ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19599415

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

1.โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือ สถานศึกษาที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทหารเรือให้กับกองทัพเรือไทย

2.ประวัติ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ก่อนที่จะถูกเรียกว่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เริ่มต้นมีชื่อเรียกว่า กองโรงเรียนจ่าสำรอง ถูกเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยจะถือว่าวันที่ 29 เม.ย.2432 นี้ เป็นวันก่อตั้ง รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บใน จ.สมุทรปราการ มีผู้บังคับการโรงเรียนท่านแรก ชื่อ นาวาโทหลวงสวัสดิ์นาวาวิก

ต่อมาทางกองทัพเรือได้ออกคำสั่งให้ย้ายสับเปลี่ยนกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จากอยู่ในจ.สมุทรปราการมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนนายเรือเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และยังให้ย้ายโรงเรียนนายเรือไปตั้งที่กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ.สมุทรปราการ แทนในวันที่ 30 ม.ค.2495 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การศึกษาของนักเรียนนายเรือยิ่งขึ้น ดังนั้นบริเวณเกล็ดแก้ว จึงเป็นที่ตั้งของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและขึ้นตรงอยู่ในความบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) จนถึงปัจจุบัน

3.ภารกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ภารกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือเป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษา ผลิดข้าราชการชั้นประทวน เพื่อรับราชการในกองทัพเรือ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่กองทัพ โดยตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ดำเนินการฝึกหัดศึกษา และอบรมนักเรียนให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า

4.วิสัยทัศน์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
วิสัยทัศน์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือ เป็นผู้นำด้านวิชาชีพทหารเรือ และเป็นเลิศด้านบริหารการศึกษา

5.พันธกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
- ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า
- พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
- สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี
- พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็ฯมืออาชีพ

6.สัญลักษณ์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
สัญลักษณ์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็น รูปสมอไขว้สอดวงจักรหมุนซ้าย เบื้องล่าง0tมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสอง ข้าง โดยตรงกลางแถบจะมีคำว่า “โรงเรียนชุมพลทหารเรือ”

7.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ผู้ที่ต้องการจะเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ หากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ต้องเป็นชายโสด มีอายุ 17 – 20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนภายในเดือนช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละปี
3. ตัวผู้สมัครและบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย หากถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตรแล้วนั้น มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยก็ได้

8.หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
- รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 12 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)

9.การสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
การสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มี 3 วิธี ดังนี้
1.เดินทางไปสมัครด้วยตัวเอง
- จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
- จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
- จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน
- จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)
- จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา
- กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย
- จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล
2.สมัครผ่านไปรษณีย์ไทย
3.สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://navedu.navy.mi.th

10.การซื้อใบสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
การซื้อใบสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะสามารถเลือกสั่งซื้อได้ผ่านทาง 2 ช่องทางดังนี้
- สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
- ซื้อได้ด้วยตนเองทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามสถานที่ตั้งราชการของกองทัพเรือ

อ่านเพิ่มเติม https://nine100.com/collection-of-20-stories-of-chumpon-naval-school/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา