยจิตที่อยู่ใสมาธิว่าตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงที่เราไม่อาจบังคับได้ ที่ประกอบด้วย ดินคือ กระดูก เนื้อหนัง ฯ น้ำคือสิ่งปฎิกูลของเหลว เช่นเลือด น้ำมูก ฯ ลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออก และ ไฟ คือความร้อนในร่างกายของเรา ในเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆไม่ขาดสายเราจะละคลายกำหนัดต่างๆได้ ก็บรรลุเป็นอรหันต์ผู้ประเสริฐ.....ดังปัญจวัคคีย์ทั้ง๕
ที่ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะท่านมีสมาธิแก่กล้า มั่นคง เพราะระหว่างที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง๕ติดตาปรนนิบัติเจ้าชายอยู่ถึง๕ปีและได้ศึกษาตามเจ้าชายที่สำนักต่างๆ ด้วยสมาธิอันแก่กล้านำจิตในสมาธิไปพิจารณาตัวตนดังที่กล่วมาแล้วจึงบรรลุเป็นอรหันต์ผู้ประเสริฐภายใพริบตาคือพระอัญญาโกญฑัณยะ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ศีลข้อ๑๐ ของพระภิกษุ ละเว้นรับเงินสะสมของมีค่า Article 10 of monk precept : Refrain from accumulating money and value articles.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การให้ทานแก่พระอรหันต์จะได้รับผลบุญในชาตินี้ พระนอกบ้านเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม อรหันต์ในบ้านคือของแท้ การเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่จะได้รับผลบุญหนุนนำในชาตินี้จะทำสิ่งใน กิจการใดจะพบแต่ความสุขวามเจริญรุงเรือง ไม่วิบัต ตกน้ำไม่ใหล ตกไฟไม่ใหม้ ไม่ตายเพราะอุบัติเหต เทศน์ โดย สมเด็จพุฒาจารย์โตฯ.
Offering alms to the Arahants will be rewarded in our current lives. We can not know monks outside our homes whether they are real or fake. Arahats in our house are real one. Taking good care for our parents will be rewarded in our current lives. We will always find happiness and prosperity in our current lives. Whatever we do we will always be prosperous and happy in our life time. We will not be bankrupt or die of accident. Preached by Somdej Phutthacharn To Prommarangsi

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา